Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

sunum

No description
by

buket kuyucaklıoğlu

on 7 September 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of sunum

personel güçlendirme ve örgütsel yenilikçilik arasındaki ilişkide liderlik tarzlarının rolü Buket Kuyucaklıoğlu personel
güçlendirme yenilikçilik liderlik tarzları etkileşimci
dönüştürücü
serbest bırakıcı
babacan
etik
hizmetkar Personel güçlendirmenin ilkeleri
personel güçlendirme yaklaşımının yönetime ve çalışanlara kabul ettirilmesi
çalışanların karar aşamalarında rol almasının sağlanması
çalışanların organizasyonla ilgili bilgi sahibi olmaları
güven ortamının hakim olduğu bir organizasyon ortamının sağlanması
açık ve etkili iletişimin hakim olması
yeniliklere açık olunması güçsüz çalışanların tespiti İklim oluşturma bilgilendirme/ eğitme yetki ve sorumluluk verme koçluk yapma personel güçlendirme süreci Personel güçlendirmenin yararları
Çalışan motivasyonunu sağlar ve iş tatminini yükseltir.
Bireysel gelişime imkan sağlayarak yaratıcılık ve üretkenlikleri teşvik eder.
Organizasyona bağlılık, sorumluluk ve güven duygularını geliştirir.
yenilikçilik sürecini hızlandırarak müşteri ve çalışan memnuniyetini sağlar.
Yöneticiler açısından zaman tasarrufu sağlar. Literatürde yer alan çalışmalar
Zhang ve Bartol (2010)
güçlendirici liderlik ile personelin psikolojik olarak güçlendirilmesi arasında pozitif bir ilişkinin varlığını saptamışlardır.
psikolojik güçlendirme ile yaratıcı sürecin devreye girmesi arasında da pozitif yönde ilişki bulgulamışlardır.
psikolojik güçlendirmenin içsel motivasyon ile pozitif yönde ilişkili olduğu, içsel motivasyonun da çalışanın yaratıcılığı ile ilişkisinin pozitif yönde olduğu bulgulanmıştır. Çavuş ve Akgemci (2006)
personel güçlendirme algısının örgütsel yenilikçilik üzerinde etkili olduğu bulgusuna ulaşmışlardır.
ayrıca örgütsel yaratıcılık ve yenilikçilik kavramlarının organizasyonların başarısında kilit rol oynadığına değinmişlerdir. Kahreh, Ahmadi ve Hashemi (2011)
çalışmalarında güçlendirilmiş personellerin yeni fikirler ve yenilikçilik için bir kaynak olacağından bahsetmektedirler. Yenilikçiliğin Öncelleri Hansen, Korhonen, Rametsteiner ve Shook (2006)
yöneticilerin uzmanlığı ve profesyonelliği
yönetimsel desteğe duyulan İhtiyaç
pazar ve öğrenme odaklı bir organizasyon kültürü
iletişim becerileri
organizasyonun büyüklüğü
organizasyon yapısının resmiyeti, merkeziyetçiliği ve karmaşıklığı Becheikh, Landry ve Amara (2006)
farklılaşma, yenilik ve gelişimin sürekliliğine odaklanma
esnek organizasyon yapısı
pazar odaklı olma
iyi eğitimli personel Trott (2005)
organizasyonun büyümesi
teknolojiye bağlılık
riskin kabul edilebilirliği
uyumlu olma
kavrama becerisi
beceri çeşitliliği Yenilikçilik kavramının ilişkili olduğu kavramlar
yenilikçilik- icat
yenilikçilik- yaratıcılık
yenilikçilik- teknoloji
yenilikçilik- AR_GE
yenilikçilik- Organizasyonel Değişim Çetin 2009
Serbest bırakıcı liderlik türü ile yenilikçilik eğilimleri arasında bir ilişki olduğunu bulgulamıştır. Jung, Wu ve Chow (2008)
örgütsel yenilikçilik kavramının dönüştürücü liderlik ile pozitif ilişkili olduğu
güçlendirmenin, CEO'ların dönüştürücü liderliği ile örgütsel yenilikçilik arasındaki ilişkide anlamlı bir rolünün olmadığı bulgulanmıştır. literatürde yer alan çalışmalar Nauman, Khan ve Ehsan (2010)
liderlik tarzlarını görev odaklı ve insan odaklı olarak iki kategoride incelereyerek;
görev odaklı ve insan odaklı olan liderlik tarzlarının güçlendirme ile pozitif ilişkili olduklarını bulgulamışlardır Liderlik için gerekli beceriler
teknik beceri
beşeri beceri
kavramsal beceri Liderlik teorileri
özellikler teorisi (1940'lara kadar)
davranışsal teoriler (1950- 1960)
durumsal teoriler (1960- 1980)
modern teoriler (1980'ler sonrası) Babaita, Sipos, Ispas ve Nagy (2010)
yöneticilerin liderlik tarzları ile yenilikçilik için uygun organizasyon iklimini oluşturdukları bulgulanmıştır. Spreitzer, Janasz ve Quinn (1999)
güçlendirme liderlik ile pozitif yönde ilişkilidir Jung, Chow ve Wu (2003)
dönüştürücü liderlik ile örgütsel yenilikçilik arasında pozitif yönde ilişki vardır
dönüştürücü liderlik ile çalışanların güçlendirme ve yenilikçilik için desteklenme algıları arasında pozitif yönde ilişki vardır
çalışanların güçlendirme algısı ile örgütsel yenilikçilik arasında ilişki yoktur Castro, Perinan ve Bueno, 2008
dönüştürücü liderlik, iş tatmini ve çalışanların bağlılığı ile pozitif yönde ilişkilidir.
psikolojik güçlendirme ile iş tatmini ve çalışanların bağlılığı arasında pozitif yönde ilişki vardır.
psikolojik güçlendirme, dönüştürücü liderlik ile iş tatmini arasındaki ilişkide etkilidir.
psikolojik güçlendirme, dönüştürücü liderlik ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkide etkilidir. Pieterse, Knippenberg, Schippers ve Stam (2010)
dönüştürücü liderlik ile çalışanların yenilikçilik davranışları arasındaki ilişkide;
psikolojik güçlendirmenin fazla olması, ilişkinin pozitif yönde sonuçlanmasına
psikolojik güçlendirmenin az olması dönüştürücü liderlik ile çalışanların yenilikçilik davranışları arasında ilişki bulgulanmamasına yol açmıştır.
etkileşimci liderlik ile çalışanların yenilikçilik davranışları arasındaki ilişki :
personel güçlendirmenin artması ile negatif yönde ilişkili bulgulanmıştır.
personel güçlendirmenin azalması durumunda anlamlı bir ilişki bulgulanmamıştır. Allameh, Heydari ve Davoodi (2012)
dönüştürücü liderlik ve psikolojik güçlendirme arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. hipotezler
h1: güçlendirme yenilikçilik üzerinde etkilidir.
h2: güçlendirmenin, örgütsel yenilikçilik ile olan ilişkisi, liderin davranış tarzına göre farklılaşacaktır. örneklem
hizmet ve otomotiv sektörü ÖLÇEKLER
Yenilikçilik Ölçeği
Onne Janssen (2000)
Cronbach Alpha= .98

