Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Elementy protokołu dyplomatycznego w hotelarstwie

No description
by

Aldona Kleszczewska

on 22 March 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Elementy protokołu dyplomatycznego w hotelarstwie

Elementy protokołu dyplomatycznego w hotelarstwie
opracowała Aldona Kleszczewska
ZS 2 Szczytno

Precedencja - etykieta flagowa
I. Formy flag
II.Kolejność flag w rzędzie
Realizacja podstawy programowej kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa 4202
TG.13 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
JEK 3. Organizacja usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
Uczeń:
3. przyjmuje oraz realizuje zamówienia gości w zakresie usług dodatkowych;
4. organizuje usługi dodatkowe zgodnie z zamówieniem.
Precedencja w samochodzie
W przypadku użycia flag więcej niż jednego obcego państwa, kolejność (po fladze Rzeczypospolitej Polskiej) wyznaczają nazwy tych państw w języku polskim (ustawiając je od lewej strony).
W przypadku użycia flag więcej niż jednego obcego państwa, kolejność (po fladze Rzeczypospolitej Polskiej) wyznaczają nazwy tych państw w języku polskim.
1. W dzisiejszych czasach nawiązywanie kontaktów i co za tym idzie - rozwój współpracy - nie zna granic, obejmuje różne dziedziny życia na całym świecie i wymaga zgodnego współdziałania zarówno przedstawicieli rządów, parlamentów, misji dyplomatycznych jak i organizacji samorządowych, instytucji gospodarczych czy kulturalnych.
Czym jest protokół dyplomatyczny?
1.Zasada wzajemności
* Złota reguła etyczna.
* Ujęcie pozytywne (czynienie dobra)

Traktuj innych tak, jak Ty byś chciał być traktowany

.
* Ujęcie negatywne (zapobiega czynieniu zła)

Nie czyń innym tego, czego nie chcesz, by czynili Tobie
”,
czyli

Nie rób drugiemu, co Tobie niemiłe

.
* Pozytywne nastawienie do ludzi (!)
* Zasada ta stosowana jest w stosunkach między państwami (poszanowanie suwerenności, takie same przywileje i prawa).
3. Zasada precedencji (starszeństwa/pierwszeństwa)
*
Tak z niższymi postępuj, jak byś chciał, żeby wyższy z Tobą postępował
(Seneka).
* Jedna z najstarszych, uniwersalnych zasad. Podstawą jest ranga i status, a nie wiek czy płeć (jak to ma miejsce w etykiecie towarzyskiej).
* Pojęcie precedencji w świecie dyplomacji wprowadził Kongres Wiedeński w 1815r.
* Precedencja ma ogromne znaczenie w świecie dyplomacji, jest wyznacznikiem statusu, ważności dyplomaty wśród korpusu dyplomatycznego.
Precedencja stanowiskowa
Precedencja w restauracji
Precedencja za stołem
* Pierwsza zasada P
rawej ręki
- najważniejsze miejsce jest po prawej stronie.
* Druga zasada A
lternacji
:
a) kobiety i mężczyzn należy sadzać przy stole naprzemiennie (uwaga: kobieta nie powinna siedzieć obok kobiety, a mężczyzna - obok mężczyzny),
b) gości krajowych i zagranicznych należy sadzać naprzemiennie (dokonując tego nie można jednak złamać części pierwszej zasady alternacji).
*Trzecia zasada N
ajważniejszego miejsca przy stole
.


* Tłumacz (po lewej stronie osoby, której tłumaczy).

4. Zasada tolerancji
* Akceptacja różnic poglądów, upodobań, zwyczajów, zgoda na inny sposób życia, ale i wyrozumiałość dla ludzkich słabości i niedoskonałości.
6. Zasada punktualności
* Przychodzenie na czas (nie wcześniej, nie później).

5. Zasada dyskrecji
* Zachowanie dla siebie informacji, które uzyskuje się z tytułu wykonywanego zawodu i zajmowanego stanowiska.
* Savoir vivre nie jest permanentnym sprawdzianem wiedzy.

* Nienarzucanie innym własnych opinii, gustów, przekonań.
* Ochrona/zapewnienie prywatności.
2. Zasada uszanowania prywatności
"
Złota siódemka"
czyli .....

