Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Нийтэд нээлттэй онлайн хичээлийн хосолсон сургалтыг Монголын

No description
by

Lodoiravsal Choimaa

on 22 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Нийтэд нээлттэй онлайн хичээлийн хосолсон сургалтыг Монголын

Нийтэд нээлттэй онлайн хичээлийн холимог сургалтыг Монголын боловсролын системд нэвтрүүлэх боломж, МУИС-ийн туршлага

Ч.Лодойравсал
Монгол Улсын Их Сургууль

Possibilities to Introduce Blended Model of MOOC
in Mongolian Education System and Current Practice at the National University of Mongolia
Source: http://www.elearnspace.org/blog/2012/07/25/moocs-are-really-a-platform/
Source: http://chronicle.com/article/Major-Players-in-the-MOOC/138817/?cid=wc
Source: http://www.wamda.com/2013/05/what-are-moocs-what-mean-for-middle-east
Source: http://stephenslighthouse.com/2013/09/20/19279/
May, 2012
Fall, 2012
2013
Spring, 2013
Spring, 2012
Dec, 2011
edX-н төв албан ёсоор нийтэд нээлттэй боллоо
Массачусетсийн Технологийн Их Сургууль болон Харвардын их сургууль хамтран нийтэд нээлттэй онлайн хичээлийн системээ албан ёсоор эхлүүлэв.
MOOC-н холимог сургалтыг МУИС-д туршиж эхлэв
2012 оны 9 сард edX-н төвтэй тохиролцсоноор туршилтаар "холимог" сургалтыг эхлүүлэв.

Дотоодын кредит олгож эхлэв.
edX-н холимог сургалт албан ёсоор эхлэв
Бостоны Массачусетсийн Их Сургуулийн Биологийн тэнхимээс "7.00х Амьдралын нууц" хичээлийг холимог хэлбэрээр явуулав.
МУИС болон Станфордын Их Сургууль хамтран "холимог" сургалтын нөлөөллийг судлах төсөл эхлэв
Станфордын Их Сургуулийн профессор Зузана Лөвийн удирдлагаар МООС-н "холимог" сургалтад хамрагдсан оюутнуудыг танхимын сургалтад хамрагдаж байгаа оюутнуудтай харьцуулан судлах төсөл хэрэгжиж эхэлж байна.
edX-н туршилт хувилбар
2011 оны 12-р сард MIT-н "Хэлхээ ба электроник" туршилтын онлайн хичээлийг эхлүүлжээ.
Туршилтын хичээлд Монголоос хамрагдав
MIT-н edX-н туршилтын хичээлд Монголын "Сант" ахлах сургуулийн сурагчид З.Энхмөнх болон Тонигийн удирдлагаар хамрагдаж Баттүшиг хамгийн өндөр оноо авсан.
МУИС-ийн МООС-н "холимог" сургалт
edX-ийн хичээлийн материал
дэд бүтэц, платформ

Лекц, даалгавар
Зөвлөх багш, лаборатори, хэлэлцүүлэг


Лаборатори, Семинар, Шалгалт, Зөвлөгөө, Хэлэлцүүлэг
Суралцагсад МООС-г сонгосон шалтгаан
Хичээл хийх цаг хугацаа, байршлын хязгаарлалтгүй
Мэргэжлийн болон хувийн ур чадвар нэмэгдэнэ
Гадаадын их сургуульд суралцахад нэг эерэг үзүүлэлт болно
Суралцагсад МООС-г судлахад үүссэн бэрхшээл
Гадаад хэлний мэдлэг дутагдсан
Өөрийгөө дайчлах чадвар дутагдсан
Цаг төлөвлөх чадвар дутагдсан
МООС-н "холимог" сургалтын нөлөөллийг судлах төсөл
Дүгнэлт
- ОУ-н нийтэд нээлттэй онлайн хичээлийн "холимог" сургалтыг дээд боловсролын системд нэвтрүүлэх нь багшлах боловсон хүчний хомсдолыг шийдвэрлэх, хичээлийн сонголтыг олшруулахад үр дүнтэй байна.
- Цаашид нийтэд нээлттэй онлайн хичээлийн Монгол системийг хөгжүүлэх, түүний "холимог" сургалтыг Монголын боловсролын системд нэвтрүүлэх, орон нутагт дэлгэрүүлэх шаардлагатай байна.
МУИС-ийн "холимог" сургалт
- Оюутан танхимын эсвэл "холимог" сургалтыг сонгох боломжтой
- Оюутан өөрийн хүсэлтээр кредит тооцуулах боломжтой
- ЕБС-ийн сурагчид хамрагдан улмаар МУИС-ийн кредит цуглуулах боломж нээлттэй

Интернет хэрэглэгчдийн тоо (хувиар)
Full transcript