Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

onderzoek in je vak

No description
by

Kaat Verhaeghe

on 8 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of onderzoek in je vak

en de docent? Teach what you preach
Wanneer is wetenschappelijk, wetenschappelijk genoeg.... over good enough artikels!
NIET-WETENSCHAPPELIJK
WETENSCHAPPELIJK
Vrijblijvende hulpmiddelen:

- Gebruik van wetenschappelijk artikels
goed gebruik van bronnen
- Refereren en Bibliografie (APA)
- Zelf onderzoek inzetten als manier om praktijk te versterken (professionalisering/leergemeenschappen..)
- Werkvormen in functie van
onderzoekende houding
onderzoeksvaardigheden
reflecteren
- creëer een visie op onderzoek


- Onderscheid feitelijk-inhoudelijk goede artikels

- Feitelijke waarde van een artikel
= de wetenschappelijke geloofwaardigheid van de publicatie
* Externe criteria: auteur, het tijdschrift of uitgeverij en status van publicatie, opbouw
* Interne criteria: gebruik van vaktermen, verwijzen naar gebruikte literatuur in tekst, aanwezigheid van bibliografie, transparantie over gebruikte methoden

- Inhoudelijke waarde van een artikel
= wetenschappelijke kwaliteit en inhoud van tekst
* Argumentatie, gestructureerde opbouw, logisch en samenhangen geheel, relevantie...
* Via negen-stappenplan
2. APA
1. Negen stappenplan
1. Wat is volgens de samenvatting de centrale vraag of probleem van het artikel?

2. Wat is volgens de samenvatting (en conclusie) het antwoord/centrale conclusie/claim van het artikel?

3. Wat zijn de centrale begrippen / concepten van het artikel en hoe worden die gedefinieerd en geoperationaliseerd?

4. Waarop is de conclusie van het artikel gebaseerd? Op analyse van ander onderzoek en/of literatuur, of op eigen onderzoek, of op theorieën en aannames?

5. Als het gebaseerd is op onderzoek, wat voor onderzoek is het, volgens de methode sectie?

6. Hoeveel personen waren bij het onderzoek betrokken? Wat is de context van het onderzoek?

7. In hoeverre vind je dat de onderzoeksresultaten de conclusie van dit artikel onderbouwen?

8. Als de conclusie is gebaseerd op literatuur, wat zijn dan de belangrijkste bronnen? En wat is de aard van die bronnen? Waar zijn die op gebaseerd? Onderzoek of theorie?

9. Slotvraag: In hoeverre heeft de centrale vraag en conclusie betrekking op jouw vak? En wat geeft het artikel je aan nieuwe bruikbare inzichten?

Waarom?
- Toegankelijkheid en structuur
- Openheid over de gebruikte bronnen
- Voorkomen van plagiaat

richtlijnen: zie overzicht APArichtlijn.pdf


4. werkvormen
- uitdagen van onderzoekende basishouding bij studenten
*d.m.v. didactische werkvormen: onderwijsgroepen (leergemeenschap), discussies, seminarie, werkcollege...
*Taken:
°gebruik van wetenschappelijke artikels door studenten + refereren en bibliografie, leren werken met bronnen
° argumentatie onderbouwen (verschillende perspectieven)


bibliografie
Vragen?
“De ideale leraar van nu is een onderzoekende leraar. Hij denkt kritisch na
over zijn ervaringen in het onderwijs, vraagt zich af of dat onderwijs wel goed
genoeg is voor zijn leerlingen en verzamelt en bewerkt gegevens om daar een
stevig antwoord op te krijgen. Hij doet praktijkonderzoek.”
(Sardo-Brown, 1995; Ponte 2002; Mason 2002; Kallenberg, Koster, Onstenk & Scheepsmaker, 2007; Harinck, 2006; van der Donk & Van Lanen, 2009; Leeman & Wardekker 2010a/2010b).
Onderzoek?
Maak per twee een tekening van onderzoek of iemand die onderzoek doet (Briel, Elen, Depaepe & Claerebout, 2010)
Beschrijf wat jullie getekend hebben en stel voor aan de groep
Onderzoek in de hogeschool
Onderzoek in de lerarenopleiding
Wat is goed onderzoek in de context van een hogeschool?
Welke concepten zijn hier belangrijk?
De leraar als onderzoeker is....
Volgens studenten...
Theorie
bewijzen
wetenschap
labo-setting
zien zichzelf niet als onderzoeker...
kennis

kwantitatief - kwalitatief

academisch - praktijkgericht

theorievorming - oplossen van probleem/versterken van praktijk

verklaren - begrijpen


praktijk
innovatie
professionalisering
reflectie
kijken en luisteren
kritische leergemeenschap
verhalen
De noodzaak tot reflectie en onderzoek komt voort uit de complexe, uitdagende en
veranderlijke onderwijsrealiteit die niet voorspelbaar is.

Een onderzoekende basishouding
Nieuwsgierig zijn / Willen weten / Je dingen afvragen
Een open houding / Op zoek naar eigen vooronderstellingen / Oordeel kunnen uitstellen
Kritisch zijn: is het wel zo? / Zaken in twijfel trekken
Willen begrijpen / Tot inzicht willen komen / Willen doorgronden
Bereid zijn tot perspectiefwisseling
Distantie nemen van routines / Vraagtekens bij het vanzelfsprekende / Gebaande paden durven verlaten / Eigen richting durven kiezen
Gerichtheid op bronnen / Willen voortbouwen op eerdere opvattingen en ideeën
Gerichtheid op zeker weten / Goede bronnen willen gebruiken / Nauwkeurig willen zijn
Willen delen met anderen / Onderdeel willen zijn van leergemeenschappen.
we willen een nieuwsgierige en kritisch-reflectieve basishouding stimuleren die studenten in staat moet stellen om onderzoekend in de praktijk te staan. Zo leren de studenten vanuit de praktijk de noodzaak van een permanente zorg tot kwaliteitsverhoging, het vormen van een professionele leergemeenschap en het zoeken naar inventieve oplossingen binnen een complexe en uitdagende context.
onderzoekende basishouding
waarom?
wie?
wat?
waarom? wie? wat? hoe?
Hoe stimuleer je een onderzoekende houding
niet vanzelf
gerichte opdrachten in het curriculum (expliciet)
houding van docenten zelf/rode draad (impliciet)
studenten laten meewerken aan onderzoek
kritische leergemeenschap, critical friends...
praktijkonderzoek uitvoeren
onderzoeksvaardigheden ontwikkelen
analyse-technieken, bronnen leren raadplegen, probleemstelling opstellen, onderzoeksplan maken...
reflectie stimuleren
vul aan
context
een continuüm naar meer wetenschappelijkheid
creëer een visie op onderzoek


‘Als je een schip wilt bouwen, ga
dan niet in de weer met bouwtekeningen en materiaal; met het organiseren en
structureren van mensen en werk, maar leer je mensen door je verhalen te verlangen
naar die eindeloze zee…’(Antoine de saint-Exupéry).


wat is onderzoek voor ons en waarom willen we erop inzetten?
(Bruggink & Harinck, 2012)
3. zelf onderzoek inzetten
- als professionaliseringstool (bv via documenteren)
- ter versterking van de praktijk
- ruimte voor docenten om te reflecteren en discussiëren (kritische leergemeenschap) over eigen praktijk en die van andere
- mogelijkheden tot actieonderzoek...
Full transcript