Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

AZ ALPI ORSZÁGOK: AUSZTRIA, SZLOVÉNIA ÉS SVÁJC

No description
by

Tamás Csapó

on 18 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of AZ ALPI ORSZÁGOK: AUSZTRIA, SZLOVÉNIA ÉS SVÁJC

AZ ALPI ORSZÁGOK: AUSZTRIA, SZLOVÉNIA ÉS SVÁJC
Nyugati szomszédunk: Ausztria
A kis területű ország felét magas-, harmadát középhegységek foglalják el. A magashegységek az erdőgazdálkodás, a havasi pásztorkodás és a turizmus színterei.
BELTERJES MEZŐGAZDASÁG
A
növénytermesztés
a kedvező éghajlatú keleti tájakon a legjelentősebb. A kisbirtokokat fejlett agrotechnika, gépesítés, magas termelékenység – a belterjesség – jellemzi. Mindezt jelentős állami és uniós támogatás segíti. A gabonafélék, a zöldség-, gyümölcs- és szőlőtermesztés fő vidéke
Alsó-Ausztria és Burgenland
.
SZLOVÉNIA, A LEGFEJLETTEBB DÉLSZLÁV UTÓDÁLLAM
Kedvező politikai-földrajzi fekvése, viszonylag egységes nyelvi és vallási összetétele miatt elsőként tudott kiválni Jugoszláviából (1991-ben).
A partvidék hangulatos fürdőhelyei, az Alpok síelésre alkalmas lejtői, tengerszemei, tiszta, vendégszerető falvai, a
Karszt
jellegzetességei az idegenforgalmat éltetik.

A közelmúltban megépült vasútvonal közvetlen összeköttetést biztosít hazánkkal, s a külkereskedelem lebonyolításában is jelentős a szerepe.
A védett völgyekben takarmánytermelésre épülő állattenyésztés, valamint a vízenergiára támaszkodó iparágak honosodtak meg. A
Duna-menti medencesor
és a
Grazi-medence
az ország éléstára, egyben a legiparosodottabb területe.
KORSZERŰ KIS- ÉS KÖZÉPÜZEMEK
Ausztria ásványi
energiahordozókban
szegény. Szökségleteit jórészt behozatalból fedezi. Számottevő, kivitelre is jutó nyersanyaga a
kősó, a fa
.
Az ipar korszerű gyártási technológiái, jó munkaszervezése miatt igen termelékeny.
A
nehéziparban
az alapanyagokat előállító, jelentős kivitelt lebonyolító ágazatok vezetnek.
Vaskohászata
nyersanyag-behozatala ellenére is kiemelkedő. Európa egyik legmodernebb kohója
Linzben
(linc) üzemel. A francia timföldet feldolgozó alumíniumkohók vízerőművek mellé települtek.
A
gépipar
közlekedési eszközöket, mezőgazdasági és szerszámgépeket, elektromos berendezéseket gyártó központjai:
Bécs, Linz, Graz
(grác). Steyrben traktorokat és – főleg exportra – terepjárókat gyártanak.
A főváros és környéke nehéziparát a külföldi beruházások (pl. Opel, Sony) által fejlesztett ágazatok mellett a
könnyű- és élelmiszeripar
jellemzi.
A
vegyipar
a hazai vízenergiára, a kősóra és a behozott szénhidrogénekre támaszkodik. Számottevő fejlődése ellenére vegyipari termékekből behozatalra szorul az ország. A területe kétötödét elfoglaló erdőségek a
fa-, papír- és cellulózipart
látják el nyersanyaggal.
Az ország területének negyedét kitevő rétek, legelők, valamint a szántóföldi takarmánytermesztés a fejlett
állattenyésztés
alapja. Két, területileg elhatárolható típusa az erdőhatár feletti
havasi pásztorkodás
, illetve a sík- és dombvidékeken kialakult
istállózó állattartás
. Mindkét esetben a szarvasmarha-tenyésztés jelentősége a legnagyobb.
http://hu.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9lszl%C3%A1v_h%C3%A1bor%C3%BA
Területén találkozik a
Keleti-Alpok
és a
Dinári-hegység
. A
Mura
folyó völgyében termékeny alföld alakult ki.
Gépesített, magas termésátlagot elérő mezőgazdasága az éghajlat hasonlósága miatt Ausztriáéval mutat rokon vonásokat (takarmánynövények, tejtermelő tehenészet).
Ásványai (színesfémérc, higanyérc, barnakőszén) és a szakképzett munkaerő
korszerű gépipart
alapoz meg. Háztartási gépeket, villamossági berendezéseket, járműveket gyártanak. Az ipar a fővárosban,
Ljubljanában és Mariborban
összpontosul.
ELLENŐRIZD TUDÁSOD!
1.
Melyek az alpi országok gazdasági életének közös vonásai?
2.
Értékeld a nehézipar nyersanyag-ellátottságát!
3.
Melyek a térség ipari központjai? Mit készítenek gyáraikban?
4.
Mutasd be a mezőgazdaság lehetőségeit a különböző tájakon!
5.
Hogyan hasznosítja a természeti adottságokat az alpi országok idegenforgalma?
6.
Nézz utána, milyen osztrák, szlovén, svájci ipari termékek kaphatók a hazai üzletekben!
Full transcript