Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

1r BTX. U4: MAGMATISME

2a Avaluació
by

Àlex López-Duran

on 14 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 1r BTX. U4: MAGMATISME

MAGMATISME
1. ROQUES LÍQUIDES
Calor residual formació Terra
Minerals radioactius
Fregament entre plaques
Energia geotèrmica
Fusió roques: MAGMA = barreja de minerals en estat líquid (tª=[700º-1.500º]), bàsicament silicats, amb una proporció elevada gasos dissolts (vapor H20, CO2, Fl, Cl, etc.)
1.1 VISCOSITAT DELS MAGMES
Propietat relacionada amb el procés solidificació i dinàmica de les erupcions volcàniques.

Factors que influeixen en la viscositat magma (viscós entès com a contrari de fluid):

1.
TEMPERATURA
: com + elevada, - viscositat.
2.
PRESSIÓ:
comprimeix els minerals i fa el magma + dens i viscós.
3.
GASOS DISSOLTS:
com + gasos, + pressió i per tant + dens i viscós.
4.
COMPOSICIÓ QUÍMICA:
a + SiO2 o Si, + viscositat (estructura molecular complexa SiO2).

En general, els volcans amb magmes viscosos, donen lloc a erupcions + explosives i volentes.
1.2
A ON ES LOCALITZA EL MAGMA?
= nucli extern i mantell
1.3
PROCESSOS FORMADORS MAGMA
1.
AUGMENT DE LA Tª
: massa roca que descendeix a nivells amb + tª.
2.
DESCENS P
: si una massa rocosa molt calenta, disminueix p (per formació fractura, ascensió a zones + superficials) = fusió (als corrents convecció mantell superior, dorsals, rifts, hot spots, plans falla profunds).
3.
PRESÈNCIA FLUIDS
: fa - punt fusió (efecte d'hidròlisi).
a.
SEGONS COMPOSICIÓ QUÍMICA
(contingut SiO2)
Magmes àcids: + 65% Si
Magmes intermedis: 65-50% Si
Magmes bàsics: 50-40% Si
Magmes ultrabàsics: - 40% Si

b.
TIPUS MAGMES
Granítics: molt SiO2 o Si i procedeixen fusió roques escorça continental
Basàltics: poc Si i procedeixen dorsals oceàniques, magmatisme intraplaca i hot spots o zones subducció
1.4
TIPUS DE MAGMA
Fenòmen volcànic: quan el magma troba una esquerda o falla que arriba a la superfície i ascendeix ràpidament
Fenòmen plutònic: quan la fissura no arriba en superfície i el magma va fonent el sostre de la cambra magmàtica fins que es solifica i forma estructures internes

Els components del magma (a excepció de l'H2O) ocupen + v, quan estan fosos. Això fa que els magmes siguin - densos que les roques que els envolent, i per tant, tendència a ascendir.

Factors que afavoreixen ascensió magmes:
Presència fractures
Factors que dificulten ascensió magmes:
Elevada viscositat
Elevada profunditat que augmenta la pressió

