Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

På vei med KNreise. Wikipedia Academy, Oslo. 14. des. 2013

KNreise-prosjektet, gjenbruk av data, digital nasjonal infrastruktur for aggregering, formidling og presentasjon. Åpne data og APIer for datautveksling og tjenesteutvikling.
by

Lars Rogstad

on 4 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of På vei med KNreise. Wikipedia Academy, Oslo. 14. des. 2013

infrastruktur - "informasjonsarkitektur"
nasjonale og felles systemer
sammenstilling - felles database
metadata, standarder, utveksling
Europeana - EUs store kulturdatabase
åpne data (API), felles tilgang til dataene

lettere tilgjengelighet - til innholdet!
Norvegiana
- åpne kulturarvsdata

Metadata standard - skjema
Dublin Core
DC Elements
Europeana Semantic Elements
ABM Semantic Elements
Lars Rogstad
@larsrogstad
laro@kulturrad.no
1,04 mill fotografier
426.000 museumsgjenstander
2.400 kunstverk
2.100 kulturminner
442.000 arkeologiske funn
314.000 stedsnavn
6.500 fortellinger / tilrettelagt innhold
15.000 registreringer av tradisjonsmusikk
3,4 mill arkivregistreringer
———————————-
670.000 med koordinater
Kulturrådet
Riksantikvaren
Riksarkivet
Miljødirektoratet
Kartverket
Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane
Fylkesarkivet i Møre og Romsdal
Universitetsmuseene / MUSIT
Nasjonalmuseet for kunst
130 kulturhistoriske museer
Nasjonal infrastruktur
nasjonale og felles systemer
felles standarder
felles tilgang til dataene
standardisert API
mellomlager - strategisk grep?

#hack4no
7. og 8. feb 2014
promotere åpne data
finpusse API og dokumentasjon
samarbeid mange etater

kule løsninger?

kulturognaturreise.no
Kulturrådet
Riksantikvaren
Riksarkivet
Miljødirektoratet
Kartverket
———————————
Musit – Universitetsmuseene
Nasjonalmuseet for kunst
Nasjonalbiblioteket
Deichmanske bibliotek
Artsdatabanken
Wikipedia / Wikimedia Norge
Lokalhistoriewiki
Store Norske Leksikon
Wikipedia / Wikimedia Norge
---------------
DiFi

tre innganger
i) Skilt / QR-koder
ii) Kart - punkter
iii) Løype - nærhet

Norvegiana
1. Fortellinger - Digitalt fortalt
2. Fagdata - DigitaltMuseum, flere
3. Fakta - leksikon
Rolledeling
A: Utarbeide godt innhold
B: Infrastruktur - formidlingsløsninger

Så hvis dere lager innhold i dag
synlig i KNappen
Digitalt fortalt - mobilløsning
Wikipedia - mobil-løsning
QR-koder
Hvor er brukerne?
1. Facebook
2. Google
3. YouTube
4. Finn
5. VG
6. Wikipedia
7. Dagbladet
8. Windows Live
9. NRK
10. Yahoo
---------------
82. Arkivverket
194. DIS Norge
Synlighet i praksis
hvordan bli synlig i vrimmelen der ute?

hvem har hørt om Medisinsk museum?
Digitalt Museum?
www.bymuseet.no/Lepramuseet?

må bli funnet av søkemotorene
må være tilstede der brukerne er
delta på mange arenaer
tatt i bruk av andre
være til stede på brukernes arenaer
- og hvilke arenaer er det?

Det vet vi ikke, så derfor må vi åpne opp tilgangen til dataene våre, slik at andre kan ta oss i bruk
Åpenhet i praksis
publisere som åpne data; åpne plattformer
må bli funnet; brukerne må vite om oss
åpne lisenser - må få lov til å gjenbruke innhold
ingen prising av data!
teknologi - APIer; tilgang til data
Norvegiana!

Rolledeling
A: Utarbeide godt innhold
B: Infrastruktur - formidlingsløsninger

Hvis dere lager innhold i dag
Digitalt fortalt
Wikipedia

QR-koder
synlig i KNap

" -
pen
eksponert for Google
åpne data via Norvegiana
hele verden er åpen"
Åpenhet og delingskultur
ingen motsetning til faglig kvalitet
snarere tvert i mot!

komme ut av våre respektive faglige siloer
ALLE tjener på det - både vi og brukerne
oslobilder.no - trafikk fra andre nettsider
Innhold!!!

