Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Komunikacja i wymiana informacji w internecie

Przygotowały: Aneta Nieścior i Zofia Łapińska kl. I "g"
by

Zosia Łapińska

on 17 October 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Komunikacja i wymiana informacji w internecie

Aneta Nieścior i Zofia Łapińska Komunikacja i wymiana informacji
w Internecie Wymiana przetwarzanych informacji. Odnosi sie do podmiotów biorących udział w akcie komunikacji, przy czym przynajmniej jednym z nich jest Sieć. Sieciowa komunikacja Komunikacja bezpośrednia - synchroniczna,
Komunikacja pośrednia - asynchroniczna,
Komunikacja aktywna,
Komunikacja aktywnych maszyn FORMY KOMUNIKACJI SIECIOWEJ: Nadawca/odbiorca Komunikacja bezpośrednia
- synchroniczna c.d. komunikacja bezpośrednia
- synchroniczna uniezależnia wymianę informacji od czasu i przestrzeni,
możliwa jest dostępność bardziej złożonych funkcji sprzężenia zwrotnego podmiotów uczestniczących w akcie komunikacji.
Informacje/komunikaty są wcześniej zgromadzone w pamięciach maszyn. Sieć pozostaje pasywna wobec tych informacji. Nie wprowadza do nich żadnych zmian,
Internet pełni funkcje magazynu informacji i narzędzia do jej dystrybucji.
Gromadzone w Sieci informacje są udostępniane po zauważalnym, ale praktycznie nieograniczonym czasie.
Odbiorca przestaje być tylko pasywnym odbiorcą i inicjatorem aktu komunikacji, staje się aktywny w doborze, także ocenie (świadomej, lub pozyskiwanej bez jego wiedzy) odbieranych z Sieci informacji.
są to np. blogi, fora/listy dyskusyjne, gazety elektroniczne, audycje (na żądanie) radiowe i telewizyjne Komunikacja
pośrednia - asynchroniczna Wykorzystuje Internet z jego potencjałem wymiany informacji i magazynowania ich. Komunikacja sieciowa obejmuje sobą także bezpośredni kontakt człowieka z komputerem. -----> <----- SIEĆ -----> <----- Nadawca/odbiorca Przykłady: VoIP, czat RTV online Internet jest zawsze pasywnym pośrednikiem wymiany informacji,
proces ten odbywa się bez opóźnień i bez ingerencji w treści przekazów,
zapewniana jest swoboda wyminy informacji,
wykluczona jest ingerencja strony trzeciej w treści wymienianych informacji, Istota i atrybuty komunikacji pośredniej informacja wysłana dociera do odbiorcy po pewnym czasie – pozwala na przygotowanie przez odbiorc, odpowiedzi – bez presji czasu (jak ma to miejsce podczas komunikacji synchronicznej),
stwarza tym samym warunki jej świadomej modyfikacji, np. ukrycia naturalnych, spontanicznych odruchów w chwili nadawania i odbioru korespondencji,
opóźnienie dostępu do materiału względem czasu jego opublikowania,
możliwość wielokrotnego odbierania tego samego materiału,
niezmienność treści i formy tych materiałów (integralność) przez okres ich udostępniania, Komunikacja aktywna informacja, pokonując w Sieci drogę od nadawcy do odbiorcy, ulega różnej skali modyfikacji, selekcji - komputerowemu przetwarzaniu.
Decyduje o tym wielkość i wartość analizowanych oraz wykorzystywanych przez komputery zasobów informacyjnych, które opisuj podmioty uczestniczce w procesie komunikacji. Przykłady komunikacji aktywnej – nowe media nowe media to technologie komunikacyjne i informacyjne oraz ich otoczenie społeczne obejmujce narzdzia programowo-techniczne, które maj bezpośredni zwizek z funkcjonowaniem Sieci bdź ułatwiaj gromadzenie i udostpnianie informacji na drodze komunikacji sieciowej.
elektroniczne wydania niektórych gazet, periodyki, onlinowe serwisy informacyjne, w tym newslettery, a także internetowe stacje radiowe i telewizyjne oraz niektóre formy Web 2.0. Rola maszyn w
komunikacji aktywnej W procesie zbierania informacji tworzcych zasoby sieciowe i ich udostpniania malejc rol pełni ludzie, pozostawiajc inicjatyw maszynom.
Nastpuje oddawanie decyzyjności informacyjnej maszynom, które autonomicznie segreguj, które informacje zostan udostpnione (z zachowaniem personalizacji i innych kryteriów), a które n ie zostan wyświetlone na ekranie monitora komputerowego Internauty. Komunikatory Jest to darmowe oprogramowanie umożliwiające
zainteresowanym „pisaną rozmowę” za pośrednictwem Internetu.
Po zainstalowaniu oprogramowania można
stworzyć listę osób, które dysponują podobnym
oprogramowaniem. W chwili włączenia komputera
z dostępem do Sieci możliwa jest wymiana
informacji między internautą a osobami ze wspomnianej listy.
•komunikator daje możliwość
komunikowania się tylko z wybranymi osobami,
w czatach z losowo połączonymi osobami.

