Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Republiek in een tijd van vorsten 1477 - 1702 examen geschiedenis havo

De Republiek in een tijd van vorsten
by

Marcel Menz

on 3 October 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Republiek in een tijd van vorsten 1477 - 1702 examen geschiedenis havo

1400
1500
1600
1700
1485
1509
Henry VII
Tudor
1509
1547
Catherine of Aragon
Anne Boleyn
1533
1536
1537
Jane Seymore
1540
Anne of Cleves
Catherine Howard
1542
1543
Catherine Parr
1534
Act of Supremacy
Anglicaanse kerk
Church of England
Great Bible (1539)
1547
1553
Edward VI
Opheffing van kloosters
verdeling van grondbezit aan de kroon
en verkocht aan de lage adel en burgers
inkomsten voor de kroon
1553
1558
Mary I
'Bloody Mary'
Koning van Spanje
Heer van de Nederlanden

1558
1603
Elizabeth I
Henry VIII
1477
1702
1555
Karel V
Filips II
Keizer van Duitsland
Koning van Spanje
Heer van de Nederlanden
Karel de Stoute
Hertog van Bourgondië
Maria van Bourgondië
Maximiliaan van Oostenrijk
Filips de Schone
Margaretha van Oostenrijk
1506
1555
Rijksdag te Worms
1521
landvoogdes: Margaretha van Oostenrijk
landvoogdes: Maria van Hongarij
1531
Centralisatie in de Nederlanden
Geheime Raad
Raad van State
Raad van Financiën
juridisch toezicht, wetgevende en administratieve taken in de Nederlanden
Jan II Carondelet
zoon van een jurist
Wigle van Aytta van Zwichem
Viglius ab Aytta Zuichemus
zoon van een Friese herenboer
landvoogd: Emanuel Filibert van Savoye
1588
1566
1559
landvoogdes: Margaretha van Parma
1477
100-jarige oorlog
1453
Engelsen verjaagd uit Bordeaux
1422
Val van Constantinopel
1461
Charles VII
'le Victorieux'

Hertog van
Bourgondië
gesneuveld

1461
1483
Louis XI
1483
1498
Charles VIII
Louis XII
1498
1515
1515
1547
Francois I
Süleyman I
Sultan van het Ottomaanse Rijk
1516: Concordaat van Bologna
Overeenkomst tussen de koning en de paus:
belangrijk voor de Franse katholieke kerk: Gallicaanse kerk
Koning mag bisschoppen, abten etc. benoemen
Koning heft belasting bij de geestelijkheid
Paus Leo X
Giovanni de' Medici
De Franse koningen bleven verdedigers van de katholiek kerk
1539 Edict van Villers-Cotterêts
Verplicht in alle notariele actes: gebruik van de Franse taal
Onderdrukking van het Latijn en de langue d'oc
Langue d'oïl (dialect uit de Loire-streek) is het officiële Frans
Verplichte registratie van iedere doop en overlijden door de kerk
1547
1559
Hendrik II
Catharina de' Medici
1589
1559
1589
Frans II
1560 Charles IX
1574 Hendrik III
Godsdienstoorlogen
Huwelijk Hendrik (Bourbon) van Navarra
met Margaretha van Valois
Bloedbruiloft of
1589
1610
Hendrik IV
Parijs is mij wel een mis waard
1598 Edict van Nantes
Frankrijk is katholiek
Hugenoten krijgen vrijheid van godsdienst in een beperkt aantal steden (bv. La Rochelle)
1572
Smeekschrift der edelen
Verlagen van de belastingdruk
Matiging van de kettervervolgingen
Behoud van de oude privileges van steden en gewesten (tegen de centralisatie)
'...het zijn maar bedelaars' - geuzen
1567
1573
Don Fernando Álvarez de Toledo, hertog van Alva
Bloedraad
10de penning
Executie van de edelen Egmont en Horne
1568 Slag bij Heiligerlee
Eerste inval van stadhouder Willem van Oranje
Begin van de 80-jarige oorlog of Opstand
Mislukking
1 april 1572
Val van Den Briel
1573
1576
Requesens
1576 Pacificatie van Gent
Nederlanden voor het laatst samen
Gewetensvrijheid
Spaanse furie
Don Juan van Oostenrijk
1576
1578
1578
Alexander Farnese, hertog van Parma
afschaffing Tiende Penning
afschaffing Raad van Beroerten
Spaanse Armada
Spaanse Armada verslagen
1588
protestantse agressie
1579 Unie van Atrecht
Zuidelijke Nederlanden sluiten vrede met Spanje
1579 Unie van Utrecht
Noordelijke gewesten met Gent en Antwerpen
willen doorvechten tegen Spaanse overheersing
1581
Plakkaat van
Verlatinghe
Staten Generaal van de Noordelijke gewesten verklaren zich onafhankelijk van de koning van Spanje
1584
Moordaanslag
Willem van Oranje
1588
Republiek der Zeven
Verenigde Nederlanden
Deductie van Vrancken
Franchois Vranck, (Deductie of) Corte vertooninge van het recht by den ridderschap, edelen ende steden van Holland ende West-Vrieslandt van allen ouden tyden in den voorschreven lande gebruyckt, tot behoudenisse vande vryheden, gerechtigheden, privilegien ende loffelicke gebruycken van den selven lande, 16 October 1587
Het is voor iedereen duidelijk dat een koning door God aan het hoofd van zijn onderdanen is geplaatst om hen te beschermen tegen alle onrecht, leed en geweld. God heeft immers de onderdanen niet geschapen ten behoeve van de vorst, om hem in alles wat hij beveelt als slaven te dienen. Integendeel de vorst is er voor zijn onderdanen. Zonder hen zou hij geen vorst zijn. Hij is er om rechtvaardig en billijk te regeren, te verdedigen en lief te hebben als een vader zijn kinderen. Hij zal hel met inzet van zijn leven verdedigen.

