Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

20_Pociatky Slovanov na nasom uzemi

No description
by

Marek Gajdos

on 26 April 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 20_Pociatky Slovanov na nasom uzemi

Počiatky Slovanov na našom území
pravlasť Slovanov "1"
autochtónna teória
platná do ½ 19. storočia
Dunajská kotlina
bez dôkazov spred 5. – 6. storočia
podporovaná štúrovcami
pravlasť Slovanov "2"
teória: Lubor Niederle
19./20. storočie
severne od Karpát
medzi Odrou, Vislou, Bugom a Dneprom
prekrývanie predveľkomoravských a veľkomoravských nálezísk
antickí autori:

Venidi
Venedi
Anti (východní Slovania)
...V tejto Skýtii hneď na začiatku od západu je usadený kmeň Gepidov, ktorý je obkolesený mohutnými a známymi riekami. Totiž na jej severe a severozápade sa rozlieva Tisa; na juhu však ju pretína sám mohutný Dunaj, na východe Flutausis, ktorý dravý a plný krútňav prudko sa valí do toku Dunaja. Medzi nimi sa rozprestiera Dácia v podobe venca ovinutá strmými Alpami, pozdĺž ktorých na ľavom svahu, čo smeruje na sever, a to od prameňa rieky Visly na nesmiernych priestoroch sa usadil početný kmeň Venetov. Hoci sa im mená teraz menia podľa rôznych rodov a sídlisk, nazývajú sa predovšetkým Slovienmi a Antami. Slovieni bývajú od mesta Novietunum a jazera zvaného Mursianske až po Dnester a na sever až po Vislu. Títo namiesto miest majú močiare a lesy. Anti však, ktorí sú z nich najzdatnejší, tam, kde sa Pontské more zahýba, rozprestierajú sa od Dnestra až po Dneper, ktoré rieky sú od seba vzdialené mnohými stanovišťami. Na pobreží oceána však, kde sa tok rieky Visly vlieva tromi ústiami, usadení sú Vidivarovia pozostávajúci z rôznych kmeňov; za nimi pobrežie oceána obývajú ďalej Estovia, vcelku pokojný druh ľudí. Na juh od nich je usadený veľmi udatný kmeň Akatzirov, nepoznajúci obilie, ktorý sa živí chovom dobytka a lovom. Za nimi za Pontským morom sa rozprestierajú sídla Bulharov...

Jordanes, GETICA: Kniha V., § 30 - 37.

Totiž týmto kmeňom, Slovienom a Antom, nevládne jednotlivec, ale už oddávna žijú v demokracii, a preto u nich šťastie i nešťastie v živote, zdar vecí rovnako ako nezdar sú im záležitosťami spoločnými. A vo všetkom ostatnom, pri oboch týchto barbarských kmeňoch, sú život i zákony rovnaké. Majú jedného boha, tvorcu blesku, ktorého považujú za jediného pána všetkých vecí, prinášajú mu obete býkov a konajú iné posvätné obrady. Osud ani nepoznajú, ani neuznávajú vo všeobecnosti, že by mal vo vzťahu k človeku nejakú moc. No keď im niekedy hrozí smrť alebo choroba, alebo sa vo vojne dostanú do nebezpečenstva, sľubujú, ak z neho vyviaznu, že budú obetovať bohu obeť za svoj život. Keď sa zachránili, obetujú, ako sľúbili, a myslia, že záchrana bola vykúpená prinesenou obeťou. Uctievajú však rieky, víly a iné božstvá, prinášajú im obete a pomocou týchto veštia. Bývajú v úbohých chatrčiach, navzájom od seba rozptýlených, často menia obydlie. Do vojny idú proti nepriateľom pešo so štítmi a kopijami v rukách, brnenie si nikdy neobliekajú, niektorí nemajú ani košele ani plášte, niektorí majú iba nohavice podpásané širokým pásom na bedrách a v takom ustrojení idú proti nepriateľovi. Všetci majú jeden spoločný jazyk, neumelý, barbarský. Ani výzorom sa navzájom nelíšia. Vzrastom a ohromnou silou, líšia sa od ostatných, kožu a vlasy nemajú ani príliš biele, resp. plavé, ani celkom čierne, ale sú trocha hnedastí. (...) večne sú pokrytí špinou, chudobní, ale nie zlomyseľní (...) Obývajú väčšiu časť brehu Dunaja z druhej strany. To, čo som o tomto národe uviedol, azda postačí...

