Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН ТАЙЛАН, МЭДЭЭЛЭЛ 05.09

No description
by

eegii enkhee

on 12 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН ТАЙЛАН, МЭДЭЭЛЭЛ 05.09

Үнэлгээний хорооны нарийн бичгийн дарга нарт хэлэв.

2014 онд гарсан 24 төсөл, арга хэмжээнд 29 гомдолд:

Нийт 24 төсөл, арга хэмжээнд гарсан 29 гомдлыг үзүүлэлтээр харуулбал:
Вэбд шалгарсан компаний баримт бичгийг оруулах ажлын хүрээнд:
9,99 $
2014 оны 05 сарын 05-09-ний өдөр
№019
2014 онд хэрэгжүүлэх 126 төсөл, арга хэмжээний 201 багц ажлаас байгуулсан гэрээний мэдээ


ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ


Худалдан авах ажиллагааны газраас зарласан тендер шалгаруулалтад оролцож “хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн оролцогчтой гэрээ байгуулсны дараа тендерийн материалыг цахим худалдан авалтын системд тавьж нийтэд мэдээлэх ажлын хүрээнд Хуулийн хэлтэст эцэслэн бүртгэгдсэн 19 төсөл арга хэмжээний 43 багц ажлын гэрээнээс нэг ч мэдээлэл оруулаагүй байна.
АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАНД БАЯРЛАЛАА

2014 онд хэрэгжүүлэх 141 төсөл, арга хэмжээний 226 багц ажилд тооцов. Нэмэгдсэн - Сангийн яаманд 1 гомдол /“Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам /Увс, Цагаанхайрхан сум, Хунт, Хулж баг/”/
2014.05.09-ний өдрийн байдлаар 2014 онд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээнээс 18 төсөл арга хэмжээний 42 багцын гэрээ, эрх шилжсэн 1 ажлын гэрээ бүртгэгдсэн буюу нийт гэрээний 20,9% болж байна. Нэмэгдсэн - 10 гэрээ
ХААГ, Хуулийн хэлтэс
1). Үнэлгээний хорооны даргаар нь:
С.Дашдондог /ХААХ дэд дарга/ -
6
;
Н.Отгонбаяр /БХААХ-ийн дарга/ -
3
;
Г.Сэргэлэнбат /АХААХ-ийн дарга/ -
2
;
Б.Төмөрбаатар /ХХ/ -
2
;
М.Угтахбаяр /ЗҮХААХ-ийн дарга/ -
4
;
Ч.Жаргалан /ЗУХ-ийн дарга/ -
2
;
Д.Тэгшдэлгэр /ССОНХХ-ийн дарга/ -
4
;
Б.Буяннэмэх /Хуулийн хэлтсийн ДҮТОГ/-
1
2). Үнэлгээний хорооны нарийн бичгийн даргаар:
С.Оюунцэцэг -
4
; Б.Хүрэлбаатар -
1
;
Л.Отгонжаргал -
1
; Б.Отгонбаяр -
1
:
Б.Эрдэнэбулган -
2
; Ц.Сэргэлэн -
3
;
Э.Уянга -
2
; С.Нансалмаа -
2
;
Н.Сугаржав -
2
; Ч.Сугармаа -
2
;
Э.Баясгалан -
1
; Л.Лхамсүрэн
-1
;
С.Халиун -
1
; Б.Гүндсамбуу -
1
;
Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргэгдсэн ажлуудын мэдээлэл
Дотоод ажлын хүрээнд:
ХААГ-ын захирамжлалын шинжтэй 79 баримт бичгийг хянаж гарын үсэг зурав.
Ирсэн 6 бичигт хариу 3 албан тоот өгч шийдвэрлэсэн. Хуулийн хэлтсээс шинээр 4 албан тоот боловсруулагдан гарсан байна.
Гомдлын бүртгэл, гэрээний бүртгэл мэдээг тухай бүр шинэчлэн гаргав.
Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргэгдсэн ажлуудын гэрээг холбогдох яам, газруудруу утасдан гэрээ хариуцсан мэргэжилтэн нартай холбогдон яаралтай ирүүлэх тухай мэдэгдэж 5 гэрээг авав.
05-р сарын 16-д Төрийн ордонд болох
"ИЛ ТОД ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНД ТУЛГАМДАЖ БАЙГАА АСУУДЛЫГ ШИЙДВЭРЛЭХ АРГА ЗАМ"
зөвлөлдөх уулзалтад оролцогч байгууллага болох Хууль зүйн яамыг хариуцан авч холбогдох ажлуудыг хангуулахаар ажиллаж байна.
05-р сарын 15-ны өдөр Шадар сайдын ажлын алба, шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газар, оюуны өмчийн газар, худалдан авах ажиллагааны газрын хамтарсан уулзалтын удирдамжыг боловсруулан бэлэн болгов. Худалдан авах ажиллагааны газрын №203 өрөөнд болно.
Азийн хөгжлийн банкны Институцийн чадавхийн хөгжлийн асуудал хариуцсан зөвлөх Бикаш Ранжан Дашийн "Түншлэлийг эрчимжүүлэх, хөгжлийн үр нөлөөг нэмэгдүүлэх чадавхи бүрдүүлэх" үнэлгээний тайланд санал өгч зөвлөмжийн дагуу 2014.05.09-ний өдөр уулзалт хийлээ.
“Пролианс” компанийн нэхэмжлэлтэй захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцов.
Хэлтсийн дарга мэргэжилтнүүдийн 2014 оны үр дүнгийн гэрээг байгуулах ажил хүлээгдэж байна.
Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргэгдсэн 19 төсөл арга хэмжээний 42 гэрээг холбогдох яамдаас авахаар ажиллаж байна. Үүнээс хуулийн хугацаа болоогүй 24 албажиж байгаа 7 багц ажлын гэрээ байгаа бөгөөд бусад 7 багц ажлын гэрээг бүртгэж авсан байна. Мөн 2 ажилд гомдол гарсан байна.
Энэ асуудлаар Хуулийн хэлтсээс гэрээ байгуулсан ажлуудын нарийн бичгийн дарга нарт тухай бүр шаардлага тавьж ажиллаж байна.
Full transcript