Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Разчупи формалното образование

No description
by

Yordanka Simeonova

on 18 January 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Разчупи формалното образование

Номер на проекта 2017-1-BG01-KA101-035913
Практически полета в сферата на неформалното обравание
• грижа за най-малките
• образователни услуги за ученици
• образователна анимация за деца и възрастни
• неформално учене и обучение в общности и семейства
• домашно образование
• международно образователно сътрудничество
• младежки дейности и образователна мобилност
• продължаващо професионално образование и обучение

Аформално образование
Все по-често се говори и за т.нар.
аформално

образование
. Състои се в автономното и самоуправлявано учене и развитие, което се случва докато правим друга важни за нас неща –
работим, играем, общуваме, четем и т.н.
На практика
формалното е исторически най-младото измерение на образованието
, но и категорично най-популярното поне в нашия социален и културен контекст … доскоро. Животът обаче ни показа, че
никое от тези три измерения на образованието не е загубило своето значение
и поради това заслужава да бъде изследвано, поощрявано и доразвивано.


Как да разчупим формалното образование
Ice-Breakers (
игри за „разчупване на леда“
)
Energizers (
енергизиращи игри
)
Individual Exercises (
Индивидуални упражнения
)
Discussions and Arguments (
дискусии и аргументи
)
Simulation Games (
симулационни игри
)
Role Plays (
ролеви игри
)
Problem Solving (
решаване на проблеми
)

Дефиниране на неформално образование
Разчупи формалното образование
Формално и неформално образование
Два начина:
1. Разглежда като всяка разновидност на подкрепено учене и обучение, което не води до получаването на формална образователна степен. Хората търсят тези алтернативни възможности за учене и развитие по различни причини


2. Специфичен подход в и към образованието, при който се използват такива педагогически и социални методи и учебни дейности, които подхождат към учещия се (дете или възрастен) по алтернативен, нетрадиционен начин, основаващ се на по-директното му включване и ангажиране със собственото му учене и развитие.
(шанс да се развие потенциала от интереси или дарования, начин за справяне с определени здравословни, личностни, когнитивни, социо-емоционални, образователни или социални дефицити, алтернативните пътища за учене и обучение за справяне с реални или потенциални социални рискове в живота).
обучител, треньор
обучител на работещи с ученически групи
организатор и координатор на частни образователни услуги
експерт, извънкласни и извънучилищни дейности
организатор на ваканционни и музейни образователни програми
Проведено обучение на тема:
Spice UP Formal Education
Малага, м.юли 2017г.
Full transcript