7 zasad protokołu dyplomatycznego
Privaci
Współczesna dyskrecja:
"Tylko nie mów nikomu,
że wiesz to ode mnie ..."
7. Zasada zdrowego rozsądku
422402
Te zasady obowiązują na uroczystościach i oficjalnych przyjęciach.
Przykładowe usadzenie gości przy stole
Przykładowe usadzenie gości przy stole
kolejność użycia flag
III. Flagi na maszcie przed budynkiem
Różne warianty wywieszania flag na masztach przed budynkiem hotelu
Powitanie
Kto kogo pierwszy wita ......

młodszy – starszego
mężczyzna – kobietę
pracownik – przełożonego
osoba w samochodzie – osobę idącą
idący – stojącego
wchodzący – osoby już obecne w pomieszczeniu

Szef/przełożony wchodząc do biura firmy pierwszy pozdrawia woźnego, sekretarkę i innych pracowników.
Uwaga!
Podawanie rąk
Kto komu pierwszy podaje rękę.....

kobieta – mężczyźnie
starszy – młodszemu
szef – podwładnemu
gospodarz – gościowi
wyższy rangą – niższemu rangą

Przedstawianie się
Kogo komu przedstawiamy ......

mężczyznę – kobiecie
młodszego – starszemu
niższego rangą - wyższemu rangą
nowo przybyłego – już obecnym
członka firmy – gościom
krajowca - cudzoziemcom

Zasady dotyczące przedstawiania przez osobę trzecią:

1. Podczas przyjęcia osoba bez partnerki/partnera przedstawiana jest parze.
2. Kobieta będzie przedstawiona zwierzchnikowi swojego męża.
3. Osoba przybywająca na przyjęcie jest przedstawiana już obecnym.

Wyjątek!

Możemy przedstawić kobietę mężczyźnie, który cieszy się w społeczeństwie wyjątkowo wysokim poważaniem lub jest zdecydowanie starszy od kobiety.
Wyjątek!
Jeżeli tą osobą będzie gość honorowy (który z reguły przybywa na końcu) wtedy to gościowi honorowemu przedstawiani są pozostali uczestnicy przyjęcia.
Tytułowanie
1. Do prezydenta, ministra, prezesa, dyrektora zwracamy się (mówiąc, pisząc):
Panie Prezydencie, Panie Ministrze, Panie Prezesie, Panie Dyrektorze
.....
Jeśli hierarchowie Kościoła nie noszą purpurowych szat, zwracamy się do nich po prostu: Księże Biskupie, Arcybiskupie, Kardynale.
Uwaga!
Uwaga!
1. Nie łączymy ze sobą dwóch tytułów.
2. Nie przesadzamy z tytułowaniem: wystarczy użyć oficjalnego tytułu na początku wypowiedzi, nie trzeba go powtarzać w co drugim zdaniu!
Wchodzenie do restauracji to wyjątek w zasadzie precedencji!
Przyjęcia dyplomatyczne ... to morze/ocean wiedzy, ale ten temat omówimy na kolejnych zajęciach ..... wtedy wspólnie obejrzymy PREZI
"
Przyjęcia w dyplomacji
"
Bibliografia
1. Hotelarstwo cz.III Działalność recepcji, pod redakcją B. Sawickiej, Wyd. FORMAT AB, Warszawa 2014.
2. Hotelarstwo cz.I Organizacja pracy, tom 1, pod redakcją B. Sawickiej, Wyd. FORMAT AB, Warszawa 2014.
3. Hotelarstwo cz.II Organizacja pracy, tom 2, pod redakcją B. Sawickiej, Wyd. FORMAT AB, Warszawa 2014.
4. W.Drogoń, B.Granecka-Wrzosek, Podstawy hotelarstwa i usługi dodatkowe, WSiP, Warszawa 2013
5. W.Drogoń, Rezerwacja usług hotelarskich, WSiP, Warszawa 2013
6. W.Drogoń, Obsługa gości w recepcji, WSiP, Warszawa 2013
7. B.Cymańska-Garbowska, D.Witrykus, J.Pietras, G.Wolak Hotelarstwo. Tom III Działalność recepcji cz. 1 i 2, Wyd. REA, 2013.
8. B.Cymańska-Garbowska, D.Witrykus, J.Pietras, G.Wolak Hotelarstwo. Tom II Organizacja pracy w hotelarstwie cz. 2, Wyd. REA, 2013.
W razie jakichkolwiek uwag dotyczących merytorycznej i edycyjnej strony prezentacji, proszę o kontakt: kleszczewscy@o2.pl .

