Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Eksamen i fysikk

No description
by

Alise Midtfjord

on 14 June 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Eksamen i fysikk

Eksamen i fysikk
Diskusjon og feilkilder
Beveger seg vekk fra melkeveien
Uansett hvor du står vil galaksene bevege seg fra deg!
Massen var en gang samlet --> The Big Bang
Alise Danielle Midtfjord
Dekomponering av krefter
V=
V
V
2
x
+
2
y
V
x
=
V
cos
V
y
=
Vsin
tan
=
V
V
x
y
Newtons 2. lov
- Når en gjenstand blir påvirket av krefter, får gjenstanden en akselerasjon som har samme retning som summen av kreftene. Kraftsummen er lik massen multiplisert med akselerasjonen,
F = ma
F = ma
F = ma
x
y
x
y
Newtons 1. lov
Newtons 3. lov
- Når vektorsummen av alle kreftene som virker på en gjenstand er null, er gjenstanden i ro eller i bevegelse med konstant fart langs en rett linje
- Når en gjenstand A blir påvirket av en kraft F fra en gjenstand B, blir B påvirket av en kraft F* fra A. De to kreftene er like store, men motsatt rettet
Parameterfremstilling for kast
Veiformel 2 (ved konstant akselerasjon)
Kast med fjærkanon
Hypotese
Utstyrsliste
- Det skal være mulig å regne ut hvor kulen i et kast skal lande, ved hjelp av Newtons lover og bevegelseslikninger
Fjærkanon
Kule
Målestav
Bord/pult
x = V
ox
t
y = V
oy
t -
1
2
gt
2
-
g = 9,81 m/s
2
Absolutt usikkerhet
Relativ usikkerhet
T =
1
2
-
(T - T )
max
min
T = T
+
-
T
T = T
+
-
T
T
Fremgangsmåte
Loddrett kast
Konklusjon
Utstyret ble satt opp
Lodrett utskyting av kula for å måle startfarten - 10 ganger
Vannrett utskytning av kula
Skrå utskytning av kula, med gradene 20, 30 og 40

Gjennomsnittshøyde: 0.9515 m
Høyde: 0.9515m 0.0165m
+
-
Startfarten = 4.32 m/s 0.15 m/s
+
-
(cm)
Vannrett kast
x = V
ox
t
y = V
oy
t -
1
2
gt
2
-
y = -0.795 m
g = 9.81 m/s
2
t = 0.403 s
x = 1.74 m
Vo = 4.32 m/s
Vox = Vo
Skrått kast
Vx=Vcosa
Vy=Vsina

x = V
ox
t
y = V
oy
t -
1
2
gt
2
-
x=4.32*cos20*0.58=2.35m
Utregningene passet veldig bra med kastet i praksis, og kulen traff det utvalgte punktet med kun opptil 1 cm i lengdeforskjell hver gang.
- Det skal være mulig å regne ut hvor kulen i et kast skal lande, ved hjelp av Newtons lover og bevegelseslikninger
- Gode resultater, stemte bra!
På tross av at det var mange feilkilder:
Varierende kraft fra fjærkanonen
Riktig setting av vinkel
Måling av lengde, hvor lengdemålingen starter
Måle slutthøyden i det loddrette kastet
Kunne vært unngått ved bruk av lysport, eventuelt hjelp av andre
Forsøk fullført :)
Mekanisk energi
- En gjenstand som faller fritt, har konstant mekanisk energi
Full transcript