Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

GLADSAXE: Velkommen til handleplansseminar

Implementering og spredning af social IT

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of GLADSAXE: Velkommen til handleplansseminar

Velkommen til handleplansseminar
Velkomst og formål med dagen
Den kommunale vision
Det er SMART med mål
Udpegning af 3 overordnede mål
Pause
Handleplaner - så går vi i gang
Opsamling på videre forløb
Farvel og tak!

Kommunens vision ift. social IT
Introduktion til opstilling af 3 projektmål
Handleplansskabelon
- at få omsat målene...
Tak for i dag
...og god arbejdslyst!
Formål med dagen
At få fælles viden om, hvilken vision Jeres projekt skriver sig ind i
At udvikle 3 overordnede mål for projektet/task force
At påbegynde en handleplan for Jeres arbejde i task forcen
Dagens program
Kommunen

Psykiatri - og Handicapafdelingen skal være på forkant med teknologiske løsninger for borgerne.
Borgerne

Skal have adgang til relevant social IT og støttes i deres behov på det niveau de er. Borgerne skal mødes af medarbejdere, der kan vejlede eller finde løsninger, der passer til borgeren. Social IT skal understøtte borgerens sociale kompetencer og kontakt til andre.
Medarbejderne
Skal løbende kompetenceudvikles så de er opdateret på ny teknologi og anvendelse af den.
Ledelsen
Skal bakke op om social IT og prioritere medarbejderens ressourcer i forhold til opgaven og se det som et nødvendigt arbejdsredskab.
Diskutér 2 og 2
Hvordan forstår I indholdet af visionen?
Giver visionen mening ift. arbejdet med social IT?
Hvorfor fælles overordnede mål?
Fælles retning for task forcen
Sammenlignelige erfaringer
Øget mulighed for samarbejde

SMARTE-mål
S
- Målet skal være specifikt
M
- Målet skal være målbart
A
- Målet skal være accepteret
R
- Målet skal være realistisk
T
- Målet skal være afgrænset i tid
E
- Målet skal være engagerende
Fra vision til forandring
Målkategorier og eksempler
Organisatoriske mål
Implementeringsmål
Udviklingsmål
fx:
- Virksomhedssamarbejde
- IT-frivillige
fx:
- afholdelse af fælles arrangementer
- brug af fælles værktøjer
- øget uformel it-samarbejde
fx:
- alle borgere har adgang til social IT
- alle medarbejdere får øget viden om social IT
At finde de rigtige mål
Opstart af handleplan
Brug 2 minutter på at kigge skabelonen igennem
Gå i gang med i fællesskab at fylde den ud (evt. gruppevist)
Gruppearbejde
Fordel Jer på hver af de udvalgte måltyper
Formuler 3 bud på mål
Efter 15 minutter - alle undtagen én går videre og kvalificerer de andres mål og/eller udvikler nye mål
Efter et kvarter skiftes og ny bliver siddende tilbage (alle skal nå alle temaer)
Hvad skal der ske her fra?
Hvornår er jeres handleplan færdig (maj)?
Hvordan vil i gribe processen an med handleplanarbejdet i task forcen?
Hvilken støtte kan SUS tilbyde?
Næste Taskforce møde d.?
Andre målkategorier???
- Er der andre relevante kategorier?
- Diskuter i plenum hvilken målkategori(er), som I vil lave mål ud fra?
- Giver jeres valg mulighed for at skabe sammenhængende og overskuelige mål?
Beslutning
Plenum
Idéer grupperes og flettes under hver målkategori
Vi gennemgår hver idé for + og -
Vi træffer fælles beslutning om de endelige mål
Organisatoriske mål
Implementeringsmål
Udviklingsmål
Opmærksomhedspunkter... high-lights fra fokusgruppeinterview
Der er stor forskel på tilbuddene ift., hvor langt de er med social IT, og hvor meget de brænder for området
Personalet mangler tid og viden til at sætte borgerne ordentligt ind i teknologien
Usikkerhed om økonomiske ressourcer
Manglende viden hos nogle personaler
www.kortlink.dk/dvgw
Link: www.kortlink.dk/dvgw
Mål
PH har mobil adgang til data (smartphone)
Alle tilbud skal have adgang til (frit) internet inden sommer 2015
1. Alle borgere skal tilbydes at kommunikere via social IT samt at få hjælp/støtte uanset funktionsniveau ved projektets udgang (derfor skal kommunen stille de nødvendige teknlogiske redskaber til rådighed til medarbejderne og skabe fri internet på tilbuddene)
Inden udgangen af 2015 har kommunen stillet de nødvendige teknologiske redskaber til rådighed til medarbejderne, herunder fri internet på tilbuddene, så de kan støtte og vejlede borgerne via social IT
3. Taskforcen skal klædes på med den nyeste teknologi senest ved udgangen af oktober 2014 - inden sommer 2015 skal taskforcen afholde 4 kursusdage så 50% af medarbejderne på tilbuddene får viden om redskaber og software til social IT
2. Kommunen opretter tre steder i byen med netværkscaféer hvor borgere med særlige behov kan komme inden udgangen af 2015
Full transcript