Będę wdzięczna za ewentualne sugestie i propozycje tematyki kolejnych prezentacji –
Aldona Kleszczewska
2. W kontaktach międzynarodowych (w szczególności z przedstawicielami dyplomatycznymi obcych państw), obowiązują określone zasady zachowania i postępowania zwane
protokołem dyplomatycznym.
3. Protokół dyplomatyczny przypomina o istnieniu i potrzebie przestrzegania zasad suwerennej równości państw oraz zapewnia odpowiedni klimat w czasie wizyt, spotkań i uroczystości.
4.
Protokołem dyplomatycznym
określa się zespół zasad dotyczących zarówno personelu obsługującego jak i postępowania osób uczestniczących w spotkaniach na szczeblu międzynarodowym.
5. Poznanie tych zasad i reguł ułatwia hotelarzom profesjonalne przygotowanie/ zorganizowanie pobytu zagranicznych i krajowych delegacji rządowych, korporacyjnych ..... w hotelu, a przy okazji pozwala uniknąć niezręcznych bądź kłopotliwych sytuacji.
6. Hotelarz wie, że protokół dyplomatyczny ma charakter międzynarodowy, jednakże powinien pamiętać, że w protokołach poszczególnych państw występują różnice wynikające z tradycji narodowych i miejscowych obyczajów. Zatem istotne jest, by przed planowaniem organizacji ważnych wizyt dokładnie poznać tradycje narodowe i obyczaje delegacji zagranicznej.
* Kryteria precedencji:
a) klasy i rangi w dyplomacji (Konwencja Wiedeńska),
b) okres pełnienia funkcji,
c) normy postępowania:
- gość przed gospodarzem,
- gość zagraniczny przed gościem z kraju,
- kobieta przed mężczyzną,
- przełożony przed podwładnym,
- starszy przed młodszym.

INACZEJ
jest w etykiecie biznesu - znaczenie ma jedynie pozycja zawodowa, nie płeć!
*
Political correctness
– polityczna poprawność –
"
sztuka niedostrzegania inności
"
, by jej nie urazić.
* Tolerancja nie jest jednak odwracaniem wzroku, lecz zgodą dla innych, by żyli zgodnie z własną wolą.
* Różny stopień tolerancji w różnych kulturach, państwach – szczególnie w społeczeństwach różnych kulturowo, wieloetnicznych (np. mandat za noszenie burki we Włoszech, zakaz noszenia burek i nikabów w Belgii ....).
* Wstrzemięźliwość w dzieleniu się wiadomościami na temat własnych kłopotów i zmartwień z rozmówcami, którzy nie są bliskimi przyjaciółmi.
* To absolutne wyrzeczenie się rozpowszechniania informacji nie sprawdzonych lub zniekształconych – plotkom nie!
* Przybycie na czas rozumiane jest jako wyraz szacunku dla osoby, z którą jest się umówionym, a także poszanowania jej czasu.
* Punktualność dowodzi również słowności i rzetelności.
* Pamiętaj - punktualność jest różnie pojmowana w różnych kulturach.
* W przypadkach nieprzewidzianych wymaga inwencji, która musi pozostać zgodna z podstawowymi zasadami dobrego wychowania. To właśnie miejsce dla zdrowego rozsądku, czyli
common sense!
2. W ten sam sposób zwracamy się do zastępców tych osób (niedopuszczalne jest powiedzenie: Panie zastępco dyrektora, wiceministra ...).
Do "
złotej 7
" można jeszcze dopisać dwie inne zasady, które również mają zastosowanie w protokole dyplomatycznym.
1.
Zasada dostosowania
- reguluje różnice w interpretacji etykiety w krajach o innej kulturze, wg której to osoba odwiedzająca powinna się dostosować do kultury i zwyczajów odwiedzanego państwa, nie powinna krytykować zwyczajów gospodarzy oraz naruszać własnych.
2.
Zasada okazywania szacunku
- w
iąże ona wszystkie zasady etykiety, które mają służyć okazywaniu szacunku drugiemu człowiekowi.
3. Wypada używać tych tytułów wobec osób, które kiedyś piastowały owe stanowiska.
4. Tytuł ekscelencji przysługuje głowie państwa, premierowi, ministrom i ambasadorom tylko w sytuacjach oficjalnych.
5. Tytuły naukowe: do profesora/docenta (tam, gdzie to stanowisko jest zachowane) mówimy:
Panie Profesorze/Docencie
, do doktora i doktora habilitowanego:
Panie Doktorze
.
6. Tytułem magnificencji poprzedzamy zwrócenie się do rektora wyższej uczelni, ale wyłącznie w sytuacji lub chwili szczególnie uroczystej oraz na piśmie. Na co dzień używamy tytułu:
Panie Rektorze
.
7. Hierarchowie kościelni ( w "
purpurze
"): tytuł eminencji przysługuje kardynałowi, tytuł ekscelencji - biskupom i arcybiskupom.
8. W dyplomacji: do ambasadora mówimy
Panie Ambasadorze
, do charge d'affaires
Panie Radco
lub
Panie Sekretarzu
, do radcy ministra mówimy:
Panie Ministrze
, do attaché wojskowego zwracamy się używając jego stopnia wojskowego, do attaché kulturalnego - stopnia naukowego, wobec radcy (bez tytułu ministra) oraz sekretarza używamy tytułów naukowych lub stopni wojskowych, które posiadają.