(Gjen)bruk av eksisterende innhold

Åpne opp databaser
Synliggjør det usynlige
om
AR
AR
i
remix av innhold


koble data
Verdiskaping
Brukere
registering
formidlingsgrep
struktur
Mobil
Fagdatabaser
Database
Innholdsproduksjon
des 2013
Rapport
anbefalinger hovedprosjekt
høst 2012
Kravspesifkasjon
2011
Miljøverndep; Bø/Sauherad
Lansering statsråder; Akerselva
vår/sommer/høst 2013
utvikling og testing av app
Start
jan 2012
Din lokale kjentmann
Direktoratet for naturforvaltning
Artsdatabanken

Statens kartverk

Riksantikvaren
Byantikvaren i Oslo

Oslo Museum
Oslo byarkiv
Norsk teknisk museum
Nasjonalmuseet for kunst
ca 135 museer / DigitaltMuseum

Universitetsmuseene
Kulturhistorisk museum

Digitalarkivet - Folketelling 1910

Wikipedia
Fagdatabaser
Fortellinger
Fakta - leksikon
om
AR
AR
i
HTML5
åpen kildekode
data fra Norvegiana
landsdekkende innhold
lagre data og kart på telefonen
pakket for iPhone og Andriod
App Store og Google play
gratis!
Widerøe, 1964
Synliggjør det usynlige; din lokale kjentmann
Innhold!!!
(Gjen)bruk av eksisterende innhold
Åpne opp databaser
Bruke åpne kilder - f.eks. Wikipedia
HTML5
pakket for iPhone og Andriod
App Store og Google play
åpen kildekode
data fra Norvegiana
landsdekkende innhold
lagre data og kart på telefonen

1. kvartal 2014?
gratis!
Metadata standard - skjema
Dublin Core
DC Elements
Europeana Semantic Elements
ABM Semantic Elements
http://norvegianablog.wordpress.com/
https://github.com/delving/culture-hub/wiki/CultureHub-search-API-documentation
entydig URL - europeana:isShownAt
http://digitaltmuseum.no/things/thing/HH/NO-24686
http://www.industrimuseum.no/bedrifter/a_bergerssnekkeri
http://faktaark.statkart.no/SSRFakta/faktaarkfraobjektid?enhet=172136
Nasjonal infrastruktur
nasjonale og felles systemer
felles standarder
felles tilgang til dataene
standardisert API

mellomlager - strategisk grep?

APIet - (pre)release
Apps4Norge - uoffisiell offisiell versjon
snikende lansering
supplerende dokumentasjon
litt uferdig?
ikke full kontroll på endringer
"går det så går det"
"ingen som bruker det allikevel"

uprofesjonelt!
ID
<europeana:uri>AFM/AFM.W018321</europeana:uri>
<dc:identifier>AFM/AFM.W018321</dc:identifier>

<delving:hubId>kulturnett_DiMu_AFM%2FAFM.W018321</delving:hubId>
<delving:pmhId>kulturnett_DiMu_AFM%2FAFM.W018321</delving:pmhId>
<abm:collectionType>kulturnett</abm:collectionType>
<delving:orgId>kulturnett</delving:orgId>

<delving:provider>Kulturrådet</delving:provider>
<europeana:provider>Kulturrådet</europeana:provider>

<delving:owner>digitaltmuseum.no</delving:owner>
<delving:collection>DigitaltMuseum</delving:collection>
<europeana:collectionTitle>DigitaltMuseum</europeana:collectionTitle>
<abm:contentProvider>DigitaltMuseum</abm:contentProvider>

<europeana:collectionName>DiMu</europeana:collectionName>
<delving:spec>DiMu</delving:spec>

<dc:title>LØRENSKOG KIRKE KIRKE</dc:title>
<delving:title>LØRENSKOG KIRKE KIRKE</delving:title>
<dc:description>LØRENSKOG KIRKE KIRKE</dc:description>
<delving:description>LØRENSKOG KIRKE KIRKE</delving:description>

<abm:address>LØRENSKOG KIRKE</abm:address>
<dcterms:spatial>Gnr/bnr: 111</dcterms:spatial>
<dcterms:spatial>Fylke/kommune: Lørenskog</dcterms:spatial>
<delving:address>LØRENSKOG KIRKE</delving:address>
<abm:namedPlace>LØRENSKOG</abm:namedPlace>
<europeana:country>Norway</europeana:country>
Planer - utvikling
rydde!
ting / digital representasjon / metadatarecord
hierarkisk datamodell - Europeana Data Model
end pionts - pekere
Linked Open Data /RDF / semantisk web
#hack4no
7. og 8. feb 2014

promotere åpne data
finpusse API og dokumentasjon
samarbeid mange etater

kule løsninger?

kulturognaturreise.no
Kulturrådet
Riksantikvaren
Riksarkivet
Miljødirektoratet
Kartverket
———————————
Musit – Universitetsmuseene
Nasjonalmuseet for kunst
Nasjonalbiblioteket
Deichmanske bibliotek
Artsdatabanken
Vegdatabanken
Wikipedia / Wikimedia Norge
Lokalhistoriewiki
Store Norske Leksikon
---------------
DiFi
Full transcript