Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Maatschappij presentatie trias politica

Elllen Schobben en Annemiek Slootbeek v5b
by

Annemiek Slootbeek

on 14 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Maatschappij presentatie trias politica

Trias Politica Ellen Schobben en Annemiek Slootbeek Geschiedenis Horizontale machtenscheiding Uitvoerende macht Rechterlijke macht Andere Machten Montesquieu Germanen Montesquieu Romeinen driemachtenleer//leer der machtenscheiding
macht de wetgevende macht wanneer een orgaan alle macht zou hebben, zou het individu worden bedreigd

de trias politica voorkomt dus de machtsconcentratie Consulaire periode
Ieder jaar twee senatoren gekozen
Consuls
Romeinse rijk besturen
Elkaar controleren
Bijgestaan door collega minor (rechtspreken) Dorpshoofd en raad van dorpswijzen
Beslissingen; wetgevend, uitvoerend en rechterlijk
Rechtspraak overgedragen aan vertrouwelingen Verlichtingsfilosofen Scheiden van machten
Drie machten
controleren
voorkomen dat één macht alle macht kreeg
vrijheid en gelijkheid van burgers behouden
Pas na de franse revolutie ingevoerd
Trias Politica Regering ( Ministers en Koningin)
Ministers
Wetten goed worden uitgevoerd
Minister en ministeries
maken wetsontwerpen
eerste initiatieven Onafhankelijke rechters
Kunnen niet worden afgezet
Hoeven niet bang te zijn voor hun uitspraken waar ministers het niet mee eens zijn
Onafhankelijk Nog drie machten
Niet tot de trias politica, wel belangrijk Verticale machtenscheiding Inhoud: Wat is trias politica?
Geschiedenis (Montesquieu)
Horizontale machtenscheiding
Wetgevende macht
Uitvoerende macht
Rechterlijke macht
Controle op elkaar
Andere machten
Verticale machtenscheiding
Huidige situatie in Nederland Wat is trias politica? Huidige situatie in Nederland de uitvoerende macht de rechterlijke macht http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20101104_democratie01 De Lage Landen Vroege middeleeuwen
Staten-Generaal
Uitvoerend, maar ook wetgevend alleen Montesquieu Geboren 1989 in Parijs
Frans filosoof
Grondlegger van sociologie
Westerse democratie
1784 "Over de geest van wetten"
tegen slavernij
vrijheid vergroten
tirannie tegengaan Wetgevende Macht Controle op elkaar door het volk gekozen
verschillende kamers

Nederland:
Regering: koningin en ministers
Parlement: Eerste en Tweede Kamer Wetten maken De Raad van State
Tweede kamer
goedkeuring
Eerste kamer
Ondertekening koningin en ministers
Staatsblad publiceren debatteren Eisen van Wetten algemeen zijn
duidelijk zijn
goed bekendgemaakt zijn
haalbaar en uitvoerbaar zijn Uitvoerende Macht ministeriële regelingen opstellen
uitvoeringsregels
aanwijzingen voor wetten
Ministeriële regeling
snel
niet langs de Eerste en Tweede Kamer
wel gepubliceerd onpartijdig 1. Ambtenaren
2. Media en Pressiegroepen
3. Externe adviesbureaus Ambtenaren Vierde macht
macht op politiek besluitvorming
werken veel langer op een vakgebied
meer kennis en ervaring
beïnvloeden de minister
Zelfstandige beslissingen bij wetten
Belangrijk bij opstellen van nieuwe regels en beleid
minister heeft alle verantwoordelijkheid Media en Pressiegroepen Vijfde macht Media Journalisten volgen de politici kritisch
verkiezingsbeloftes laten zien
sterke positie Pressiegroepen andere organisaties
beïnvloeden besluitvorming
macht uitoefenen door:
protesteren
een onderwerp aan de orde stellen in de tweede kamer
Kamerleden moeten bespreken wat er in de samenleving leeft Externe Adviesbureaus zesde macht
jaren '80 privatisering
de overheid schakelt externe adviesbureaus in:
1. om informatie van geprivatiseerde taken te krijgen
2. als hulpmiddel en argument om plannen te realiseren
3. om snel een goed oplossing zoeken
Dit geeft deze bureaus grote invloed op de overheid nationaal niveau regionaal niveau niet door Montesquieu
wel volgens het idee van scheiding van machten
bevoegdheden verdeeld over:
nationaal niveau
regionaal niveau
lokaal niveau
taken en verantwoordelijkheid verdeeld
meest geschikte niveau
niet bij rechterlijke macht onafhankelijke rechters wetgevende macht
de regering en het parlement
uitvoerende macht
de regering wetgevende macht
Provinciale Staten
volksvertegenwoordigers
om de vier jaar verkiezingen
controleren van het dagelijks bestuur
Uitvoerende macht
College van Gedeputeerde Staten
gekozen door de PS voor vier jaar
voorzitter: commissaris van de Koningin Wetgevende macht
gemeenteraad
gekozen volksvertegenwoordigers binnen een gemeente
controleert dagelijks bestuur van de gemeente
voorzitter: burgemeester
gekozen door de burgers
Uitvoerende macht
B&W
Burgemeester en Wethouders
Wethouders gekozen door de leden van de gemeenteraad
Burgemeester wordt benoemd Lokaal Niveau De trias politica is niet helemaal aanwezig in Nederland

1. De regering bestaat behoort tot twee machten
de wetgevende en de uitvoerende macht
tegenstrijdig met Montesquieu
2. De wetgevende macht maakt de nieuwe wetten
In NL moet ook de uitvoerende macht toestemming geven 3. Sommige politici hebben een dubbele functie
Er zijn eerste en tweede Kamerleden die ook rechter zijn
Rechter-plaatsvervangers
enkele keren per maand in actie komen
4. De Raad van Staten heeft een rechterlijke functie en een wetgevende functie
advies geven over een wetsvoorstel
de afdeling bestuursrechtspraak binnen de RvS houdt zich bezig met de rechtspraak

Nederland is niet 100% een trias politica
Wel goed dat het er deels is, want:
vrijheden van burgers
de democratie gewaarborgd.
Full transcript