PRZYKŁADY: Skype, Gadu-Gadu, czat, forum, Facebook, Twitter itp. Statusy i emotikony Obecnie produkowane komunikatory oferuj wklejane ikony sytuacyjne np. łapanie si za głow, uśmieszki itp. Obrazki takie pojawiaj si automatycznie podczas czytania a także można je wklejać podczas pisania. W rzeczywistości obrazki pojawiaj si zamiast ustalonych fragmentów tekstu takich jak "<olaboga>" albo ":-)" i nie s w ogóle przesyłane midzy użytkownikami, wic intensywne używanie emotikonek może rodzić problemy interpretacyjne, gdy odbiorca posiada inny zestaw emotikonek. Pierwsze komunikatory z graficznym interfejsem użytkownika pozwalały na wybranie jednego z kilku "stanów" – informowały one innych użytkowników danej sieci IM co w danej chwili robi użytkownik (zazwyczaj – "dostępny", "zajęty", "nie przy klawiaturze", "rozłączony"; część komunikatorów oferowała także stan "niewidoczny" pozwalający obserwować innych użytkowników, nie pokazując swojej dostępności). W późniejszych wersjach ilość dostępnych stanów została zwiększona, a także dodano możliwość zamieszczania tekstowych komentarzy do statusów. W założeniu miały być to informacje tłumaczące stan (na przykład "wracam za 10 minut" jako komentarz do nieobecności przy klawiaturze), lecz obecnie stanowią także formę określania stanu emocjonalnego użytkownika, informację czego aktualnie użytkownik słucha, czasem do prowadzenia rozmów, a czasem po prostu zamieszczania cytatów czy innych tekstów. Zagrożenia wynikające z
użytkowania komunikatorów Poprzez komunikatory, tak jak i poczt elektroniczn bardzo popularne stało si rozsyłanie tzw. SPIM-u (odpowiednika SPAM-u wystpujcego w poczcie elektronicznej) w przykładowej postaci łańcuszków internetowych, podejrzanych linków, które niejednokrotnie zawieraj wirusy. Kolejn wad i zagrożeniem jest fakt, iż takie rozmowy mog być przechwytywane, podsłuchiwane, gdyż komunikatory internetowe s najczściej darmowe, czsto wic producent nie przywizuje wikszej wagi do ich bezpieczeństwa. Możliwy jest wic brak odpowiedniego szyfrowania przesyłanych komunikatów (treść rozmowy przesyłana czystym tekstem) oraz haseł do konta. Kolejnym zagrożeniem jest tzw. cyber bullying, co oznacza po prostu cyberprzemoc, gdzie zamiarem ludzi j stosujcej - jest wyrzdzenie krzywdy psychicznej i poniżenie ofiary. Źródła wykorzystanych do projektu informacji: http://www.gogolek.com/PrezentacjeKTI/5%20Komunikacja.pdf http://pl.wikipedia.org/wiki/Komunikator_internetowy#Sieci_IM Mail wysyłanie poczty do jednego lub jednocześnie wielu adresatów,
przeglądanie skrzynki i wybór poczty do czytania,
odpowiedź bezpośrednia do nadawcy bez pisania adresu,
automatyczne odsyłanie przechodzących listów do innych adresatów,
drukowanie listu,
możliwość wysyłania listu z załącznikami,

Przykładowe programy pocztowe: Outlook Express, Netscape
Messanger, Pegasus Mail, Mozilla Thynderbird http://www.google.pl/imghp?hl=pl&tab=wi Wikipedia To wielojęzyczny projekt internetowej encyklopedii działającej w oparciu o zasadę otwartej treści. Chomikuj.pl Jest to strona internetowa oferujca hosting plików.
Na stronie umieszczane są książki, gry komputerowe, filmy, muzyka, dokumenty, gry na telefon, programy i zdjęcia. Użytkownik niezarejestrowany może tam pobierać pliki o rozmiarze nieprzekraczającym 1 megabajt, a z kontem i dodatkowym – płatnym – transferem pliki o większym rozmiarze.
Full transcript