Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

THE2-filosofie HC 4: multiculturalisme en rechtvaardigheid

No description
by

Sanne Gruyters

on 21 September 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of THE2-filosofie HC 4: multiculturalisme en rechtvaardigheid

Multiculturalisme en rechtvaardigheid
Sanne Gruyters
Multiculturalisme
Programma vandaag
Multiculturalisme of multiculturaliteit is een maatschappelijke en politieke ideologie waarbij men uitgaat van gelijkheid van verschillende culturele gemeenschappen binnen een bepaald afgebakend bestuurlijk gebied (Van Dale).
Multiculturalisme
Young: ongelijkheid door het opleggen van uniforme standaards voor eenieder.
Diversiteit, erkenning en rechtvaardigheid
Wat vraagt dit aan
tacit knowledge
(ontastbare / onbewuste kennis)?
Rol van MW'er?
Diversiteit en erkenning
Rol van MW'er
Sen, Taylor
Honneth, Fraser, Young
Wat vraagt dit van jou?
Cultuur
Amartya Sen (1933): multiple identity
Charles Taylor (1933): normatief multiculturalisme
Hokjesman:
http://www.npo.nl/de-hokjesman/10-01-2013/VPWON_1166748
Gaat het classificeren van mensen op een mono-identiteit tegen.
We zijn niet in één hokje te plaatsen.

1. Mensen zijn niet gelijk
2. Ieder mens kan tot verschillende groepen behoren
want dit veroorzaaktmeer geweld
De kennis, ervaring, opvattingen, normen en waarden die een groepering met elkaar deelt
(Hoeksema & van der Werf, 2010).
Cultureel relativisme vs universele geldigheidsprincipe van moraal (Bolt, 1 & 14)
Beroepscode:
"het tot zijn recht komen in wisselwerking met omgeving" (1), "gelijke kansen" (4), "erkennen van het unieke"(5), "emancipatie" (29, 30)
1. Erken het unieke (in/van de cultuur)
2. Herken de gezamenlijke of gedeelde waarden
Mensen zijn vrij om te kiezen, máár moeten worden beschermd tegen gebruiken die hen ontoelaatbaar schaden.
Herken grondwet & UVRM:
"Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam"(art 11 grondwet).
&
Fraser & Honneth:
1. Herwaardeer gedevalueerde identiteiten
2. Erken culturele diversiteit
3. Ga tweedeling tegen (zoals normaal/abnormaal) en zet daarvoor gelijkwaardigheid in de plaats
Het draait om erkenning
http://ifsw.org/policies/statement-of-ethical-principles/ (internationaal perspectief)
Identiteit
Brug naar filosofie
1. eenheid van wezen, volkomen overeenstemming
2. eigen karakter, kenmerk van een persoon of groep
(Van Dale)
Persoonlijke invulling in directe relatie tot cultuurbegrip.
Verschillende filosofen geven hun gedachten weer over cultuur, identiteit en erkenning.
Sen, Taylor, Honneth & Young richting zich op het unieke in de mens (en erkenning daarvan), maar ook op wat overeenkomstig is.
Centrale vraag: hoe verhoud ik me tot de ander?
Wat doen we in de werkgroepen?
We gaan in op jullie verhouding tot de ander....
Volgende week:
Verschil in verhalen
Houdingsaspect: erkennen van verschillende individuen in verschillende culturen, maar wel streven naar begrip en gemeenschappelijkheid
http://www.npo.nl/spuiten-en-slikken-op-reis/12-07-2015/BNN_101374653
Hoe kunnen we zo goed mogelijk samenleven?
Gericht op het collectieve
Startpunt: mensbeeld
4. Neem een verborgen onderscheid weg
wees op tijd (=niet te vroeg/te laat)
15.40-22.45
Full transcript