Prokopios, O VOJNE GÓTSKEJ: Kn. III., kap. 14.
rodina
monogamné rodiny
rodiny – rody – kmene
kmeňoví náčelníci
volení starešinami rodov
obživa
poľnohospodárstvo
pastierstvo
rybárstvo
poľovníctvo
brtníctvo
príchod Slovanov na naše územie
obsadzovanie území po Germánoch
severné a severozápadné Slovensko
dôkaz – Púchovská kultúra
remeslá
kováčstvo
tesárstvo
hrnčiarstvo
Pražský typ (bez kruhu)
náboženstvo
polyteizmus
Perún
Mokoš
Svarog
Svarodžič
Veles
Morena
teórie pravlasti
kmeňový zväz
bez spoločného jazyka, kultúry a hospodárstva
kočovníci
od ½ 6. storočia do Podunajskej nížiny
centrum okolo Debrecína
územie obývané Slovanmi
Slovansko-avarské pohrebiská
život Slovanov
Avari
Samova ríša (623 -658)
„V štyridsiatom roku panovania Chlotara muž menom Samo, rodom Frank z kraja senónskeho, priviedol so sebou mnohých kupcov a uberal sa obchodovať k Slovanom prezývaných Vinidi. Slovania sa už začali búriť proti Avarom nazývaných Hunmi a proti ich vládcovi kaganovi. Vinidi boli už oddávna predvojom Hunov; keď Huni s vojskom viedli útok proti ktorémukoľvek kmeňu, vtedy Huni stavali svoje zhromaždené vojsko na obranu táborov, Vinidi však bojovali. Ak sa víťazstvo klonilo na ich stranu, Huni vtedy útočili, aby sa zmocnili koristi, ak však Vinidi boli porážaní, podporovaní pomocným vojskom Hunov znova nabrali síl. Huni ich teda nazývali predvojom, lebo pri bojovom stretnutí tvoriac dvojité bojové šíky kráčali pred Hunmi.


Fredegarova kronika, Kniha IV., kap. 48
Huni každoročne prichádzali k Slovanom prezimovať, na lôžka si brávali manželky Slovanov a ich dcéry. Okrem iných násilenstiev Slovania odvádzali Hunom poplatky. Synovia Hunov, ktorých splodili z manželiek Vinidov a (:ich:) dcér, neznášali ďalej zlo, krutosti a násilia, vzpierali sa nadvláde Hunov, a ako som už spomínal, začali sa búriť. Keď Vinidi s vojskom zaútočili proti Hunom, kupec Samo, ktorého som taktiež spomenul, postupoval s nimi vo vojsku. A tu preukázal takú veľkú schopnosť proti Hunom, že to vzbudilo obdiv, a nesmierny počet z nich bol pobití mečom Vinidov. Vinidi spoznajúc Samovu užitočnosť zvolili si ho za kráľa nad sebou, a tu šťastlivo panoval 35 rokov. Za jeho vlády viedli mnohé boje proti Hunom. S jeho rozvahou a schopnosťou Vinidi vždy porazili Hunov. Samo mal 12 žien z kmeňa Vinidov, z ktorých splodil 22 synov a 15 dcér.

Fredegarova kronika, Kniha IV., kap. 48
len kmeňový zväz
po Samovej smrti sa rozpadla
prvý pokus Slovanov o vlastný štát
centrum
dolná Morava
dolné Rakúsko
juhozápadné Slovensko
franský kupec
pridal sa k Slovanom
niekoľkokrát porazili Avarov
Slovania si ho zvolili za vládcu
Samo
viedol Slovanov aj proti Frankom
Vogastisburg
Dagobert porazený
Samo vtrhol do Durínska
http://tv.sme.sk/v/21128/sme-krestania-nebolo-aj-lepsie.html
http://tv.sme.sk/v/22174/slovania-boli-postrachom-europy.html
03:10
http://tv.sme.sk/v/22174/slovania-boli-postrachom-europy.html
03:10
Full transcript