Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Social IT 2016 - Bugtskolen

Social IT

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Social IT 2016 - Bugtskolen

INTERFACES
Hvordan interagerer vi med teknologi?
Øjenstyring
Hjernebølger (EEG)
0-1 kontakt
Touch
Mennesker med funktionsnedsættelser udnytter teknologiernes mange muligheder
BUGTSKOLEN 2016
Villads Bach Petersen
vbp@sus.dk

Social IT
3D gestures (Leap Motion)
Stemmestyring
Muskel EMG (MYO)
Teknologi til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser
Udvikle, træne, forandre
EFFEKT
INTERFACES
TAKEAWAYS
Tech takeaways!
Input til jeres koncepter
1. Behov: Hvad kan teknologien kompensere, udvikle, forandre?
(Vores kognitive og fysiske funktioner)

2. Interface: Hvordan interagerer vi med teknologien?

3. Brugssituation: Hvor og hvornår bruger vi teknologien?

4. Effekt: Hvilken gavn har teknologien?
DIALOG
SPØRGSMÅL?
UDVIKLING IMPLEMENTERING SPREDNING
BEHOV
EFFEKT
TEKNOLOGIER
Socialt Udviklingscenter SUS
Kompenserer, udvikler, forandrer og træner
Hvad er værdien på socialområdet?
Hvad gør teknologierne?
BEHOV
KOGNITIVE FUNKTIONER
FYSISKE FUNKTIONER
Hukommelse opmærksomhed perception

Vores evne til:
Planlægning problemløsning indlæring
dømmekraft
konceptration fleksibilitet
Tale, høre, syn, føle,
mobilitet,
finmotorik, grovmotorik

Vores evne til:
Deltagelse
(i det sociale rum)

Struktur Vejfinding Underholdning Faglig læring Fysisk træning Social træning Kognitiv træning
Social IT
?
Informationsteknologi med et socialt perspektiv

Teknologi der anvendes til
kommunikation
,
sociale

netværk
,
relationer
og
samvær
,
underholdning
,
leg
,
mestring
og
læring
.

Computerprogrammer, hjemmesider, apps på smartphones, tablets og computere, betjeningsudstyr, sociale robotter, webapps, gulve, tavler
IBG
Interaktiv borgerguide
FRA
TIL
Digital opslagstavle: Overblik i hverdagen
Udviklet til mennesker med autisme
Bruges nu bredt på socialområdet

Struktur, overblik, deltagelse
Kommunikation
Borger <-> borger, personale <-> borger
Reducerer kompleksitet
Oplæsning (tekst-til-tale)

Brugssituation: fællesrum, privat

Funktioner:WIZEFLOOR
Selvstændighed
Struktur i hverdagen
Huske aftaler
Stimulere til aktivitet
Kommunikation med omverden
Udføre flere aktiviteter på egen hånd
Udvikling, viden, træning, færdigheder
Frigørelse fra støttepersoner
Livskvalitet
faglighed, ressourcefrisættede
Psykisk sygdom - Udviklingshæmning - Autismespektrumforstyrrelse - Multihandicap
Erhvervet hjerneskade - Fysisk funktionsnedsættelse - Kognitiv funktionsnedsættelse
Interaktivt gulv til bevægelse, leg og læring
Udviklet af Alexandra Instituttet
Vel-Tek Gentofte
Afprøvning af velfærdsteknologi i skoler og sociale institutioner
Brugssituation: fællesrum, i skolen, på institution, socialt tilbud
NAO
Social robot til interaktion, kommunikation og læring
Bee bots
Problemløsning og programmering
Reducere kompleksitet
Øge kognitiv kompetence
Socialt Udviklingscenter SUS
Non-profit, almennyttig forening

Vi udvikler og samarbejder om projekter og indsatser, der skaber bedre livsvilkår for socialt udsatte og sårbare mennesker - og et godt arbejdsmiljø for medarbejdere