Wanneer hij dat niet doet, maar in plaats van zijn onderdanen te beschermen hen onderdrukt, hen overmatig belast en berooft van hun vrijheid, privilegies en oude gewoonterechten, over hen wil heersen als over slaven, moet zo iemand niet als een vorst, maar als een tiran beschouwd worden. De onderdanen hebben dan het recht om hem niet langer als vorst te erkennen, maar hem af te zetten en in zijn plaats een ander soeverein te kiezen om hen te beschermen. Dat zou niet verkeerd zijn.
1625
Jacobus I Stuart
koning van Schotland
koning van Engeland
'The True Law of Free Monarchy'
1649
executie Karel I
Karel I
Mary Stuart
prinses van Oranje-Nassau
1641 huwelijk van Willem II
met Maria Stuart
divine right of kings
vgl. droit divin
Engelse burgeroorlog
1642
1651
1649
1659
1953
Commonwealth
Protectorate
Oliver Cromwell
'Lord Protector'
Restauratie
1651 Act of Navigation
1660
1685
Karel II
1685
1688
Glorious Revolution
William and Mary
1572
1584
Beeldenstorm
Willem de Zwijger
stadhouder van Holland, Zeeland en Utrecht
bevestigd door de Staten van Holland en Zeeland
1585
1625
1625
1647
Maurits
stadhouder van Holland en Zeeland,
van Utrecht, Gelderland, Overijssel en Groningen
aanvoerder van het staatse leger
Frederik Hendrik
en Amalia van Solms
War of the Roses
Battle of Bosworth Field
Jacobus II
1688
1702
1648
Vrede van
1598
1609
1621
Twaalfjarig Bestand
executie van
Johan van Oldenbarnevelt
1619
1600
slag bij Nieuwpoort
prinsgezinden - centralisatie
orthodoxe calvinisten ('preciezen')
niet-regenten en het grauw
overige gewesten tegen dominant Holland
staatsgezinden - particularisme
gematigde calvinisten ('rekkelijken') - tolerantie
regenten uit de Hollandse steden
Statenbond - particularisme
1596 drievoudige bond
militair en politiek verbond
met Frankrijk en Engeland
tegen Spanje
erkenning van de Republiek
Johan van Oldenbarnevelt
landsadvocaat of raadpensionaris
van Holland

1586
tolerantie en
gewetensvrijheid
Elisabeth I
Henry IV
Willem II
1647
1650
1ste
De Bedreigde Zwaan, 1652
Bartholomeusnacht
1650
1672 Rampjaar
Stadhouderloze Tijdperk
Johan de Witt
Raadpensionaris van Holland

Maria d'Medici
1610
1643
Lodewijk XIII
1624
1642
Kardinaal Richelieu
premier
eerste moderne premier?
1614
Laatse Staten Generaal
voor de Franse Revolutie in 1789
1627
Beleg van La Rochelle
1643
1715
Lodewijk XIV
'Le Roi Soleil'
1672
1702
Willem III
Münster
1618
1648
Dertigjarige Oorlog
Vrede van Westphalia
1635 Frankrijk en Spanje
in de Dertigjarige Oorlog
1642
1661
Kardinaal Mazarin
Fronde
1661
1661
1683
Jean-Baptiste Colbert:
Mercantilisme
Minister van Financiën
protectionisme: handelsbarrieres
koninklijke manufacturen en subsidies
1667
Aanval op de Spaanse Nederlanden
1659 Vrede van de Pyreneeën
Maria Theresia van Spanje
Huwelijk met
'de Ware Vrijheid'
Eerste Engelse oorlog
1652
1654
Tweede Engelse Oorlog
1665
1667
Tocht naar Chatham
Drievoudig Verbond
coalitie tegen Frankrijk:
Republiek, Engeland en Zweden
1667 aanval Lodewijk XIV
op de Spaanse Nederlanden
1668 Drievoudig Verbond tegen Frankrijk:
Republiek, Engeland en Zweden
1668 Lodewijk XIV trekt zich terug en
sluit vrede met Spanje
vernietiging van de Republiek
1670 geheim verbond tussen Lodewijk XIV en
Karel II van Engeland (in ruil voor geld!):
+ bisschop van Münster
aartsbisschop van Keulen en
prins-bisschop van Luik
120.000 soldaten tegen de Republiek:
Guerre de Hollande
1672
1670 verdrag
met Karel II
van Engeland
Edict van Nantes
1685 herroeping van het
einde aan de gewetensvrijheid
hugenoten vluchten naar de Republiek
en naar Pruisen
Willem III sluit coalitie met
Oostenrijk, Spanje, Brandenburg en Denemarken
coalitie tegen
Lodewijk XIV:
Republiek olv Willem III
keizer van Duitsland
koning van Spanje
koning van Zweden
vorsten van Beieren,
Brandenburg en Saksen
1678
Vrede van Nijmegen
1689 koning-stadhouder
1688 Negenjarige oorlog
1697
Vrede van Rijswijk
1548 Bourgondische Kreitsen Pragmatieke Sanctie
1585 Val van
Antwerpen
Bill of Rights
parlementaire monarchie
Jan Pieterszoon Coen
gouverneur-generaal van de VOC
1639
Portugees-joodse synagoge
in Amsterdam
Full transcript