Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

temel kurallar

toplama ve çıkarma
by

kezban karaman

on 5 March 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of temel kurallar

TEMEL KURALLARIN ÖĞRENİMİNDE ÖĞRENCİLERE YARDIMCI OLMA Bu bölüm, kullanılacak ve kaçınılacak öğretimsel yaklaşımlar dahil, öğrenciler için temel kuralları öğrenmelerine yardımcı olacak stratejileri ele almaktadır. Bu bölüm muhakeme stratejileri ve temel kuralların öğrenilmesinde kullanılacak muhakemeyi öğrencilere etkin yollarla öğretme üzerine odaklanmaktadır. Temel bir kuralın öğrenilmesi bir çocuğun sayma gibi etkin olmayan yöntemlere başvurmadan, hızlı cevap vermesi anlamına gelir.


ANA FİKİRLER:
Sayı ilişkileri temel kuralların hatırlanmasına yardımcı olan stratejiler için temel oluşturur.
"Toplamayı düşün" çıkarma kuralları için en güçlü yöntemdir.
Temel kuralları öğrenme gelişimsel bir süreç olduğu için, öğrenciler, sayma ile başlayıp, sonra daha etkin olan muhakeme stratejileri ve son olarak da hızlı hatırlama gibi aşamalardan geçerler. Öğretim, ezbere yöneltmeden öğrencilerin bu aşamalardan geçmelerine yardımcı olmalıdır. 10 Kuralları Öğrencilerin bilmesi gereken en önemli strateji 10 elde etme stratejisi ya da 10 yapan kombinasyonlardır. Kombinasyonları 10 olanları bilmek sadece basit kuralları öğrenmek açısından yardımcı olmaz, aynı zamanda daha büyük sayılarla toplama yapmanın alt yapısını oluşturur ve basamak değeri kavramlarının anlaşılmasını sağlar. Temel kuralların etkin öğretimi üç aşamadan oluşur: . 1. aşama: Sayma stratejileri
Örnek: 4+7
7,8,9,10,11 2. aşama: Muhakeme stratejileri
Örnek: 4+7
7+3=10

7+4=11 3. aşama: Öğrenme
Örnek:4+7
Sonuç=11 . Kural Öğrenimi İçin Yaklaşımlar Kuralları Ezberleme Bilindik Strateji Öğretimi Rehberlik Eşliğinde İcat Bazı ders kitapları ve öğretmenler, stratejilerin gelişim sürecini atlayarak toplama ve çarpma kavramlarını verir vermez doğrudan kuralların ezberlenmesine yönelirler.
Bunun sonucunda;
Verimli olmama
Uygun olmayan uygulamalar
Esnek olmama Açık strateji öğretimi, öğrencileri ezberledikleri bir stratejiyi kullanmaya zorlamaktan ziyade öğrencilerin düşünmelerini desteklemeyi amaçlamaktadır. Öğrenciler kendilerine anlamlı gelen fikirleri seçer ve adapte olurlar. Öğretmene düşen görev, etkinlikleri ve problemleri etkin stratejilerin ortaya çıkmasını sağlayacak şekilde tasarlamak ve bu stratejilerin sınıfta net olarak açıklandığından ve paylaşıldığından emin olmaktır. Etkin stratejileri kullanmada öğrencilere rehberlik edebilmek için mümkün olduğunca stratejiye hakim olmayı gerektirmektedir. Öğrencilerin çözüm sırasında strateji geliştirdikleri sözel problemlerin tasarlanması ve kullanılması etkin bir yaklaşım olur. İkinci olarak muhakeme stratejileri öğretilebilir. Bu, onlara kendi zihinsel stratejilerini geliştirmede yardımcı olacak ve sayma yapmaktan uzaklaştıracaktır. Strateji Geliştirmeye Rehberlik Etme Hikaye problemleri öğrencilere durumu anlamalarında ve hesaplama yapmak için esnek stratejileri uygulamalarında yardımcı olan bağlamlar sağlar. Örneğin, bir sınıf 3'ler kuralı üzerine çalışıyor. Öğretmen şu soruyu öğrencilere yöneltiyor. "3 hafta sonra hayvanat bahçesine gideceğiz. Hayvanat bahçesine gitmemize kaç gün kaldı?" Muhakame stratejileri Belirli bir strateji için uygun olan belirli kurallar koleksiyonu, öğrencilerin incelemesini sağlamak için bir ders olarak tasarlanabilir. Bu kuralların bir şekilde nasıl birbirine benzediklerini veya öğrencilere bir yaklaşım önererek onların benzer kurallar için bu yaklaşımı kullanıp kullanmadıklarını gözleyebilirsiniz. Hikaye problemleri Toplama kuralları için muhakeme stratejileri Muhakeme stratejilerini kullanmanın arkasındaki "ana fikir" öğrencilerin bilinen kurallarla ve ilişkilerle temel kuralları halletmeleridir. Örneğin 7+5 gibi bilinmeyen bir kuralı çözmek için:
1) Bilinen bir kuralı kullanmaktır. (7+3=10+2=12)
2)Türetilmiş kurallardır.
7+5=?

