Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Anomia

No description
by

Kasia Malinka

on 4 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Anomia

Czynniki wysokiego ryzyka anomii
- anomijne fakty społeczne - Teoria anomii Durkheima
1930 r Założenia teorii: jest przykładem poszukiwania źródeł patologii w niedoskonałości natury człowieka - ujawnia się dopiero wtedy, gdy zawodzi społ. system kontroli normatywnej cechy określające anomie: egoizm i nienasycenie (m.in. nieumiejętność rezygnacji z własnych celów na rzecz innych ludzi) pustka motywacyjna
choroba nieskończoności Sposoby radzenia sobie z anomią:
stworzenie systemu norm i wartości jako ram dla działalności człowieka akceptacja i internalizacja porządku normatywnego zwanego wg Durkheima obecn. społeczeństwa w człowieku Czym jest anomia?? Stan, w którym normy regulacyjne tracą znaczenie dla człowieka Nie BRAK lecz mniejsza siła motywacyjna działania norm obecne i powszechnie ważne nawet w czasie wojny i chaosu strukturalnego zjawiska, które powodują rozpad więzi międzyludzkich,
nieprzewidywalność procesów społecznych,
brak oczekiwanych nagród za zachowania zgodne z normami społ.

KONSEKWENCJE:
utrata więzi z otoczeniem,
zanik kontroli społecznej,
rozpad społ. skryptów (scenariuszy ludzkich zachowań),
utrata nagród zw. z przestrzeganiem norm.

UCZUCIA:
wewn. dezorganizacja, poczucie lęku i cierpienia Pozytywy płynące z obecności patologii w społeczeństwie: punkt odniesienia dla normy - uświadamiają społ. oczekiwania wobec członków konsolidują społeczeństwo wobec obrony istniej. systemu wartości ukazują inne możliwości zachowania przez co system norm ewoluuje a nie ulega skostnieniu + ZARZUTY WOBEC TEORII DURKHEIMA skrajny determinizm dot. zachowań człowieka i dualizm myślenia o procesach społecznych Wg Roberta Mertona ZASADNICZE RÓŻNICE: "człowiek jest przede wszystkim racjonalny w swoich dążeniach" podst. zasadą jest zaspokajanie własnych potrzeb w sposób najbardziej dostępny i optymalny wartości--> kulturowo określone cele normy--> instutucjonalne środki ich realizacji dewiacyjne zachowania są wynikiem wadliwego systemu normatywnego głównie z przyczyny rozdźwięku pomiędzy wartościami a normami np. chęć kupna mieszkania a zbyt mały dochód na zakup MERTON: anomia = PATOLOGIA STRUKTURALNA
DURKHEIM: anomia = PROBLEM JEDNOSTKI ROZUMIENIE POJĘCIA ANOMII jako sytuacja społeczna
jako wymiar psychicznego funkcjonowania jednostki
jako rozlegulowanie systemu normatywnego - normy i wartości powod. DYSHARMONIĘ 4 RODZAJE PATOLOGICZNEJ ADAPTACJI JEDNOSTKI INNOWACJA- wybór wartości i odrzucenie norm (podejście b. kryminogenne)
RYTUALIZM- silne przystosowanie do sposobów uzyskiwania wartości, czyli norm (unikanie przemian na rzecz nieskutecznej asekuracji)
WYCOFANIE- najbardziej dramatyczna forma przystosowania jednostki do sytuacji anomii
BUNT- ryzyko utraty lub szansa na sukces tzn. odrzucenie istniej. wartości na rzecz nowych, własnych Wkrada się do naszych mieszkań, rodzin, miejsc pracy, do polityki i państwa. Nie wiemy, że już jest. Co? Kryzys i dezintegracja społeczeństwa - mówią jedni socjologowie, nowa faza modernizacji - diagnozują inni. Od dobrych dwóch dekad społeczeństwa demokratyczne jawią się badaczom jako miejsce rozpadu dotychczasowych więzi i instytucji. Widzimy przejawy tego, ale nie dostrzegamy procesów, więc nasze życie i otoczenie coraz bardziej wydają się niewytłumaczalne, poddane temu, co ukryte. Wiążą się z tym lęki przed chaosem oraz zanikającą kontrolą własnego losu, ale również nadzieje, że to nowe, które daje znać o sobie, uczyni nasze życie lepszym. Gazeta Wyborcza z dn. 15.03.10 Kapitał społeczny, zaufanie między ludźmi są u nas bardzo niskie. A to także miara poziomu cywilizacyjnego, nie tylko nasycenie techniczne gospodarki i domu.

Żyjemy w czasach postępującej anomii. Zanikają wartości i nawyki jawnie niefunkcjonalne, a nowych nie ma. Są ludzie, którzy starają się je krzewić, ale to margines, niewielka część inteligencji, wolontariat, organizacje społeczne - to taki przyczółek troski o dobro wspólne albo o dobro najbardziej pokrzywdzonych przez życie i los, ale i te przyczółki ostatnio padają z braku środków albo ochotników.

Jak się zabrać do odbudowy takiego etosu? To zadanie dla szkoły, dla służby cywilnej, dla mediów, dla prasy, dla rodziców - zadanie na długie lata, ale przecież będące w granicach trzeźwej wyobraźni. Zadanie, od którego postępów zależeć będzie nasz szacunek dla samych siebie. /Jerzy Jedlicki - em. profesor Instytutu Historii PAN, Gazeta Wyborcza, 26. 04. 10/ STAN ANOMII TO ZATEM SYTUACJA, W KTÓREJ NIE MOŻNA ZYSKAĆ WARTOŚCI BEZ LIBERALIZACJI NORM, A PRZESTRZEGANIE NORM NIE GWARANTUJE POSIADANIA WARTOŚCI --> każdy z wyborów jest DEWIACYJNY! " w społeczeństwie dobrze zorganizowanym zachowania anomijne stanowią margines;
w społ. anomijnym marginesem jest KONFORMIZM"
Full transcript