Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

DUYGUSAL ZEKA NEDİR?

No description
by

KORAY ÇELEBİ

on 20 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of DUYGUSAL ZEKA NEDİR?

KORAY ÇELEBİ
100005


DUYGUSAL ZEKA NEDİR?
Duygusal Zeka kavramı, bir zeka türü olmakla birlikte İngilizce olarak EQ olarak ifade edilmektedir. Tanım itibariyle bakılırsa duygusal zeka; insanların kendilerinde bulunan karmaşık duyguları anlaması ve bu doğrultuda karşısındaki insanların da duygusal anlamdaki ifadelerini çözümleme becerisini ifade etmektedir.
DUYGUSAL ZEKA’NIN BİZE GETİRDİKLERİ NELERDİR?
Duygusal zekası yüksek insanlar mesleki anlamda başka insanlar ile iyi iletişim
kurabildiklerinden ve yönetme becerisine sahip olduklarından genellikle çok başarılı
olurlar.
Günlük hayatta duygusal zeka insanların iş arkadaşları ve aile bireyleri ile iyi
anlaşabilmelerini sağladığı için, kendileri ve çevresindekiler ile ilgili sorunları çabuk
çözümlenir.

Duygusal Zekanın 5 temel ilkesi
Öz-bilinç: Kişinin kendisinin tanıması, duygularını tanımlayabilmesi ve onların farkında olmasıdır. Kişinin duygularının farkında olması kendini anlayabilmesinin temel ilkesidir. Diğer duygusal zeka ilkelerinin gelişebilmesi için kişinin gelişmiş öz-bilince sahip olması gerekmektedir. Düşük öz-bilince sahip kişiler kendi içlerinde duygusal bir kafese hapsedilmiş gibidirler.

Duyguları yönetebilme: Duygularla başa çıkabilme yetisi bireyin kendini avutabilmesi, endişe, gerginlik gibi olumsuz düşünceyle baş edebilmesi demektir. Duygularını yönetebilen birey hayatın kötü sürprizleri ve olumsuzluklarıyla çok daha kolay başa çıkabilirken, yönetemeyen bireyler sürekli strese maruz kalırlar.
Duygusal Zekanın Geliştirilmesi
Öğrenilebilir bir takım becerilerden oluşan EQ bireyin yaşı ilerledikçe
gelişebilmektedir. İlerleyen yaşlarıyla birlikte bireylerin toplumsal ilişkileri ve
çevrelerindeki olayları daha dengeli değerlendirmeye başladıkları, daha uyumlu,
daha kontrollü ve genel olarak etkin iletişim kurabildikleri
belirtilmektedir(Gürsoy, 2005: 59).
Günlük hayatta ve mesleki alanda duygusal zeka yeteneklerinin
geliştirilmesi için bazı kurala uyulması gerektiği söylenmektedir
Gerek iş yaşamında gerekse özel yaşamda başarılı ve mutlu olmak, insanların duygusal zeka becerilerine bağlıdır. Duygusal zeka ile insanların ortak duyguları, iletişim becerileri, insanlık anlayışları, incelik, zerafet, kibarlık, nezaket vs. gibi yetenekleri tanımlanmakta. Ve sahip olduğumuz duygusal zeka düzeyimiz, kendimizle ve başkalarıyla olan ilişkilerimizi doğrudan etkilemekte, bir başka deyişle duygusal zeka; bir kişinin duygularını eğitebilmesi ve duygusal anlamda kazanımlarını, kendini en iyi biçimde yönlendirebilecek ve başarıya götürebilecek zeka gelişimi olarak da yorumlanabilir

