Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Sutic Teodora Maria

Amintiri din copilarie

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Sutic Teodora Maria

''Amintiri din copilarie''
de Ion Creanga Apartenenta la gen Povestirea este o specie a genului epic, in proza, care relateaza un singur fapt, la care iau parte putine
personaje. Caracterizarea personajului principal Imaginea personajului principal se constituie treptat procedeul autocaracterizarii,pe de o parte prin ''nazdravaniile'' pe care
le savarseste. Pupaza din tei Contex literar Roman autobiografic, în patru parti, Amintiri din copilărie, de Ion Creangă se remarcă prin umor, limbajul viu sşi prin plaăcerea de a povesti a naratorului. Titlul Tema textului Tema fragmentului Pupăza din tei prezintă una dintre nenumăratele ''„păţatanii” ale lui Nică, o întâmplare comicaă ''„ca multe altele ce mi s-au întâmplat în viaţă”. În ''Amintiri din copilărie'' nu este important ceea ce se prezintaă, întâmplările fiind chiar banale, ci cum sunt prezentate acestea. Farmecul lor rezultaă din felul în care sunt povestite, arta narativăa a lui Creangăa presupunând un public imaginar caăruia i se adresează. Nivelul morfi-sintactic Se observăa preferinţta autorului pentru imagini auditive redate cu ajutorul interjecţtiilor ''„Pu-pu-pup”; ''„Pupăza, zbrr! pe-o dugheană”, cât sşi pentru imagini motrice: ''„Apoi maă dau jos, caut o lespede potrivităa măa sui cu dânsa iar în teiu, îmi ieu caăciula sşi în locul ei pun lespedea, (...). Dupaă aceea măa dau iar jos sşi pornesc răpede cu demâncarea la lingurari...”. Utilizarea pronumelor, a adjectivelor pronominale şsi a verbelor la persoana I evidentţiazăa relatţia afectivăa stabilităa între personaj sşi narator: ''„maă trezeşte”, „''maă trimite”, ''„m-oiu întoarce”. La nivel sintactic, se observaă ordinea cuvintelor diferiteă de cea din limbajul curent: ''„Maă trezesşte mama într-o dimineaţă din somn cu vai-nevoie”; ''„Caăci asşa ne amăgea mama cu o pupăaz,a”; ''„îndată maă şsi trimite mama cu demâncare în ţtarinaă”; ''„grozavaă ciudaă”; ''„a iesşi ea pupăza pe undeva pânăa m-oiu întoarce eu din ţtarinaă.”; ''„Grozav era tulburată”; „''dar când am auzit eu de tata, pe loc mi s-a muiet gura”; ''„L-asş lăasa eu, dar vezi caă nu măa lasaă el acum”; „''Când at-ţi şsti voi câte a pătimit, sireaca”; „''Văzut-ai dumneata?”. Nivelul lexico-semantic În opera lui Ion Creangă apar numeroase cuvinte şsi expresii din limba vorbită care au rol de a da expresivitate textului literar: „''anapăda”, ''s„ş-aista”, ''„ţi-l iau eu la depaănat”, „''diniorea”, ''„ian staăi oleacaă”,'' „băiet”, „''macar”, ''„raăle”. Proverbele sşi zicătorile ''„L-asş lăasa eu, dar vezi caă nu maă lasaă el acum”, ''„Cele reăle saă se spele, cele bune săa s-adune''; ''vrajba dintre noi saă piaraă, sşi neghina din ogoare!” şi portretele ironice: maătusşa '„nu-i o femeie de înţeles” ''sşi „scoate mahmurul din om”, iar mosşul din târg este ''„un moşneag nebun” sau'' „javra dracului” sunt maărci ale oralităţii limbii, una dintre sursele originalitaăţii scriitorului. Face trimitere directă la contţinutul operei. Ion Creangăa prezintaă „''păţataniile” lui Nicaă de la anii de şscoalaă pânaă la despărţinderea de satul natal. Amintirile din copilăarie sunt prezentate cu umor, dar şsi cu nostalgie.
Full transcript