Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

EFQM Kiválóság modell

No description
by

Barbara Bihary

on 15 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of EFQM Kiválóság modell

EFQM Kiválóság modell
Bihary Barbara
CIT229
Vállalkozás innováció
2014. Szeptember 15.

Logikája, lényege
Az önértékelés használhatósága
Milyen akciótervek készülnek a javaslatok alapján?
Az EFQM modell
Példa az EFQM modell alkalmazására
"SAPU Bt."
Az EFQM helye és szerepe az innovációs folyamatban
Áttekintés
A metodika kialakulása
Logikája, lényege
Minőségdíjak alakulása
Alkalmazási célja, területei
EFQM modell
Az önértékelési folyamat fő lépései
Megvalósítás feltételei
Példa - SAPU vállalat
Helye és szerepe az innovációs folyamatban
Szereplői
Kritikus pontjai
Alkalmazás kimenetei
Felhasznált irodalom
A metodika kialakulása
1989. október 19-én a svájci Montreux-ban megtartott első Európai Minőségirányítási Fórumon 14 európai vállalat létrehozta az Európai Minőségirányítási Alapítványt

European Foundation for Quality Management
Üzleti Kiválóság Modellen alapuló Európai Minőségi Díj
1951
A minőségdíjak alakulása
Az alapítvány lett a felelőse az 1991-ben útjára indított Európai Minőségdíj kezeléséért és az EFQM Modell létrehozásáért
Deming Díj
1987
Malcolm Baldridge-Díj
EFQM
1991
magyarországi Nemzeti Minőségi Díj
1996
1. Nemzeti Minőségi Díj nyertese:

