Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

No description
by

deniz oskaylar

on 5 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

İÇERİK
Neden yeni enerji kaynaklarına ihtiyaç duyulmuştur ?
Yenilenebilir enerji kaynakları nelerdir ?
yenilenebilir enerji kaynağı çeşitleri oluşumları ve kullanım alanları
YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI
DALGA OLUŞUMU
Dalga enerjisinde üzerinde durulan dalgalar , rüzgarların oluşturduğu okyanus dalgalarıdır. Deniz yüzeyindeki havanın rüzgarın etkisi ile bir yönde yol almaya başlamasıyla ,su yüzeyinde oluşan sürtünme kuvveti su moleküllerini hareketlendirir.
Termodinamik ve doğa

Fiziksel, kimyasal ve biyolojik olayların kendiliğinden oluşup oluşmayacağını enerji terimine bağlı olarak açıklamak mümkündür.

Yenilenebilir enerji kaynağı nedir?

Yenilenebilir enerji gücünü güneşten alan ve hiç tükenmeyecek olarak düşünülen,çevreye emisyon
Güneş Enerjisi
Güneşin merkezinde, temelde hidrojen çekirdeklerinin kaynaşmasıyla füzyon reaksiyonu meydana gelir. Güneşin korunda hidrojen çekirdekleri füzyon yaparak helyum çekirdekleri oluşmakta ve bu tepkimeler sonucu büyük bir enerji ortaya çıkmaktadır
Güneş enerjisi Dünya da insanoğlunun bugün için kullandığı toplam enerjinin 15-16 bin katıdır.

Güneş enerjisinin kullanım alanları
cep telefonlarını şarz etmede
Bahçe aydınlatılmasında
Sıcak su üretiminde
Sokak aydınlatmasında
Güneş arabalarında
Hesap makinesinde
Saatlerde
Yapay uydularda ,güneş kulelerinde kullanılır.

Güneş enerjisinin üstünlükleri

-Güneş enerjisi tükenmeyen bir enerji kaynağıdır.
-Güneş enerjisi, arı bir enerji türüdür. Gaz, duman, toz, karbon veya kükürt gibi zararlı maddeleri yoktur.
-Bu sayede ülkelerin enerji açısından bağımlılıkları ortadan kalkacaktır.

- Güneş enerjisinin bir diğer özelliği, hiçbir ulaştırma harcaması olmaksızın her yerde sağlanabilmesidir
-Güneşi az veya çok gören yerlerde biraz verim farkı olmakla birlikte, dağların tepelerinde vadiler ya da ovalarda da bu enerjiden yararlanmak mümkündür.
- Güneş enerjisi doğabilecek her türlü bunalımın etkisi dışındadır. Hemen hemen bütün ülkeler, yerel sanayi kuruluşları sayesinde bu enerjiden kolaylıkla yararlanabilirler.

Güneş enerjisinin dezavantajları

- Güneş enerjisinin yoğunluğu azdır ve sürekli değildir. İstenilen anda istenilen yoğunlukta bulunamayabilir.
- Güneş enerjisinden yararlanmak için yapılması gereken düzeneklerin yatırım giderleri bugünkü teknolojik aşamada yüksektir.- Güneşten gelen enerji miktarı bizim isteğimize bağlı değildir ve kontrol edilemez.- Güneş enerjisinden elde edilen ışınım talebinin yoğun olduğu zamanlarda kullanılmak üzere depolanmasını gerektirir. Enerji depolaması ise birçok sorun yaratmaktadır
Rüzgar enerjisi

Güneşten gelen ışınlar dünya atmosferinde ısınmaya neden olmaktadır. Isınarak yoğunluğu azalan hava yükselmekte, bu havanın yerini soğuk hava doldurmaktadır. Bu hava akımı dünyanın kendi etrafında dönme hareketiyle de birleşince büyük oranda kinetik enerji taşıyan hava hareketleri oluşmaktadır

Rüzgar Enerjisinin Kullanım Alanları
Elektrik üretme
Pilleri şarj etme
Su depolama
Taşımacılık
Su pompalama
Tahılların öğütülmesi
Soğutma

Rüzgar enerjisinin avantajları

• Hava kirliliği sorununu azaltır
•Enerji güvenliği sağlar
•Yakıt ithalini önler
•Yakıt maliyetleri yok
•Modülerdir ve çabuk kurulur
•Karbon emisyonu yok
•Arazi dostu rüzgar santrali içinde veya etrafında tarım/sanayi faaliyetleri yapılabilir
•Uygulama esnekliği büyük ölçekli ticari santraller veya ev tipi uygulamalar mümkün


Rüzgar enerjisinin dezavantajları
Görüntü kirliliği yaratabilir.
Radyo ve TV sinyallerini bozabilir
Kuş göç yollarında kuşlara zarar verebilir
Görüntü kirliliği yaratabilir

DALGA ENERJİSİNİN FAYDALARI


- İhtiyaç duyulan her güçte santral kurulabilir.
  -Gürültü kirliliği yoktur.Tam çevrecidir. .
- Deniz üzerinde kurulduğu için verimli tarım alanları yok olmaz.
-Tamamen yerli teknoloji ve yerli imalattır.
- Ucuz olması sebebiyle ısınmada, ilk tercihtir. Bu sebeple ormanların kesilmesi önlenmiş olur.