Les erupcions no són fenòmens rars. Cada any uns 50 volcans entren en erupció al món
Tipus volcans:
Volcà actiu: els que han entrat en erupció en els últims 25.000 anys
Volcà apagat o dorment: inactiu des de fa temps, però encara pot entrar en erupció
Volcà extingit: ja no pot produir una erupció mai més
1.5
ESTRUCTURES ORIGINADES PELS MAGMES
2. MUNTANYES DE FOC
Cràter: obertura per on surt els productes volcànics
Con volcànic: estructura formada per la deposició
de capes de materials volcànics sòlids
Con lateral o adventici: estructura secundària
formada per materials volcànics sòlids
Xemeneies laterals o adventícies: escletxes laterals
per on pugen magma i gasos
Xemeneia central: escletxa per on pugen el magma i els gasos dissolts
Cambra magmàtica: espai on estan les roques foses i els gasos
suportant una pressió i una temperatura elevades
2.1 Productes volcànics
LAVA:
massa formada pel magma que en arribar a la superfície terrestre, es troba sotmès a - p. Aquest canvi volatilitza els gasos que conté i forma una massa formada per roques en estat líquid juntament amb alguns minerals sòlids.
Tipus de lava:
Laves bàsiques
: com les basàltiques, tendeixen a fluir llirement i a formar extenses colades - volcans en escut: amb poc pendent i base molt ampla
Laves àcides
: amb alt contingut en Si, són molt espesses, flueixen amb molta dificultat i se solidifiquen a prop del con volcànic - volcans alts i de fort pendent
GASOS:
dissolts al magma i que escapen en superfície formant grans columnes de gas
+ abundant: vapor H2O (60%-90% del total gasós). Orígen: dissolt en el magma o vaporització aigues superficials o subterrànies en l'ascensió de roques foses (llacs al cràter, aigües subterrànies o aigua marina).
altres gasos: CO2, H2S, SO2, S03 i HCl.
PIROCLASTS:
fragments lava llançats a l'aire (degut inèrcia propia magma i gasos disolts), que arriben a solidificar-se completament o parcilament en ple vol. (+ piroclasts expulsats si magma és viscós)
Segons dimensions:
Cendres
: < 2mm. Al ser tan fins són transportats pel vent.
Pols volcànica
: cendres < 0.6mm que poden arribar a l'estratosfera i mantenir-se durant anys
Columna eruptiva: fort corrent d'aire calent que arrossega cendres i pols volcànica a molta altura
Lapil·li
: materials incandescents expulsats que fan entre 2 i 50 mm diàmetre i que s'acumulen en el con volcànic (gredes a la Garrotxa)
Bombes volcàniques
: partícules + grans amb formes fusiformes que es solidifiquen en l'aire
Escòria volcànica
: bombes que arriben al terra parcialment líquides i es solidifiquen més tard
Núvols roents o colades piroclàstiques
: en volcans amb laves molt viscoses, les bombolles de gas s'acumulen a causa de l'elevada viscositat que els impedeix sortir. Quan la p dels gasos > viscositat, el gas surt de cop barrejat amb materials piroclàstics incandescents, que cauen pels vessants del volcans
Lahars
: grans esllavissades o colades d'una barreja de materials piroclàstics amb grans quantitats d'aigua de pluja, fusió neu o llacs
2.2 Estructures volcàniques
L'edifici volcànic depèn en gran mesura de la viscositat del magma:
Volcà en escut:
magmes fluids: edificis molt + amples que no pas alts formats per l'acumulació successiva de colades de lava
Volcà compost o estratovolcà:
magmes visc mitjanes: volcà format per capes alternades de lava i materials piroclàstics
Con d'escories: magmes viscosos:
volcans on no es formen colades de lava
Doms volcànics:
magmes molt viscosos: estructures abruptes situades sobre el cràter. Magma solidificat dins de la part superior de la xemeneia. Poden ocasionar colades piroclàstiques
Caldera
: depressió de forma circular o el·lípica de 2 a 20km de diàmetre, que es forma a la part superior edifici volcànic. Generat per l'esfondrament de la cambra magmàtica després d'una gran erupció, al quedar buida o per una explosió molt violenta
2.3 Fases de l'erupció d'un volcà
1.
FASE INICIAL
: expulsió de gasos pel cràter + petites tremolors terra
2.
FASE PAROXISMAL
: + gasos i de forma + violenta en magmes viscosos. Explosions, cendres i escòries, que formen el con volcànic al acumular-se al voltant del cràter.
