Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Fişa pentru aprecierea

No description
by

obreja paula

on 13 November 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Fişa pentru aprecierea

Fişa pentru aprecierea
progresului individual al
copilului, înainte de
înscrierea în clasa
pregătitoare

Având în vedere faptul că, în anul şcolar 2013-2014, pornind de la o serie de studii, au fost aplicate o serie de instrumente care au urmărit stimularea învăţării timpurii şi, implicit, a bucuriei de învăţa la copiii preşcolari, precum şi faptul că instrumentele respective au fost discutate în cadrul actictivităţilor metodice, considerăm că în acest moment putem promova un set complet de instrumente pentru stimularea, monitorizarea şi aprecierea pregătirii pentru şcoală a copilului preşcolar.
Clasificarea setului de instrumente
Setul de instrumente pentru stimularea, monitorizarea și aprecierea pregătirii pentru școală a copilului preșcolar este alcătuit din:
1. Fișa de reflecţie (pentru observarea îmbunătăţirilor înregistrate la nivelul practicii educaţionale şi la nivelul performanţelor individuale ale copiilor din grupă);
2. Fişa de observare a activităţii (focalizată pe monitorizarea stimulării bucuriei de a învăţa la vârstele mici);
3. Fişa pentru aprecierea progresului individual al copilului înainte de înscrierea în clasa pregătitoare.
Obiectivele generale ale fişei de apreciere a progresului individual al copilului
Fişa de apreciere a progresului individual are ca obiectiv evaluarea longitudinală a dezvoltării copilului şi a nivelului de pregătire a acestuia pentru următoarea treaptă de învăţământ. Ea constituie un instrument de lucru care punctează competenţele copilului ce ar trebui să fie dobândite până la încheierea perioadei de preşcolaritate
Evaluarea copilului se bazează pe observarea unor indicatori structuraţi pe cele cinci domenii de dezvoltare: dezvoltare fizică, a sănătăţii şi igienei personale , dezvoltare socio-emoţională , capacităţi şi atitudini în învăţare , dezvoltarea limbajului, a comunicării şi premisele citirii şi scrierii , dezvoltarea cognitivă şi cunoaşterea lumii.
Fişa a fost elaborată având la bază Curriculum-ul pentru învăţământul preşcolar (OM 5233/2008), Reperele fundamentale în învăţarea şi dezvoltarea copilului de la naştere la 7 ani (OM 3850/2010), notele, notificările, adresele, precizările, scrisorile metodice pentru învăţământul preşcolat, transmise anual de MEN, lucrări metodico-ştiinţifice şi date obţinute prin observarea directă a copilului.
Fișa pentru aprecierea progresului individual al copilului înainte de înscrierea în clasa pregătitoare, va fi utilizată de cadrul didactic, pentru fiecare copil în parte, respectând următoarele cerințe:
• se notează în casete data (zi, lună, an) la care a fost observat nivelul atins de copil vis-à -vis de un reper dat;
• prima notare se va face cu culoarea roșie, la intrarea copilului în grădiniță, în perioada stabilită pentru evaluarea inițială a copiilor;
• ultima notare se va face cu culoarea albastră, la plecarea copilului din grădiniță (către următoarea etapă, școala), în perioada stabilită pentru evaluarea finală/sumativă a copiilor, la sfârșit de ciclu;
• între prima și ultima notare, cu o altă culoare decât cele două menționate, educatoarea va face înregistrări ale progresului copilului, în acord cu ceea ce observă și notează în Caietul de observații.
În raport cu instrumentele de evaluare existente, fişa propusă are următoarele avantaje:
• oferă indicatori comportamentali precişi, măsurabili care sunt repere ale stadiului de dezvoltare la vârsta preşcolară (5-7 ani);
• rezultatul evaluării determină evitarea etichetării copilului;
• constituie un instrument de evaluare care evidenţiază progresul periodic al copilului;
• permite educatoarei să monitorizeze atingerea obiectivelor, să reproiecteze obiectivele şi să prioritizeze demersurile de învăţare;
• reflectă activitatea de zi cu zi a copilului, descoperind lacune, dificultăţi, rămâneri în urmă, ca pe baza lor să se elaboreze un program de remediere;
• reprezintă un instrument eficient prin care familia este cooptată în procesul de cunoaştere a copilului, oferindu-i posibilitatea de a-şi da seama de ceea ce ştie copilul, de ceea ce este capabil.
Fişa de apreciere a progresului individual va fi aplicată la intrarea copilului în grădiniţă şi, ulterior, la finalizarea ciclului preşcolar, respectiv la finalizarea grupei mari. În acest sens, fişa nu conţine concepte, reguli, legi, ci doar „rodul” activităţii COPILULUI şi va oferi o oglindă a progresului realizat de acesta în raport cu sine, în intervalul de la intrarea până la ieşirea lui din grădiniţă
Full transcript