Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Borsos Béla (2007): Az ökofalu

No description
by

Daniel Erdélyi

on 8 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Borsos Béla (2007): Az ökofalu

Célok
Borsos Béla
Az ökofalu koncepciója és helye a fenntartható település- és
vidékfejlesztésben

Doktori disszertáció elemzés
Hipotézis
"...az esettanulmány elemzésével arra keresi a választ, hogy a ma körülményei között az ökofalu, mint civil társadalmi kezdeményezés hogyan és mennyire szerves módon illeszthető bele a magyar településhálózatba, mennyire felel meg a fenntartható településfejlesztés és vidékfejlesztés kívánalmainak."
"A kísérlet célja a fentiek figyelembe vételével ökológiai alapelvekből kiindulva egy
kisléptékő fenntartható településfejlesztési modell kialakítása és megvalósítása volt."
A kutatás célja: Gyűrűfű ökofalu projektjének bemutatása, fenntarthatósági és településfejlesztési szömszögből való vizsgálata.
Helyzetfelmérés
Rendezési terv
Megvalósítás pozitívumai és negatívumai
Koncepció kialakítása
Tervezés
Disszertáció feladata: a rendelkezésre álló ismeretanyag összegzése, dokumentálása, elemzése a fenntarthatóság szempontjából.
Kutatás
Gyűrűfű kísérlet
Anyag

Alapfogalmak elemzése: fenntarthatóság, fejlődés/fejlesztés, ökofalu és típusai, permakultúra,
az ökofalu létesítésének dokumentumai,
az ökofalu lakosságának, gazdaságának és környezetének mérőszámai, összesítései.

SWOT
Módszertan
Megoszlási viszonyszámok
Eredmények
"...szellős, tágas, farmgazdaság jellegő
elrendezés valósult meg, ahol a környezettudatos, anyag- és energiatakarékos módszerek és technológia alkalmazása mellett erőteljesen jelen vannak a fejlettebb csúcstechnológiai vívmányok is, különösen a kommunikációs és informatikai megoldások terén."
Következtetések
Javaslatok
A projekt kivitelezhető
"...nyomon kell követni a jogszabályi változások lehetséges és tényleges kihatásait, a szabványokon és előírásokon keresztül érvényesülő egységesítési tendenciák hatását..."
"Közösségi, településfejlesztési szinten az egyetlen lehetőség a részönkormányzat
megteremtése és mőködtetése."
Szükség van az önszerveződésre, érdekérvényesítésre.
"Az önkormányzati törvény és a kapcsolódó jogszabályok valamint a politikai akarat a rendszerváltás óta folyamatosan és minden vonatkozásban a recentralizációt helyezi előtérbe..."
"...Az utóbbi években számos vonatkozásban (ágazatban) komoly előrelépések történtek (építéstechnológia, vízgazdálkodás, telekommunikáció, energetikai megoldások, gazdálkodás), míg másutt stagnál a fejlődés (általános energiaellátás, erdőgazdálkodás, közlekedés, oktatás) és egyre jobban előtérbe kerülnek a projekt társadalmi, jogi, szociológiai vonatkozásai."
A társadalmi és gazdasági fenntarthatóság nehezebben elérhető. A "gazdaságilag is fenntartható település- és
vidékfejlesztésnek alternatív megélhetési politikát kell nyújtania a vidéken élők
számára."
Nehezebb az új lakók bevonása.
A projekt indulása óta rendkívül lényeges mértékben változtak a külső
feltételrendszerek, nem csupán jogi és szabályozási vonatkozásban, de a
nemzetközi politikától kezdve a szociológiai viszonyokon át a technikai fejlődésig sok más szempontból is.
"...maximálisan ki kell használni a település- és területfejlesztésben érvényesülő társadalmi részvétel lehetőségeit."
"Nyomon kell követni a földárak és földhasználat várható változásait, a
birtokkonszolidációt, a központi újraelosztási mechanizmusok által kínált finanszírozási lehetőségeket."
"Megfelelő stratégiai ellenlépéseket kell kidolgozni a társadalmi tudat kedvezőtlen változásai ellen."
Köszönöm a figyelmet!


Készítette: Erdélyi Dániel
SZIE-GTK
Regionális és Környezeti Gazdaságtan
Full transcript