Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Proteini

No description
by

Tijana Pribicevic

on 18 July 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Proteini

PROTEINI - struktura i uloga
Primarna struktura proteina
Polipeptid
U različitim delovima istog lanca često su zastupljena oba oblika sekundarne strukture. Delovi između njih ostaju neuređeni, i zbog toga manji stabilni, pa se na tim mestima lanac savija. Na taj način protein zadobija loptast (
globularan
) ili izdužen (
fibrilaran
) oblik.
Proteini koji se sastoje od više polipeptidnih lanaca imaju kvaternernu strukturu i zovu se
oligomeri
.
Pojedinačni lanci predstavljaju subjedinice.
Problemski zadatak
Biološka uloga proteina
Gradivni blokovi
Aktivacija proteina
Prostornim organizovanjem protein zadobija specifičnu biološku ulogu.
ćelije čoveka
Sve ćelije organizma sadrže isti nasledni materijal.

Razlike u građi i ulozi ćelija zavise od proteina koji se u njoj sintetišu.
Ćelije čoveka sadrže oko 10-20 hiljada proteina.
Šifre za sintezu svih proteina zapisane su u genima u vidu redosleda nukleotida u lancu nukleinske kiseline.
Proteine grade amino-kiseline. Od ukupno 200 amino-kiselina koje postoje u prirodi sve proteine gradi samo 20 amino-kiselina. Amino-kiseline se povezuju u duge nerazgranate lance.
Primarna struktura proteina je
genetički određena
. Redosled nukleotida jednog gena prevodi se u redosled amino-kiselina koje grade protein.

Sve amino-kiseline imaju dve
funkcionalne grupe
(amino i karboksilnu grupu) i
bočnu grupu
po kojoj se razlikuju.

Amino-kiseline
se povezuju
peptidnim vezama
u nerazgranate lance
polipeptide
.
amino grupa
karboksilna grupa
bočna grupa
Broj i redosled amino-kiselina u polipeptidnom lancu predsavlja njegovu

primarnu strukturu
.
peptidna veza
dipeptid + voda
Amino-kiseline se mogu razvrstati prema polarnosti i naelektrisanju bočnih grupa.
Nepolarne Polarne
nenaelektrisane

"-" naelektrisane
"+" naelektrisane
metionin
alanin
leucin
valin
izoleucin
fenilalanin
triptofan
prolin
tirozin
glicin
cistein
treonin
serin
asparagin
glutamin
histidin
lizin
arginin
asparaginska
glutaminska
amino-kiselina
amino-kiselina
Strukturna organizacija proteina
sekundarna struktura
tercijarna struktura
kvaternarna struktura
oligomer
Polipeptidni lanac teži da zauzme najstabilniji mogući oblik. Formiranjem
vodoničnih veza
između aminokiselina jednog lanca obrazuju se stabilni oblici:
alfa zavojnica
(H-veze između atoma svake 4. aminokiseline) i
beta ploča
(H-veze između udaljenih delova istog lanca).
- ploča
- zavojnica
primarna struktura
Kako enzimi funkcionišu?
Enzim se poveže sa molekulom reakcije na koju enzim deluje (
supstrat
). Mesto na kojem se supstrat vezuje za enzim zove se
aktivno mesto
enzima. Nastaje prelazni, kratkotrajni enzim-supstrat kompleks iz kog nastaje proizvod te reakcije, a enzim ostaje potpuno nepromenjen reakcijom.
supstrat
enzim
aktivno mesto
proizvod
Neki proteini (oligomeri) se aktviraju spajanjem subjedinica ili razdvajanjem oligomera na subjedinice.
- hemoglobin i mioglobin transporteri kiseonika u krvi

- aktin i miozin omogućuju
kontrakcije mišića

- imunoglobulini i interferoni štite organizam od virusa i bakterija

- mnogi proteini su hormoni
(insulin, hormon rasta...)

- albumin jajeta rezervoar
amino-kiselina za embrion
aktin
imunoglobulin
insulin
albumin
hemoglobin
- najbrojnija grupa proteina
- usmeravaju biohemijske reakcije
fibrilarni
protein
globularni protein
Enzimi
klikni na dugme
Sekundarna struktura
Tercijarna struktura
Kvaternerna struktura
DNK molekul izgrađen je iz 4 tipa nukleotida koji se razlikuju po azotnoj bazi koja ulazi u njihov sastav .


ne pritiskaj next
Peptidna veza nastaje između karboksilne grupe jedne i amino grupe druge amino-kiseline uz izdvajanje molekula vode.
Prostorna organizacija proteina
subjedinica
Aktivacija nekih proteina zahteva i dodatne izmene.
polimeraza
Kako izgledaju šifre za sintezu proteina?
klikni na dugme da saznaš rešenje
hemoglobin
miozin
insulin
Sve proteine gradi 20 amino-kiselina.
Kada bi svaki nukleotid u genu predstavljao šifru za jednu amino-kiselinu postojale bi samo četiri šifre (4 različita nukleotida).
Bonus
Kolagen
je najzastupljeniji protein u organizmu kičmenjaka, nalazi se u kostima, zubima, tetivama, zidovima krvnih sudova. Skorbut je smrtonosna bolest koja nastaje kao posledica nepravilne strukture kolagenskih vlakana. Nastaje zbog nedostatka vitamina C u ishrani.
Uloga rezervoara AK
Regulatorna uloga
Zaštitna uloga
Kontraktilni sistemi
Transportna uloga
Enzimi
enzim
enzim-supstrat
kompleks
Full transcript