Udsatte børn og unge, Udsatte grønlændere, Hjemløse og misbrugere, Mennesker med handicap, Mennesker med en psykisk lidelse,
Social IT
, Forebyggelse af vold på arbejdspladser, Civilsamfund og frivillighed, Sociale opfindelser, Samarbejde og koordinering i kommuner, Forebyggelse af seksuelle overgreb

Ti års erfaring
SUS har gennemført projekter for at fremme social IT i Danmark til gavn for borgere med handicap siden 2006

Social IT i SUS
Projekter & indsatser
Implementering & udvikling
IT-screening
Inspiration & rådgivning

Aktuelt
Digitale, inkluderende lege i SFO'er
National videnbank for social IT
Velfærdsteknologi i Gentofte
Social IT i mentorforløb
Social IT
Husketavlen
Dagstruktur til mennesker med ADHD, Alzheimers, Aspergers, Autisme, Demends eller senhjerneskade
Giver overblik og påmindelser om aktiviteter i løbet af dagen
Aktiviteter kan vises trin for trin
Påmindelser og aktiviteter kommunikeres i billeder, tekst og lyd
Kan fjernstyres via appen 'HuskeRemote'
ScanHow
Målrettet mennesker med autisme eller andre kognitive vanskeligheder

Øget selvstændighed i hverdagen

Vise arbejdsgange og/eller sociale historier

Udnytter tablettens muligheder (kamera, lyd, skærm)

QR: Knytter kontekst til arbejdsgang/social historie
Scan en kode med tablet eller smartphone

Farver, tekst, billeder, video og lyd

Central styring af QR-koder og brugerkonti

Arbejdsgange og sociale historier med QR-koder
Apps:
trends og typer
Kommunikation
Dagstruktur & kalender
Arbejdsgange & sociale historier
Funktioner
Tastatur med symboler og ordforslag
Færdig opsætning på dansk
Dansk talesyntese (Rasmus & Mette)

SymbolStix (tegnsystem)

Nye elementer kan laves med kamera, fotoalbum eller fra de medfølgende symboler

Dansk version udviklet i samarbejde med Landsforeningen Autisme

Kommunikationsapp til mennesker med talvevanskeligheder
Et kreativt værktøj
Rød
,
gul
,

grøn

definerer målsætninger
Pictogrammer
giver visuel støtte
My Mosaic
Leg der giver træning af visuel perception og øje-hånd-koordination
Brugeren lægger et mønster efter et billede
Brugeren skal følge både billedets farver og figur
Leg & læring
Avaz:
oversat til dansk
JABtalk, AutisMate, MyTalkTools Mobile, GoTalk Now, ChatAble Dansk, TapSpeak Choice, Avaz Dansk, Skype
Husketavlen, Mobilize Me, Autiplan, AutisMate, CanPlan, FTVS HD, PictoPlan, KidToDo, Struktur
Pris: 799
Book Creator, My Pictures Talk, Pictello, About a picture, ScanHow, Moment Diary, Morning Kids
Task Hammer, Skriv og Læs, Skrivetavlen, Tic Tac Toe, Puppet Pals HD
Pris: 499
Pris: gratis. Bruger: 13. Instruktør: 25
Pris: Gratis (in-app purchases)
Hjælp på vej – guides
Nye pædagogiske metoder, linjer, muligheder
FRIVILLIGHED
IT BANKEN
SAMARBEJDE
PROJEKTER
KONSULENTYDELSER
IT-frivillige
IT-hjælp, inspiration og viden til mennesker med funktionsnedsættelser
FIND, ANMELD og DEL social IT
til mennesker med funktionsnedsættelser
Overblik - Match - Erfaringsudveksling - Dialog
www.it-banken.dk
To måder at samarbejde med
Projekter
Deltagere
Projektledere

Konsulentydelser
Implementering & udvikling
IT-screening
Potentialeafprøvning
Inspiration & rådgivning
Undervisning
Temadage, workshops
Full transcript