Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Business Intellegence Competence Center

Eenheid Den Haag
by

jan Netzotof

on 3 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Business Intellegence Competence Center

Business Intelligence
Definitie Business Intelligence Nationale Politie?

Geautomatiseerd verzamelen, integreren,
veredelen van gegevens
en
analyseerbaar maken, presenteren
en distribueren van informatie
Waarom Business Intelligence?

Informatie gestuurde aanpak van veiligheidsproblemen
Aansturen operatie o.b.v. managementinformatie
Informatie proactief delen, intern en extern
Eén Nationale Politie, één informatiepositie
Aanvalsprogramma IV
-Beschikbaarheid van informatie.
-Meer & betere informatie-uitwisseling politie<>politie & politie<>partners.
-Grotere flexibiliteit en toekomstvastheid.

Doelen:
-meer gebruiksgemak
-minder uitval
-meer
-grotere flexibiliteit
-lagere kosten, m.n. in beheer.
Externe factoren
-Big data
-Steeds meer, ge- & ongestructureerd informatie.
-meer (analyse-)mogelijkheden. -.
-Steeds meer vraag: ook professionele politiemedewerkers verwachten snel en mobiel over de juiste informatie te beschikken
-Volwassenheid BI
Nationale Politie
-een intelligence gestuurd korps
-actieve, probleemgerichte aanpak
-gezamenlijke aanpak

Doelen:
-het vergroten van de politieprestaties
-het vergroten van de professionele ruimte van de diender
-het vergroten van de efficiency om besparingen te realiseren.
Wat is van invloed op Business Intelligence?
Business Intelligence is er voor:
Diender op straat
Realtime intelligence centers
Gebiedsgebonden aanpak
Analyse en onderzoek
Sturing van operatie o.b.v. managementinformatie
Informatie-uitwisseling met ketenpartners
Vervolg Business Intelligence
Vernieuwen technische inrichting BVI
Functioneel uitbreiden BVI
Blue spot monitor landelijk beschikbaar
Analysetooling
Doorontwikkeling dashboard dag 1
Ontsluiten recherchesystemen
Realisatie quick services
Ontsluiten BOSZ
Inrichten en ontwikkelen BI-organisatie en processen
BICC’s in Nationale Politie (Dienst ICT,
landelijke eenheid en regionale eenheden)
Business Intelligence Competence Center
BICC; Wat is het en wat doet het
Producten BICC
Kaders BICC
Cognos Kubussen
Early Warning
BV-BVI-IB BlackBerry App
Melding en gegevens verrijken
Vb: BlueSpot Monitor
Vb: Briefing - Debriefing
Rollen en Competenties BICC
Signalerend
Adviserend
Realiserend
Per eenheid verschillend:
Totaal tussen 8 en 10 FTE
3 tot 5 FTE uit informatie organisatie
7 tot 9 FTE geconcentreerd vanuit de IM PDCde
Inrichting en bezetting
Inrichting en bezetting
Nationale Politie
Dienst Regionale Informatie Organisatie
BICC
LIO
BICC
RIO
BICC
centraal
vts-pn
BICC
PDC
SOLL-situatie: Wat ligt er al?
1. Hoe ziet de structuur er uit, welke taken worden uitgevoerd?
2. Hoe ziet de huisvesting eruit en welke middelen worden gebruikt?
3. Hoe werken we (werking, processen, taakverdelingen en samenwerkingsverbanden)?
4. Met wie?
5. Hoe doen we dat (met welke focus, drive, omgangsvormen etc.)?
Realisatieplan: SOLL-situatie
Product
&

voorbeelden
Doel;
Informeren BICC
Wat is het?
Wat doet het?
BLIJF OP DE HOOGTE
politiekennisnet [pkn]
VK intell Nationale Politie
Wiki BICC
Full transcript