Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Tema 13 Geografia

No description
by

Albert Barru

on 9 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Tema 13 Geografia

Tots els territoris són independents però hi ha múltiples desequilibris i desigualtats internes. Els recursos del medi natural El medi natural està format principalment pel relleu, els sóls, el clima, la vegetació i la fauna. La diversitat del medi natural Diversitat de paisatges segons la distribució climàtica: - Paissatges de les zones càlides

- Paisatges de les zones temperades

- Paisatges de zones fredes Els recursos naturals del planeta La natura ofereix una gran varietat de béns aprofitables per satisfer les necessitats de les societats humanes. Dos tipus de recursos naturals Renovables - No s'exaureixen

- Es regeneren més ràpid del que
s'exploten (capacitat de càrrega). No Renovables - Es troben en quantitas finites.

- Es regeneren lentament, és a dir,
no és rendible explotar-los. Distribució dels recursos al món Combustibles fòssils Un món globalitzat Energia nuclear Jaciments minerals - Petroli

- Gas Natural

- Carbó - Urani - Ferro

- Coure

- Bauxita Orient Pròxim,
EUA, Rússia EUA, Japó,
Països Europeus Brasil, Guinea,
Perú, Indonèsia Els impactes mediambientals al món És qualsevol transformació de l'ambient que tingui repercussions per al paisatge, els ecosistemes o el benestar de les persones Els riscos ambientals És la possibilitat que es produeixi una catàstrofe a causa d'un fenòmen natural o d'acció humana La producció i el consum
energètic Contaminació atmosfèrica - Destrucció de la capa d'ozó
- Efecte hivernacle
- Pluja àcida Usos del sòl Explotació de recursos forestals - Desertificació L'aigua - Explotació accelerada

- Contaminació Activitats agrícoles, industrials i urbanes La Biodiversitat Desforestació, sobreexplotació - Pèrdua de diversitat biològica Riscos segons l'origen: - Naturals: - Tecnològics
- Mixtos són els relacionats amb la dinàmica interna i externa de la Terra. Paisatge agrari Les activitats econòmiques en un món global Sector primari És el resultat d'una confluència de factors de tipus molt diversos. Morfologia agrària És el dibuix o l'aspecte que presenta el camp. - Mida - Forma - Límits Grans (latifundis), mitjans i petits (minifundis) Regulars o irregul·lars Camps oberts o camps tancats Sistemes de conreu Policonreu Monoconreu Regadiu Secà Tipus d'agricultura i ramaderia Intensives Extensives Agricultura de subsistència i ramaderia tradicional Agricultura de subsistència Agricultura de mercat i ramaderia comercial Agricultura de mercat La pesca Zones de pesca - Està orientada a obtenir l'alimentació necessària per subsistir. - Poden vendre petits excedents. - Es basa en el policonreu, a petites superfícies de conreu. - Principal problema ambiental és la desforestació. - Predomina a l'Àsia, Oceania, Amercia Llatina i tot Àfrica. Ramaderia tradicional - El bestiar s'utilitza per treballar el camp, per crear adob,
aliment, vestit,... - A zones molt seques s'hi practica el nomadisme. - Revolució industrial - Tant l'estructura de la producció com el caràcter de les inversions
depenen del mercat. - Molta maquinària i poca mà d'obra. - Amèrica del Nord, Europa Occidental, Japó, Austràlia,... - Degut a l'he especialització, producció abundant Ramaderia comercial - Objectiu: Vendre la producció al mercat i obtenir-ne
el benefici màxim. - Explotacions extensives o intensives. - Allà on la plataforma continental és extensa (Atlàntic Nord). - Contacte entre corrents marítims freds i càlids (Japó). - Abundància de plàcton (Perú, sud-oest Àfrica). - Degut a les tècniques noves agresives, han sobreexplotat
les espècies existens - Proposta de futur: aqüicultura Les activitats econòmiques en un món global La indústria Tendències de la indústria mundial Canvis en les tendències industrials Els transports i les comunicacions Els espais industrials al món Les caracterísitques són diferents segons el tipus de país on es localitza. Revolució tecnològica Desenvolupament de nous
sectors industrials Espais industrials
més dinàmics La industria dels països desenvolupats Descentralització Indústries punta Tenen una indústria moderna, amb un alt nivell de productivitat. Tecnologia avançada Bones infraestructures Estats Units, Japó, UE, ... La industria dels països en vies de desenvolupament Tenen una indústria amb pocs mitjans, amb un baix nivell de productivitat. Augment de movilitat Noves tecnologies Gràcies!
Full transcript