Herendi Porcelánmanufaktúra Rt.
Nem a termék, szolgáltatás minőségét, hanem az egész szervezet tevékenységének, működésének kiválóságát helyezi a középpontba.
Leírja a minőség összetevőit
Súlyozza fontosságukat
A folyamatos fejlődés biztosítása
Cél:
Alkalmazási célja, területei
Alkalmazásával javul:
A szervezet teljesítménye
A kulcsmutatók mértéke: árbevétel, minőségképesség
A modell szerinti évenkénti értékelés:
Motiválja a szervezetet a folyamatos fejlődésre
Elősegíti a TQM alapelvek megismerését
Ösztönzi a munkacsoportokban való közös munkát
Alkalmazási célja, területei 2
A modellt bármely szervezet alkalmazhatja:
Önértékelés eszközeként
Erősségei és fejlesztendő területei meghatározására
Más szervezetekkel való viszonyítási alapként
Egyfajta gondolkodási útmutatóként
EFQM Modell
Vezetés
Emberi erőforrás
Üzletpolitika és stratégia
Partner-kapcsolatok
Folyamatok
Dolgozói elégedettség
Vevői elégedettség
Társadalmi eredmények
Kulcsfontosságú eredmények
Adottságok
Eredmények
Innováció és tanulás
Lépései - RADAR
Az önértékelési folyamat fő lépései
Eredmények
Results
Megközelítés
Approaches
Alkalmazás
Deployment
Elemzés
Assess Refine
R
A
D
A
R
ESULTS
PPROACHES
EPLOYMENT
SSESS
EFINE
Önértékelési eszközkészlet kiválasztása
Pro-forma adatlap kitöltése (9 kritérium, 32 alkritérium)
Tények, adatok, bizonyítékok gyűjtése
Az önértékelés résztvevőiről való döntés
Megbeszélés, kérdések közös értelmezése
Az önértékelés lebonyolítása tanácsadó bevonásával
A vizsgálat eredményeinek tételes közlése
Eredmények összegzése
Fejlesztési területek meghatározása a jövőre nézve
Az önértékelési folyamat megismétlése
Meghatározták-e a felelősöket?
Ismerik-e a költségeket?
Az önértékelés megvalósításának feltételei
Vállalat egészének bevonása
Eszközkészlet megválasztása
Megfelelő csoportösszeállítás
Objektív kiértékelés
Eredmények beépítése a folyamatos fejlesztésbe
Érintettek ösztönzése
Önértékelés megismétlése - összehasonlíthatóság
Az EFQM Modell alkalmazása
1. A TQM filozófia megvalósítása
2. A vállalat önértékelésének elvégzése
Tevékenységek továbbfejlesztése
3. A Kiválóság Díj megpályázása
4. Pályázat kiértékelése
Döntés a Díj odaítéléséről
5/A Kiválóság DÍj elnyerése
5/B Sikertelen pályázat a Díjra
Folyamatos fejlesztés
Az önértékelés megismétlése évente!
Profil: Autóipari visszapillantó tükrök, hátsó és indexlámpák gyártása
Árbevétel: 30 milliárd Ft (2003 végén)
Dolgozói létszám: 560 fő
2003 - Nemzeti Minőségi Díjat nyert termelő középvállalati kategóriában
2003
Vezetés
100
Emberi erőforrás
90
Politika és stratégia
80
Partner-kapcsolatok
90
Folyamatok
140
Dolgozói elégedett-ség
90
Vevői elégedett-ség
200
Társadalmi eredmények
60
Kulcsfontosságú eredmények
150
Innováció és tanulás
Adottságok
500
Eredmények
500
A SAPU-nál működő EFQM Modell fő jellemzőinek bemutatása
Adottságok
Vezetés
Stratégiai partnerek igényeinek túlteljesítése
Fejlesztési irányok kijelölése
EFQM könyvtár létrehozása
Folyamatos fejlesztés megvalósítása
Adottságok
Vezetés - Fejlesztés
PDCA
-körrel
Ábra: A cég irányítási rendszerének EFQM Modell szerinti fejlesztése PDCA-körrel
ACTION
Kulcsmutatók, tulajdonosi elvárások
Vevői elvárások
Benchmarking-adatok
EFQM - Önértékelés eredménye
Az EFQM Modell szerinti adottságok és eredmények értékelése
Fejlesztési terv kidolgozása
Fejlesztési terv ellenőrzése
Fejlesztési terv végrehajtása
PLAN
DO
CHECK
Adottságok
Üzletpolitika és stratégia
2002-ben a vállalat kidolgozta a saját stratégiáját és politikáját
Figyelemmel kísért jellemzők rendszere:
Vezetőségi feladatok: stratégiaalkotás
Kulcsfolyamatok figyelése: gyártástervezés és -fejlesztés
Támogató folyamatok mérése: vezetési és kulcsfolyamatok kiszolgálása
A döntéstámogatás és a minőségfejlesztés lényeges eszköze
Feladatok lebontása
Adottságok
Emberi erőforrás
Munkakörértékelési és kompenzációs rendszer kidolgozása
Kulcsmutatók eredményei alapján végzett értékelés bevezetése
Dolgozói elégedettség nő
Partnerkapcsolatok és erőforrások
Stratégiailag fontos partnerek azonosítása
Kapcsolattartás módjának rögzítése
Adottságok
Folyamatok
A vállalat folyamatfejlesztésének fázisai
Adottságok kialakítása
Adottságok számbavétele, fejlesztési lehetőségek feltérképezése
Az EFQM Modell fejlesztési szakaszának megindulása
Eredmények
Dolgozói elégedettség
Kérdőív továbbfejlesztése
Új kiértékelési mód
Vevői elégedettség
Vevői elégedettségi adatok adatbázisban történő gyűjtése
Vevők értékelésének módszerei
Vevői elégedettség felmérésének elemzése
Más vevők által közzétett eredmények elemzése
Eredmények
Társadalmi eredmények
Kulcsfontosságú eredmények
A társadalmi eredmények fejlesztése érdekében meghatározott stratégiai irányelvek
Megfelelő PR-tevékenység
EFQM Modell szerinti kiválósági kultúra terjesztése cégen belül és kívül is
Folyamatos
figyelése
Pénzügyi eredmények: értékesítés, nettó árbevétel
Nem pénzügyi eredmények: piaci részesedés, mennyiség
Folyamatos fejlesztés körforgása
Innováció és tanulás
Innovációs stratégia kialakításában vesz részt
Szereplői
Cégvezetés, menedzsment
Érintett szakemberek
Alkalmazottak
Megbízott tanácsadók
Európában: 30.000 szervezet
Kritikus pontok
Adathalmaz nehéz feldolgozása
Különböző vélemények rendszerezése, elemzése
Belső szakmai ismeretek hiánya
Elkötelezettség hiánya
Túl sok, túl kevés személy
Alkalmazás kimenetei
Folyamatos fejlődés biztosítása
Minőségfejlesztési projektek indítását segíti elő
Hazai és nemzetközi Minőségi Díj pályázatok
EFQM
Az EFQM Modell eredményessége
Hatékonyság
Projekt-megoldások
Elkötelezettség
Folyamatos fejlesztés elérése
Eredményes?
"Az EFQM Modell alkalmazása is a siker irányába mutató lépés volt."
/Toldi: Minőség & Megbízhatóság, 2004. 38.évf. 2.sz. p99/
Felhasznált irodalom
Toldi Sándor: EFQM- modell a kiválósági kultúráért, Minőség és Megbízhatóság, 2004. 38.évf. 2.sz. p.95-99
Várkonyi Gábor: A továbbfejlesztett EFQM- modell, Minőség és Megbízhatóság, 1999. 33.évf. 4.sz. p.165-172
Tóth Zsuzsanna: Supporting efforts to measure intellectual capital through the EFQM Model with the example of Hungarian National Quality Award winners, Social and management sciences, 2008. 16.évf. 1.sz. p.3-12.
http://www.efqm.org/efqm-model/radar-logic
Letöltve: 2014.09.13.
http://www.nagymaros.hu/files/%C3%81ROP%201a)2e)%20EFQM%20TQM.pdf
Letöltve: 2014.09.13.
http://www.kivalosag.hu/efqm-kivalosag-modell-uj
Letöltve: 2014.09.13.
Internet
Folyóiratok
Köszönöm a figyelmet!
Csoportfeladat
Az EFQM Modell eredményessége a SAPU-nál
„A vezetőség a vevői és dolgozói elégedettséget, a pozitív társadalmi hatást megalapozott üzletpolitikával és stratégiával, a dolgozók, az erőforrások és a folyamatok menedzselésével éri el, s ez kiváló üzleti eredményekhez vezet.”
/Toldi: Minőség & Megbízhatóság, 2004. 38.évf. 2.sz. p99/
EFQM
Forrás:
Toldi: Minőség & Megbízhatóság, 2004. 38.évf. 2.sz. p99
Forrás: www.herend.com
Forrás:
Toldi: Minőség & Megbízhatóság, 2004. 38.évf. 2.sz. p95-99
Full transcript