Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Класическа Вероятност

No description

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Класическа Вероятност

Класическа Вероятност
Теория на вероятностите
А ) Същност - математическа дисциплина,която изучава оценката за възможността да се случи дадено събитие.Тя е сравнително нова дисциплина в математиката – един от първите работили е Пиер дьо Ферма през 17в. Важен за теорията е и трудът на Блез Паскал – „Триъгълникът на Паскал” . В него френският математик и философ представя по удобен начин метода за изчисление на вероятностите.
Елементи в теорията
А) събитие – събитие наричаме резултат от поризведен опит или наблудение. Всяко събитие настъпва на определени условия.
Б) съвместими събития – съвместимия събития са тези, които могат да се случат едновременно при изпълнението на едни и същи условия .

- пример : при хвърляне на зар -> числото което се падне да е 6 и да е четно.
Класическа вероятност (P)
А) Същност – класическа вероятност е отношението на броя на благополучните случаи на събитието към броя на всички възмозни случаи .

P = брой на благоприятните случаи (m) : брой на възможните случаи (n)

- От това определение следва :
1.При P = 0 , събитието е невъзможно !
2.При P = 1 , събитието е сигурно !
3.При 0 < P < 1 , събитието е случайно !

- Противоположно събитие – когато при един опит даденото събитие не се случи , то следва , че се е случило противоположното събитие на даденото .
Задача 1
Хвърля се зар. Каква е вероятността да се падне 3 ?

Използваме формулата за класическа вероятност.

m е 1 защото на зара има само една 3ка, а n е 6 (броя на възможностите).Ако примем,че A е вероятността да се падне 3,то P (A) =

Задача 2
Б) Приложение – има приложение в икономическите науки,естествените науки , медицината , в статистики и много други.
В) несъвместими събития – несъвместими събития са тези, които не могат да се случат при едни и същи условия

- пример : при хвърляне на зар -> числото което се падне да е 6 и да е нечетно.
Каква е вероятността при изтегляне на карта от тест от 52 карти да се изтегли 10'ка ?

Решение :
а) В една колода имаме четири десетки и общо 52 карти от което следва, че P (A) =
Денислав Ангелов 10в клас
Full transcript