Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Subkultūras

Subkultūras definīcija. Subkultūras mūsdienās.
by

Artis Trops

on 4 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Subkultūras

Artis Trops Subkultūras Skinhedi Goti Kas ir subkultūra? Ar ko atšķiras elitārā kultūra no subkultūrām?

Kas raksturo subkultūru?

Kāpēc, Tavuprāt, indivīds vēlas piederēt kādai subkultūrai, kas to ietekmē? Panki Rodas ASV 1970to gadu vidū Hipiji jep puķu bērni Radusies ASV 1960-70 tajos gados Panku 'meitas' subkultūra Saknes meklējamas Lielbritānijā 1980-tajos gados Izmantotā literatūra Austruma S., Mužarāja I., Kulturoloģija vidusskolai, Apgāds 'Zvaigzne ABC', 2010.g., Rīga, 157.-188.lpp;
Ērgle A., Purēns V., Sviestiņa I., Kulturoloģija. Mācību grāmata, Izdevniecība 'Raka', 2009.g., Rīga, 243.-250.lpp;
Priedītis A., Kulturoloģijas teorija un kultūras vēsture, Izdevniecība 'A.K.A.', 2003.g., Daugavpils, 66.-71.lpp; Diskusija... Subkultūra – relatīvi patstāvīga un noslēgta kultūras sistēma kādas citas (valdošas) kultūras sastāvā Subkultūras rašanās un pastāvēšanas galvenie kritēriji:
Specifisks dzīves veids;
Savas normas, vērtības, paražas, uzvedības manieres, u.c. Subkultūra ir pašpietiekama – tās locekļi var atrast nodarbošanos, draugus un paziņas savas grupas ietvaros. Izveido savas komūnas Veido seksuālo revolūciju Aiziet no sabiedrības Simboli – pacifiks, vikroia Nostājas pret autoritātēm – baznīcu, valdību, izglītības iestādēm Miers un mīlestība! Vēlas distancēties no sabiedrības, ar pamatdomu protestēt un šokēt Iestājas pret rasismu un nevienlīdzību Pret jebkuru autoritāti un sistēmu, alkst pēc individuālās brīvības Simboli - anarhijas zīme Saki nē, visam! Rodas Lielbritānijā – 1970tajos gados Izplatās vidējās darba ļaužu šķiras ietvaros Anarhija - bez varas, varai pretējs... Sākotnēji protestē pret hipiju sludināto dīkdienību, seksuālo izvirtību un narkomāniju Vēlāk skinhedu kustībai pievienojas neiecietība pret citādām nacionalitātēm un politiskajiem uzskatiem Simboli - 88
14
komunisma un nacistiskie simboli Kā protests popkultūrai (masu kultūrai) Adaptē dažādu kultūru simboliku – pagānisko, kristiešu, ģermāņu, ķeltu Ironiska, savdabīgi filozofiska, bet tajā pašā laikā intelektuāla attieksme pret dzīvi Simboli

anks

nāve ar izkapti

krusti
piecstaru zvaigzne
Full transcript