5+2+5=12 Bir Fazlası Ve İki Fazlası Yandaki tabloda koyu renkle gösterilen 36 kuralın her birinin toplananından en az biri 1 ya da 2'dir. Örneğin Tarık sirk gösterisinde 7 palyaçonun küçük bir arabadan indiğini görmüştür. Daha sonra 2 palyaçoyu da bisikletlerinin üstünde görür. Toplamda Tarık kaç palyaço gördü? Sorunun cevabı olan 9 sayısını her öğrenci farklı strateji kullanarak bulabilir. Etkinlik 10.1: Yatakta kaç ayak var?
Bu etkinlik ile öğrencilerin iki fazlası sayı hissi gelişir. Böylece "hepsini saymaya" gerek duymadan hazır olduklarında, aşağıdaki etkinlik yapılabilir.

Etkinlik 10.2: Zarlarla bir fazlası ve iki fazlası Sıfır Ekleme On dokuz kural toplananlardan birisi olarak sıfır içermektedir. Her ne kadar böyle problemler kolay olsada bazı öğrenciler toplama problemlerinin sonuçlarının toplananlardan daha büyük olacağı şeklinde aşırı genelleme yaparlar. Sıfır içeren hikaye problemleri bu noktada oldukça faydalı olacaktır. 5'i konum sayısı olarak kullanma Konum sayısı kullanımı bir muhakeme stratejisi olup öğrencilerin sayı ilişkileri ile ilgili bilgileri üzerine kuruludur.
Örnek :6+7=? (5+1)+(5+2) 10 dan Fazla Bazı işlemlerin 10 dan büyük toplamları olur. Öğrenciler, bildikleri ve 10 a eşit olan kuralları kullanarak bu türden temel problemleri çözerler.
Örnek: 6+8 =?
Büyük sayıyı 10 a tamamlamak için 2 sayısına ihtiyaç vardır. Bu 2 sayısını 6 dan alıp kalan 4 rakamını elde ettiğimiz 10 sayısına ekleyerek 14 ü buluruz.
Etkinlik 10.8: 10'luk kartlar ve kurallar
Örnek:8+4=?
7+6=? İki Kartlar Kuralı Yaklaşık İki Kat Kuralı Yaklaşık İki Kat Kuralı "iki kat-artı-bir" ya da "iki kat-eksi bir" kuralı olarak da isimlendirilir ve toplananlardan birinin diğerinden bir fazla ya da az olduğu tüm kombinasyonları içerir. Yandaki tabloda 0+0 dan, 9+9 a kadar 10 adet iki kat alma kuralı vardır. Öğrenciler, ritmik doğaları gereği genelde 2 katları bilirler. Bu ikililer diğer kurallar için konum sayısı olabilir. Muhakeme Stratejilerini Pekiştirme Muhakeme stratejilerinin geliştirilmesinin arkasındaki en önemli amaç, öğrencilerin saymanın ötesinde işlem yapmalarına ve kuralları hızlı ve doğru bir şekilde hatırlayana daha etkin olmalarına yardım etmektir. Günlük bazda öğrencilere hikaye problemleri ya da ifadeler yönelterek basitçe nasıl çözdün diye sorabilirsiniz. Eğer öğrenciler bir kuralı bilmiyorlarsa muhakeme stratejilerine geri dönüp sorunu çözmeleri sağlanabilir. Çıkarma Kuralları İçin Muhakeme Stratejileri Çıkarma kurallarının toplama kurallarına göre daha zor olduğu bilinmektedir. Bu durum özellikle çıkarma işlemi "say-say-say" yaklaşımı ile öğretildiğinde ortaya çıkar. Muhakeme stratejilerini kullanma ve öğrenme olanağı sağlanmazsa öğrenciler çıkarma kuralları ile ilgili olarak yavaş ve genelde de yanlış bir yaklaşım olan sayma stratejilerini bağlı kalmaya devam edebilirler. Toplamayı düşün yöntemi ile çıkarma Çıkarma öğrencileri" toplamı bulmak için bu parçaya ne eklenmeli?" şeklinde düşünmeye teşvik edecek bir formda modellenmiştir. Toplamayı düşün yöntemi ile yapıldığı zaman, çocuk bilinen toplama kurallarını kullanarak bilinmeyen miktarı ya da parçayı elde eder. Fakat toplamayı düşün yönteminin etkin kullanılması isteniyorsa öncelikle toplama kurallarını öğrenmek esastır. Örnek: Hatice'nin akvaryumunda 5 tane balığı var. Anneannesi kendisine balık veriyor. Böylece 12 balığı oluyor. Bu durumda anneanne Hatice'ye kaç balık vermiştir?
Burada öngörülen işlem eklemedir. Öğrencilerin 5 ve kaç fazlası 12 eder şeklinde düşünmeleri sağlanmalıdır. 10' a Doğru İnme 14-9=?
Cevabı bulmak için 14 den aşağıya 4 inme ve daha sonra 9 u elde etmek için aşağı 1 daha inme, ki böylece toplam farkı 5 bulma, şeklindeki bir muhakeme ile 10 a doğru inme olarak adlandırılan bir muhakeme stratejisi kullanılabilir. Bu strateji öğrencilerin kuralları öğrenmelerine yardımcı olması açısından önemli bir potansiyele sahip olup aynı zamanda sayı hissinin gelişmesini sağlar. 10'dan Çıkarma Strateji öğrencilerin sahip olduğu ve kombinasyonları 10 yapan kurallar ile ilgili bilgilerinden de faydalanır. İlk değeri( eksilen) 10 dan fazla olan bütün çıkarma problemleri için bu strateji çalışır.
ÖRNEK:16-8=? 10 + 6 (10-8=2)
2+6=8
Full transcript