Hurt, Joseph ve Cook (1977)
Cronbach Alpha= .89

Toplam 9 madde
1- hemen hemen hiç katılmıyorum
6- hemen hemen tamamen katılıyorum Güçlendirme Ölçeği
Çağlar (2011)
Chandler (.70 - .91)
Lin (.94- .95)

Toplam 30 madde
1- hemen hemen hiç katılmıyorum
6- hemen hemen tamamen katılıyorum Liderlik Tarzları Ölçeği
Çağlar (2011)
Podsakoff (1990)
Bass (1985)
Brown (2005)
Barbuto ve Wheeler (2006)

Toplam 38 madde
1- hemen hemen hiç bir zaman
6- hemen hemen her zaman Modeldeki değişkenlere ait korelasyon analizleri Revize Edilmiş Model Regresyon Analizleri Ölçeklere İlişkin Analizler Betimleyici istatistiksel sonuçlar: Bulgular DAVRANIŞSAL TEORİLER
IOWA Devlet Üniversitesi Çalışmaları
OHIO State Üniversitesi Çalışmaları
Michigan Üniversitesi Çalışmaları
Yönetim Tarzı Matrisi
McGregor'un X ve Y Teorileri
Likert'in Sistem 1 ve Sistem 4 Modeli DURUMSAL LİDERLİK TEORİLERİ
Fiedler'in Durumsallık Teorisi
Robert House'un Yol Amaç Teorisi
Hershey ve Blanchard'ın Liderliğin Yaşam Eğrisi Teorisi
Vroom ve Yetton'un Durumsal Liderlik Modeli
Lider- Üye Etkileşimi Modeli MODERN TEORİLER
Etkileşimci Liderlik
Dönüştürücü Liderlik
Serbest Bırakıcı Liderlik
Etik Liderlik
Hizmetkar Liderlik
Babacan Liderlik 84 Kadın
87 Erkek

%60.8 25-31 yaş aralığı
%66.7 Üniversite Mezunu TEŞEKKÜRLER
Full transcript