Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Presentació del Treball Final de Màster

Presentació del Projecte Final de Màster d'Educació i TIC. Redisseny del crèdit de Metodologia didàctica de les activitats físiques i esportives del CFGS AAFE, incorporant un blended-learning
by

Miriam Calvet

on 15 June 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Presentació del Treball Final de Màster

Projecte d'Aplicació Professional

Especialitat en Disseny Tecnopedagògic
Autora:
Míriam Calvet Reverté

Tutor de pràctiques:
Amador Jose Carles Arasa

Consultor UOC:
Ramon Pavia Sala
Màster en Educació i TIC, e-learning
PARADIGMA PROACTIU
Creativitat, empatia i perseverança...

Gran motivació i autodisciplina davant les oportunitats...

El professor virtual té un repte importantíssim.

L'educació en massa no garanteix la QUALITAT del procés d'ensenyament i aprenentatge.
Apostem per un aprenentatge personalitzat i col·laboratiu
.
L'aprenentatge és un binomi = emoció + cognició

Sense emocions no s'aprén.

INTRODUCCIÓ
Aquesta proposta va nèixer davant l'interès d'un docent en procés de reflexió.

Un dels objectius era facilitar la vida als alumnes del CFGS AAFE (Animació d'Activitats Físiques i Esportives):

Àmbit formatiu
Àmbit social
Àmbit professional
Àmbit familiar
CONTEXTUALITZACIÓ

El
crèdit 10
(Metodologia Didàctica de les Activitats Físiques i Esportives) del CFGS AAFE (2000 h):
Durada de
120 h
.
Perfil alumnat: persones vinculades al món de l'
esport
, la majoria compaginant la feina amb la formació. D'edats entre
18 i 39 anys
de diferents parts del territori.
ANÀLISI DE NECESSITATS
Explorant les necessitats reals amb l'indicador de qualitat...

DAFO
(Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats)
PLANIFICACIÓ
Tot va començar aquí...
DISSENY TECNOPEDAGÒGIC
L'altre, donar un gir motivacional conduït per les noves tecnologies, tot i reconeixent la por davant aquest nou repte tecnològic.
MODEL DE DISSENY INSTRUCCIONAL
PR-ADDIE
: flexibilitat i importància del context com a determinant del procés de disseny instruccional.
Tot és perfecte, tot és possible.
Afany de millora contínua.
Instruments i mecanismes:

Entrevista
oberta al professor (tutor extern).
Enquesta
anònima per a l'alumnat.
Observació
directa del professor.
Reunió
setmanal amb el professor.
Cronograma:
A partir de l'anàlisi de necessitats i seguint el PR-ADDIE:

Dissenyar, organitzar i planificar
tot el crèdit
, tant en la part presencial com la virtual.

S'implementarà la
Unitat d'Aprenentatge 3
(Programació i factors condicionants del procés).


Tenint en compte el currículum (títol
LOGSE)
.

Temporització
:
Unitat Aprenentatge 1 (1rT): Programació i aprenentatge motriu (45h = 18h V + 27h P).
Unitat Aprenentatge 2 (2nT): Programació i estils d'ensenyament-aprenentatge (40h = 18h V + 22h P).
Unitat Aprenentatge 3 (3rT): Programació i factors condicionants del procés (35h = 12h V + 23h P).


Vídeo lliçó UA3:
EDMODO:
DESENVOLUPAMENT- IMPLEMENTACIÓ
AVALUACIÓ DE LA IMPLEMENTACIÓ
Sessions presencials:
Tot el grup.
Presentació proposta.
Presentació EVEA, Edmodo.
Visualització vídeos "tutorials".
Planificació de les tasques.
Sessions virtuals (Edmodo):
19 alumnes registrats/5 participen.
Realització de les activitats UA3.
Autoavaluació.
Eines:
Entrevista
i
enquesta
satisfacció amb el
professor

Enquestes
de satisfacció per als
alumnes
i la
responsable
.
redisseny del crèdit de metodologia didàctica de les activitats físiques i esportives del cFGS AAFE, incorporant un bLended-learning
Han participat 5/22 alumnes.
OBJECTIUS
Full transcript