Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of the Kate effect

cute
by

Trang Lula

on 10 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of the Kate effect

Nội dung chính
초등학교때와 중학교때초등초등학교때와 학교때와 중학교때
SGD145 million in retail sales value in 2007
large amount of toys purchased
Growing affluence and consumerism
throw-away society
Extracts from an article from The New Paper, 24/12/2010
Extract from an article from The Straits Times, 20/11/2011
Danh sách nhóm:
Cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe^^!

1. Giới thiệu về chính sách tiền tệ.
2. Chính sách tiền tệ của VN 2007-2010

CSTT của Việt Nam 2007-2010
6.Công cụ Hạn mức tín dụng
Năm 2007:
- NHNN đã ban hành và triển khai các chính sách, cơ chế tín dụng, bảo đảm an toàn hoạt động kinh doanh ngân hàng. Thực hiện đồng bộ các giải pháp kiểm soát tín dụng...
Năm 2008:
- NHNN kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng phù hợp với yêu cầu kiểm soát tốc độc tăng TPTTT đồng thời đảm bảo khả năng thanh toán và tập trung đáp ứng các nhu cầu

Năm 2009:
- Chính phủ đã thống nhất kiểm soát tăng trưởng tín dụng không quá 30%.
- NHNN thực hiện CSTT theo hướng từ thắt chặt sang nới lỏng → điều kiện mở rộng tín dụng hiệu quả.

Năm 2010:
- NHNN triển khai các biện pháp chỉ đạo và điều hành tín dụng đồng bộ với các giải pháp về điều hành các công cụ CSTT nhằm kiểm soát và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức tín dụng.

Chính sách tiền tệ của Việt Nam 2007-2010
1. Võ Thị Thu Thảo
2. Phan Thị Thanh Thủy
3. Lữ Thị Ngọc Trâm
4. Trương Thị Thu Trang
5. Phan Thị Phương Trinh
6. Nguyễn Hồ Khánh Vi
7. Latthavisap Thipphavanh
38k07.2
38k07.2
38k07.2
38k07.2
38k07.2
38k07.2
39k07
Theo luật NHNN 2010:
“Chính sách tiền tệ quốc gia là các quyết định về tiền tệ ở tầm quốc gia của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm quyết định mục tiêu ổn định giá trị đồng tiền biểu hiện bằng chỉ tiêu lạm phát, quyết định sử dụng các công cụ và biện pháp để thực hiện mục tiêu đề ra.”

Khái niệm và mục tiêu
1. Khái niệm.
Khái niệm và mục tiêu
2. Mục tiêu.
Mục tiêu tổng quát:
Các công cụ của CSTT
Công
cụ
gián tiếp
Các công cụ của CSTT
Công cụ hạn mức tín dụng
Ấn định mức lãi suất
Công cụ
trực tiếp
1. Công cụ dự trữ bắt buộc

Biểu đồ tỉ lệ DTBB (VND) của các Ngân hàng( trừ NHNN & PTNT) 2007-2008


Năm 2007:

- NHNN đã hạn chế việc tái cấp vốn thông qua cầm cố giấy tờ có giá, thực hiện cho vay chiết khấu trong hạn mức phân bổ.
Năm 2008:
- Tháng 3/2008 NHNN phát hành tín phiếu NHNN bắt buộc với khối lượng 20.300 tỷ đồng, kỳ hạn 364 ngày, lãi suất 7,8%/năm

Năm 2009:
- NHNN sử dụng công cụ TCV như là hình thức cấp tín dụng có bảo đảm của NHNN → cung ứng vốn ngắn hạn và phương tiện thanh toán cho các TCTD.
- Lãi suất cho vay tái cấp vốn từ 7-8%/năm.
Năm 2010:
- NHNN tiếp tục thực hiện TCV ngắn hạn và phương tiện thanh toán cho các TCTD .
- Lãi suất tái cấp vốn từ 8-9%/năm


Năm 2007:
- Tổng khối lượng giấy tờ có giá ngắn hạn NHNN mua vào lên tới 61.133 tỷ đồng.
- Tổng doanh số tín phiếu NHNN và giấy tờ có giá bán ra là 35.850 tỷ đồng
- NHNN đã tổ chức tới 355 phiên giao dịch, tổ chức tới 2-3 phiên/ngày.
- Thời hạn : 10 kỳ hạn (7 ngày, 14 ngày…)

3. Nghiệp vụ thị trường mở (OMO- open market operation)

2008

- Chủ yếu là chào mua giấy tờ có giá để hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống khoảng từ 1.000-1.500 tỷ đồng/phiên , khối lượng giao dịch tăng lên 8.000-9.000 tỷ đồng/phiên và còn lên tới khoảng 15.000 tỷ đồng/phiên.
- Lãi suất vay vốn giữa các NH giảm mạnh, kỳ hạn 1 tuần còn 11%/năm, vay qua đêm còn 8,5%/năm.

Năm 2009

- Chủ yếu là chào mua giấy tờ có giá
- Lượng vốn mỗi ngày là từ 12.000-15.000 tỷ đồng, tăng cường lên 2 phiên/ngày. Sau đó vào tháng 3/2010, lượng tiền “bơm” qua OMO đã giảm mạnh xuống còn 3.200-2.983-796,454 và cuối cùng là 742 tỷ đồng; đồng thời chỉ còn duy trì mỗi ngày 1 phiên.
- Lãi suất ổn định 8%/năm, kỳ hạn 14 ngày.


Năm 2010
Biểu đồ lãi suất trong giai đoạn 2007-2010

4. Công cụ lãi suất
5.Công cụ tỉ giá hối đoái

Biểu đồ Biên độ tỷ giá năm 2007- 2010

Biểu đồ tỉ giá hối đoái (VND/USD) 2007-2010

Biểu đồ thể hiện rõ sự biến động của tỉ giá


Mục tiêu điều hành:
Mức tồn quỹ tối thiểu
Tài liệu tham khảo
Ổn định công ăn việc làm
Tạo công ăn việc làm
Tăng trưởng kinh tế
Mục tiêu trung gian
Mục tiêu hoạt động
https://vi.scribd.com/doc/109205071/Chinh-sach-ti%E1%BB%81n-t%E1%BB%87-c%E1%BB%A7a-NHNN-Vi%E1%BB%87t-Nam-giai-%C4%91o%E1%BA%A1n-2007-nay

http://doc.edu.vn/tai-lieu/luan-van-thuc-thi-chinh-sach-tien-te-cua-viet-nam-hien-nay-63883/

http://opeconomica.wordpress.com/2011/05/23/nhnn-lai-suat-co-ban/

Luật NHNN VN 2010

http://www.sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vim/vipages_cstt/cstt_cccs?_adf.ctrl-state=zytmwoyrd_4&_afrLoop=6063247530604000

Giáo trình Nghiệp vụ Ngân hàng trung ương_ Lê Thi Mận
2. Công cụ tái cấp vốn (TCV)
Tình hình lãi suất tái cấp vốn và lãi suất tái chiết khấu trong giai đoạn từ năm 2007 đến 2010 (ĐVT: % )
Full transcript