    Dalgalardan devamlı alınan enerji, stoktaki potansiyel enerji ile  dengelenerek  lineer  enerji elde edilir. .
Günümüz teknolojileri ile elektrik enerjisine dönüştürülür.

BİYOKÜTLE KAYNAKLARI

Enerji üretiminde kullanılabilecek Biyokütle kaynaklarını bitkisel kaynaklar hayvansal atıklar şehir ve endüstri atıkları şeklinde sınıflandırabiliriz. Bitkisel kaynaklar olarak orman ürünlerini 5-10 yıl arasında büyüyen ağaç türlerini içeren enerji ormanlarını bazı su otlarını algleri ve enerji (C4) bitkilerini10. sınıfta öğrenin gençler sayabiliriz.

Hayvansal kaynaklar


Hayvansal gübrenin samanla karıştırılıp kurutulması suretiyle elde edilen tezeğin köylerde yakıt olarak kullanımı oldukça yaygındır. Hayvansal gübrenin oksijensiz ortamda fermantasyonu ile üretilen biogazın dünyada kullanımı oldukça yaygındır

Biyoküte enerjisinin avantajları

Organik maddelerin mikrobiyolojik yönden değerlendirilir ve temiz enerji üretimi
Biyokütle her yerde elde edilir ve ve yakıt olarak kullanılır.
İlkel kaynaklardan modern yakıtlar elde etmemizi sağlar.
Tarımsal atıkalrın değerlendirilmesi ve bölgesel bazda yakıt üretimi için idealdir.
Çöplerin değerlendirilmesi açısından uygun tesislerin kurulmasına olanak sağlanmalıdır.

Jeotermal enerji

Jeotermal enerji”,yer kabuğunun çeşitli derinliklerinde bulunan birikmiş ısının oluşturduğu kimyasallar içeren sıcak su,buhar ve gazlardır.

KULLANIM ALANLARI
Isıtma

Endüstriyel uygulamalar

Kimyasal madde üretimi

Elektrik enerjisi üretimi

Isı enerjisi üretimi

Turizmde
Jeotermal enerjinin üstünlükleri

- Potansiyel zengini olduğumuz ulusal bir kaynaktır
- Diğer enerji türlerine göre daha ucuzdur
- Çevre kirliliğine yol açmaz

Dezavantajları

- Kaçaklara müsaade edilemeyişi
- İkincil sıvı olarak hidrokarbon kullanılırsa, hidrokarbonun yanıcı olma riski taşıması
- Sıvı olarak soğutucu kullanıldığında ozon tabakasına zarar vermeyecek sıvılar seçme zorunluluğu olması
Hidrolik enerji

Hidrolik enerji akan suyun kinetik enerjisinden yahut doğal veya yapay bir gölün  potansiyel enerjisinden yararlanarak çalışır .
Hareket eden su önce bir türbini  döndürür ve türbinin bağlı olduğu alternatör bu dönme hareketiyle alternatif akım  üretir.

Türbinlerin dönüş hızı, suyun debisine  ve düşüş yüksekliğine bağlıdır.

Nehirlerin potansiyellerini değerlendirmek açısından iyidir. Fakat küresel ısınma yüzünden bu enerjiye bağlanan umutlar suya düşmüştür.

Hidrojen enerjisi

Hidrojen bir doğal yakıt olmayıp, birincil enerji kaynaklarından yararlanılarak su, fosil yakıtlar ve biokütle gibi değişik hammaddelerden üretilir. Hidrojen enerji sistemi şu kısımlardan oluşur:

- Yakma: Hidrojen benzin ve doğal gaz gibi yakılabilir.

- Hidrojen üretimi
- Depolama ve iletim
- Enerji çevrimi
ile oluşan sentetik bir yakıttır.

HİDROJEN ELDESİ
Suyun elektrolizi: Elektrik enerjisi kullanılarak su hidrojen ve oksijene ayrılır.
Fotoelektrokimyasal yolla güneş enerjisinden hidrojen elde etme
Foto biyolojik yöntemlerle yeşil yosundan doğal fotosentezden yaralanarak hidrojen eldesi

- Yakıt pili: Yakıt pili elektrolizin tersidir. Hidrojen ve havadaki oksijen birleştirilerek elektrik akımı elde edilir. Son tüketiciye enerji "yakıt" ve "elektrik" biçiminde sunulmaktadır.
YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI TABLOSU GELİCEK
Full transcript