Często względy praktyczne biorą górę nad formą. Nie trzeba się miotać między kilkoma osobami tylko po to, by zachować właściwą kolejność witania się
(rysunek 1)
.
UWAGA!
Takie postępowanie często irytuje i uraża pomijane osoby. Zamiast tego po przywitaniu pierwszej (najważniejszej) osoby można witać się z pozostałymi po kolei
(rysunek 2)
.

Sprawdzian z protokołu dyplomatycznego
Autor wiersza:
Aleksandra Cymerys
uczennica kl. I TH (2015/2016)
Każdy powszechnie sądzi, że zachować się umie,
Że nie popełni żadnego
faux- pa
.
Lecz co, gdy zbłądzisz w zasad tłumie?
Nawet podpowiedź wtedy na nic się zda.
Zbiór zasad tych to
dyplomatyczny protokół
I każdy kulturalny powinien go znać,
By innym w kurtuazji dotrzymać kroku.
Zatem - uwagi swej dowód musisz mi dać.

Nie martw się jednak przyjacielu,
Rozwiązanie problemów Twych mam.
I zanim gaf dopuścisz się wielu,
Wskazówek kilka Ci dam.

Nie przeraź się rozległością tego pojęcia,
O podstawach dzisiaj wspomnimy
I jeśli będziemy o nich pamiętać
Błędów więcej nie popełnimy.

Pierwsza zasada-poważna, wręcz złota
Nie rób drugiemu co niemiłe Tobie!
Przejdzie Ci na obrażanie innych ochota,
Gdy pomyślisz o drugiej osobie.

Prywatność ceniona jest wielce,
Pamiętaj o tym więc też.
Gdy ktoś odmienne opinie prezentuje naprędce,
Pokaż, jak zachować się umiesz.

Precedencja – ustępowania to sztuka,
Gość przed gospodarzem, starszy przed młodszym,
Gdy nie pamiętasz - ratunku w rozsądku szukaj,
A z pewnością nie będziesz gorszy.

Nie przeszkadza Ci innych kolor skóry, wyznanie,
Płeć, wiek czy przesadna ekstrawagancja?
Zatem czas na gratulowanie,
Doskonale wiesz czym jest tolerancja.

Dyskrecja kolejną ważną jest kwestią.
Osoba dyskretna w oczach innych zyskuje,
Gdy ktoś Ci się zwierza – okaż dyskrecję,
Nic Cię to przecież nie kosztuje.

Punktualnym być? Ważna sprawa.
Na umówioną godzinę bądź,
Czy oficjalne spotkanie, czy tylko kawa,
Na czas przy osobie tej siądź.

Prawda, że proste? A nawet jeśli nie,
To nic wielkiego się nie stało,
Gdy zasady zapomnisz – to proszę Cię
Niech
common sense
króluje śmiało!

Źródło:www.youtube.com/watch?v=L6jWItBcqao&index=4&list=PLTLbI8K29P5qtPyNCprn072IcmcGI33nl
Precedencja
służbowa
[kierowca]
Precedencja prywatna
[kierowca-gospodarz]
Full transcript