Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Problémové úlohy FYKOSu

Veletrh nápadů učitelů fyziky, Brno, 26. - 28. 8. 2016
by

Karel Kolář

on 21 October 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Problémové úlohy FYKOSu

FYKOS
Fyzikální
korespondenční seminář

Série
Soustředění
šest sérií ročně, na každou asi měsíc a půl
účastník
organizátor
Série
1. zadání úloh
2. vlastní řešení
3. opravená řešení
výsledková listina
odměny
Proč má smysl řešit seminář?
zajímavé nestandardní úlohy, témata
=> sebevzdělání

odměny
úspěšný řešitel = odpuštěné příjmačky
pozvánka na soustředění (o tom později)
knihy, deskové a karetní hry, trička...
ročenka
Jaký by byl svět, ve kterém by byly stejné hodnoty fundamentálních fyzikálních konstant, jenom rychlost světla by byla pouze c = 1 000 km/hod? Jaký by byl takový svět pro život na Zemi, život lidí? A bylo by vůbec možné, aby v takovém světě existovali lidé?
27-I-P rychlost světla
Další akce FYKOSu
týmové soutěže
exkurze
Přednášky pro středoškoláky
FYKOSí Fyziklání
Fyziklání online
návštěvy předních experimentálních pracovišť
DSEF
= Den s experimentální fyzikou
TSAF
= Týden s aplikovanou fyzikou
Bude již 11. ročník
17. 2. 2017 na Karlově a Malé Straně
mezinárodní online soutěž
max. 5členné týmy
primárně pro SŠ studenty
! zúčastnit se může každý
30. 11. 2016 17:00 - 19:59
http://fykos.cz
http://online.fyziklani.cz
http://fyziklani.cz
http://dsef.cz
http://tsaf.cz
http://prednasky.fykos.cz
úkol: správně vyřešit co nejvíce příkladů
Veletrh nápadů učitelů fyziky, Brno, 26. až 28. 8. 2016
jednou ročně
v Praze a okolí
přední vědecká experimentální pracoviště
MFF UK, FzÚ AV ČR, FJFI ČVUT, ÚJV Řež...
naposledy 9. 11. 2015 v Troji
v zahraničí
2012 jsme byli v CERNu
loni jsme byli v Německu v DESY a ASDEX-U
vloni 9. - 16. 11. 2015: CERN, ESRF, Deutsches Museum, Technorama, čokoládovna, BMW...
CERN 2012
noc 29. 11. - ráno 4. 12. 2012
v SRN a Švýcarsku jsme navštívili:
automobilku Audi
technická muzea
čokoládovnu, sýrárnu
CERNrozšiřování znalostí a příprava na FO a další studium
konají se na MFF UK v Holešovičkách, ale vysíláme i online
mohou se účastnit i učitelé a další zájemci
pod záštitou KK FO Praha
týden blízko přírody
odborné přednášky
projekty, experimenty
konference
zážitkový program
(hry, pohybové i tvůrčí aktivity, legenda)
2 jednoduché
3 "normální"
problémová
experimentální
seriálová
loni termodynamika
leto zpracování statistických dat
25-V-P světelný meč
Navrhněte konstrukci světelného meče, aby byl sestrojitelný za současného poznání vědy a techniky a přitom vypadal i fungoval podobně, jako ten autentický ze Star Wars.
Jak všichni víme, v jeskyních střední Evropy je docela zima, okolo 4 °C. Proč je v metru docela teplo celý rok? Uvolňuje se více tepla z přítomných lidí, nebo spíše z technického zázemí?
29-V-P metrová
Fyzikální korespondenční seminář
Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze
financovaný Oddělením pro vnější vztahy a propagaci
& zaštítěný Ústavem teoretické fyziky MFF UK
pták Fykosák
O čem je tahle prezentace?
V super rychlosti o následujícím
Co je to FYKOS?
Jak probíhá?
Kdo jsou účastníci?
hlavní část - ukázky P úloh
a když zbyde čas
Co pořádá FYKOS za akce?
Účastníci
Středoškoláci se zájmem o fyziku
mohou být odkudkoliv
prakticky vždy máme i Slováky
mohou řešit i v AJ
(mohou to být i talentovaní ZŠ)
Úlohy v sérii
Jubilejní 30. ročník!
(pterodaktyl)
Německo 2014
11. 11. - 17. 11. 2014
navštívili jsme např.:
DESY - Deutsches Elektronen Synchrotron
výrobu Airbus
technické muzeum a science centrum v Berlíně
Deutsches Museum
Forschungscentrum Garching - ASDEX-U
Možnost účasti ve FYKOSu
Fyzikální náboj
Novinka v ČR - poprvé byl 13. 11. 2015, letos asi
Pochází ze Slovenska
Zatím jenom malá soutěž v Praze (současně na Slovensku)
VAF = Víkend s aplikovanou fyzikou
kombinace víkendového srazu a vzdělávání
obvykle po FYKOSím Fyziklání (2014, 2015)
Děkuji za pozornost
prezentaci bude možné nalézt na http://fykos.cz/prezentace
fykos@fykos.cz
DSEF a TSAF v listopadu 2015 byly realizovány za podpory The Bakala Foundation
Karel Kolář
karel@fykos.cz

N: 46/2012, 33/2014, 46/2015
29-III-P Lukášova díra
Lukáš posiloval a povedlo se mu vyrobit černou díru o hmotnosti 1 kg. Protože nemá úplně v lásce kvantovou teorii pole na křivém pozadí, tak jeho díra nic nevyzařuje. Lukáš tuto díru upustí a ona začne kmitat uvnitř Země. Zkuste odhadnout, za jak dlouho se hmotnost díry zdvojnásobí. Je nebezpečné si doma pokoutně vyrábět černé díry?
26-VI-P Mrazík
V pohádce Mrazík vyhodil Ivan loupežníkům kyje do takové výšky, že spadly až za půl roku. Jak vysoko by je musel vyhodit, aby dopadly za takovou dobu? Vytvořte první a druhý hrubý odhad. Zdůvodněte, proč jsou tyto odhady nejspíš řádově špatné. Co jste všechno zanedbali? Z jakých důvodů je celkově nesmyslné, aby kyje dopadly na prakticky stejné místo po půl roce? Nebraňte se proudu kritiky na tuto klasickou pohádku!
Co všechno by se mělo změnit?
Co je fundamentální konstanta?
Jaké rychlosti kolem sebe pozorujeme?
Auto na dálnici, letadlo, rychlost zvuku ve vzduchu, oběžná rychlost Země
Čím jsou zajímavé problémové úlohy?
Problémy :)
Lze je uchopit více způsoby
Jsou na zamyšlení
Můžou být vhodná inspirace pro volitelnou fyziku či třeba zvídavé žáky
Laser asi ne
Plazma?
Materiál "trubky"
Energie
Chlazení
...
Jak velká je černá díra? ~ 10^(-27) m
Kmity skrz Zemi - jednou za 42 minut, vytrhne pravděpodobně 10^6 jader - Zemi za víc jak vesmír
Roční spotřeba metra je 225 GWh
Uvažujeme-li 1,6 mil přepravených osob denně, 100 W,~ 10^3 s strávených v metru => odhad 16 GWh ročně
Vrh v radiálním gravitačním poli
Bez vzduchu by Ivan házel 11 168 m/s (o 13 m/s méně než úniková rychlost), ve vzduchu dřevěný kyj shoří
Ivan by musel mít neuvěřitelnou sílu, kyj hodi s neuvěřitelně velký
Full transcript