Duygusal zekaya sahip bireyler kendini tanıyan, duygularını düzgün ifade edebilen, özgüveni yüksek, üretken düşünebilen, zorluklarla baş edebilen olumlu düşünme becerilerine sahip kişilerdir. Ayrıca etkili dinleyebilir, sorun çözebilir ve insanlarla doğru iletişim kurabilirler.
KURUMSAL DUYGUSAL ZEKA
Duygusal zeka yalnızca bireylere özgü bir kavram değildir. Kurumsal
yapıları tıpkı yaşayan bir organizma gibi işleyen, farklı “organlardan” oluşan
kurumların da kendilerine özgü duygusal zekaları bulunmaktadır. Bu yapı
içindeki “kalbin” insan olarak belirlenmesi kurumların uzun süreli başarısındaki
en önemli faktör olacaktır. En temel yatırımını “insan” üzerine yapan kurumlar iş
dünyasındaki rekabetçi ortamından yüksek verimlilikle sıyrılmayı
başarabileceklerdir. Çalışanlarının duygularına, fikirlerine ve emeklerine yönelik
yaratılan bir kültürle işleyen, bu amaçla eğitim ve sürekli değişimi ön plana
çıkartabilen kurumlar gelecekte de başarılarını sürdürebilecek yapılar
olacaktır
Duygusal zeka ile ilgilenen bir çok bilim adamına göre EQ ,IQ dan daha önemlidir. Çünkü duygusal anlamda gelişmemiş bireyler önemli mesleki donanımlara sahip olsalar da iyi ve doğru ilişkiler kuramadıkları için mutsuz ve çevresince sevilmeyen bireyler olurlar.
Çocukluk yıllarında oluşan duygusal zekayı şekillendiren en büyük faktör anne baba tutumlarıdır. Doğru duygusal davranışların sergilendiği ortamlarda yetişen çocukların kazandıkları duygusal beceriler onların yaşamlarını kolay ve mutlu geçirmelerini sağlayacaktır.
Beynin düşünen ve duygusal parçaları genelde yaptığımız her şeyde birlikte çalışıyor ve gerek iş yaşamında gerekse özel yaşamda başarılı ve mutlu olmak, insanların duygusal zeka becerilerine bağlıdır.
Kişisel motivasyon:
Duygularınızı yaratıcı olabilecek ve hedeflerinize ulaşabilecek şekilde yönlendirebilme, yönetebilme becerisidir. Duygusal kontrol, hazzı erteleyebilme ve atılımcılık ruhunu koruma kişinin kişisel motivasyonu için çok önemlidir.
Empati:
Kişinin kendini başkalarının yerine koyabilme becerisi olarak tanımlanabilir. Bilimsel olarak empati ses tonundaki ve yüz ifadelerindeki sözel olmayan mesajları okuyabilme, diğerlerinin duygularını algılayabilmedir. Empatik kişiler öğretmenlik, satış, yönetim gibi sosyal becerileri ve iletişimi gerektiren mesleklerde daha başarılı olurlar.
Sosyal beceriler
Çevrenizdekilerin duygularını yönetebilme sanatıdır. Kişisel yönetim, ve empati gibi diğer temel duygusal yetilerin iyi kullanımını gerektirir. Bu tür beceriler popülerlik, liderlik, kişiler arası etkinlik için vazgeçilmezdirler.
Kendini tanımak
Bireyin kim olduğunu öğrenmesi gerekmektedir.
Duygusal zeka bireyin güçlü ve zayıf yanlarını fark edebilmesini,
ihtiyaçlarının bilincinde olmasını, hatalarını görebilmesini, değer ve
amaçlarını gerçekçi olarak değerlendirebilmesini yani içsel olarak
kendisini tanımasını gerektirmektedir.
Birey kendi duygularından veya
diğer kişilerin duygularından ne kadar az korkarsa, duygusal durumlarla
ve duygularıyla başa çıkabilmesi o kadar kolay olacaktır.
Problem çözücü olmak
Bireyin mümkün olduğu kadar çeşitli olaylar ve
problemler üzerinde düşünmesi, bunlara çözümler getirmeye
çalışmasında fayda vardır. Birey karşısına çıkan problemleri ortadan
kaldırılamayacak bir engel olarak değerlendirmek yerine, kendini
kanıtlama fırsatı olarak görürse, onları çözmemesi için hiçbir sebebi
kalmayacaktır.
Duygusal zekayı; Peter Saovey ve John Mayer; “Bir kişinin kendi ya da başkalarının hislerini ve duygularını yansıtabilme, onları ayırt edebilme ve kişinin düşüncesi ve eyleminde bu bilginin kullanılması”,
Duygusal zekâmızı devreye sokmanın yolu; “Bu durumu nasıl yarattım?” sorusundan geçer. Doğru yanıt için doğru soru gerekir.
“Bu durumu nasıl yarattım?” sorusu doğrudur çünkü bize bizim yanlışlarımızı, yanlış seçimlerimizi gösterir.
Seçimlerimizin sorumluluğunu aldığımızda gücümüzü hissederiz.
Kurumsal Sosyal Farkındalık
Kurumsal sosyal farkındalığa sahip olan yani empati yapabilen kurumlar,
olaylara çalışanlarının, müşterilerinin, hissedarlarının gözüyle bakabilen, onların
ihtiyaçları ve isteklerini, kurum hakkındaki düşüncelerini anlamaya çalışan
birimlerdir.
Geleneksel anlayışa sahip olan kurumlar için empati yapılması manasız
gibi görünse de, aslında empati kurumlar için özellikle takım çalışmalarında her
bir takım üyesinin duygularının anlaşılması, iş motivasyonu ve tatminin
artırılması, çalışanların sahip oldukları potansiyellerin açığa çıkarılıp
geliştirilmesinde temel bir yetenektir ve duygusal zekanın iyi kullanıldığının bir
göstergesidir
Kurumsal Motivasyon
Kurumlarda çalışanların bireysel motivasyonlarının yanında kurumsal motivasyonun da sağlanması, kurumsal gelişim ve başarı için önemli faktörlerden
birisidir. Kurum içinde bütün çalışanların elinden gelenin en iyisini yapmaya
çalıştığı, sorumluluk sahibi olduğu ve birlikte bir işi başarmaya çalıştıkları bir
kültür yaratabilmek, kurumsal motivasyonu geliştirecektir.
Kurumsal Sosyal Yetiler
Duygusal zekası yüksek olan bireylerin karşılıklı ilişkilerini etkili bir
şekilde yürütebilme yeteneği nasıl yüksek ise, kurumsal duygusal zekası yüksek
kurumların da müşterileriyle, hissedarlarıyla, tedarikçileriyle olan karşılıklı
ilişkileri verimli ve başarılı olacaktır. Duygusal zekası yüksek kurumlar, karşılıklı
ilişkide bulunduğu birey ya da grupların duygularına duyarlılık gösterecek, etkin
iletişim kurabilecek, karşılıklı beklentilerin karşılanmasını ve ilişkilerde
sürekliliği sağlayacaktır.
Based on Jim Harvey's speech structures
Duyguları kontrol etmeyi öğrenmek
Full transcript