El sòl s'esquerda, i surt la lava, que llisca per les parets del con i forma colades de lava. (+extenses en magmes fluids)
3.
FASE TERMINAL
: - explosions i emissions fins repòs. Emissions gasoses en fumaroles o altres fenòmens + atenuat
2.4 Tipus d'activitat volcànica
ÍNDEX D'EXPLOSIVITAT VOLCÀNICA (IEV)
: índex útil en la previsió d'erupcions i riscos generats volcà, calculat a partir de:
% piroclasts o colades piroclàstiques respecte total material emesos
predomini emissió
edifici construït
etc
a.
Tipus hawaiana
:
Lava molt fluida: emissió gasos tranquil·la
IEV: 0-1
% piroclasts+colades piroclàstiques respecte total material emesos: 0-3
Predomini emissió: colades lava extenses
Edifici construït: volcà en escut- con ample i baix
Fons oceànic o costat antic volcà submarí
b.
Tipus estrombolià
:
Lava - fluida q tipus hawaiana. Emissió gasos moderat
IEV: 1-2
%: 40
Predomini emissió: colades - extenses hawaiana i piroclasts
Edifici construït: volcà compost=estratovolcà: edifici format per capes de lava i piroclasts- con alt, amb base ampla
c.
Tipus vulcaniana
:
Lava espessa i lentes. Gasos + violents que estrombolià
IEV: 2-4
%: 60
Predomini emissió: piroclasts (cendres-provoquen grans columnes eruptives) i colades
Edifici construït: volcà compost o con d'escòries- petits i alts
d.
Tipus plinià
:
Lava molt viscosa i no forma colades
IEV: 4-8
%: 99
Predomini emissió: colades piroclàstiques+ núvols roents
Edifici construït: banyó volcànic que tapa sortida del cràter a l'exterior
Molt destructives
e.
Tipus ultraplinià
:
Magma extremadament viscós sense colades lava
IEV: 5-8
%: 99
Predomini emissió: colades piroclàstiques
Edifici construït: caldera per esfondrament cambra magmàtica
La + violenta de totes amb molt acumulació materials
2.5 Vulcanisme atenuat
Fonts termals
: les masses magma en profunditat escalfen aigües subterrànies i generen fonts amb aigua a t molt elevades
Fumaroles submarines
: fonts termals submarines (350ºC) a prop dorsals oceàniques o punts calents. Contenen compostos rics en S (bacteris quimiosintètics)
Guèisers
: fonts periòdiques vapor d'aigua i aigua calenta que surten a pressió en superfície
Volcans de fang
: fonts fang molt fluid i calent
Fumaroles
: petites obertures que emeten gasos (vapor H2O, SO). Al arribar en sup poden cristal·litzar
2.7 Els volcans i la tectònica de plaques
Els volcans es concentren principalment a:
ZONES DE RIFT
: zones de distensió entre plaques on els volcans omplen les fissures de plaques divergents amb colades de lava, originant nova escorça oceànica a les dorsals oceàniques: volcans de rift.
ex. Nyiaragongo: Rift-Valley Àfrica Oriental
+ 250 volcans actiu al món zones de rift
ZONES DE SUBDUCCIÓ
: zones convergència plaques, on placa oceànica s'enfonsa sota continental + gruixuda que es fon i genera serralada costanera on abunden volcans (ex. Andes)
També al col·lidir 2 plaques oceàniques- formació arc d'illes volcàniques
ex. Tots volcans anell foc oceà Pacífic i cinturó volcànic mediterranoindonesi.
1.000 volcans subducció
HOT SPOTS
: volcans centre Pacífic (ex.Hawai). Zones astenosfera on ta molt elevada, que genera acumulació magma i sortida per alguna fissura.
50 volcans actius al món
Les morfologies dels edificis volcànics venen donades per les característiques físiques del magma, que determinen el tipus d'activitat eruptiva:

Activitat efusiva
: típica de magmes que tenen pocs volàtils i poc Si que es caracteritza per l'emissió tranquil·la i contínua de lava.
Activitat explosiva
: amb expulsió de magma de forma violenta.
A.e.magmàtica
: associada a magmes amb molts volàtils i Si. Explosions donades per acumulació de gasos en la proximitat de la superfície que s'alliberen de manera sobtada (ampolla cava).
A.e.hidromagmàtica
: amb interacció magma-aigua (oli bullent-aigua). L'aigua pot ser superficial o subterrània.
Activitat freàtica
: l'alta ta del magma escalfa l'aigua d'un aqüífer i produeix l'explosió.
Activitat freatomagmàtica
: es dóna quan el magma té contacte directa amb l'aqüífer.
Full transcript