Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Życie w zaborze rosyjskim

No description
by

Jagoda Jankowska

on 18 November 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Życie w zaborze rosyjskim

Polskie ziemie w czasie zaborów
Rusyfikacja
było to proces, którego celem było całkowite wynarodowienie Polaków poprzez: 
wprowadzenie obyczajów,
języka rosyjskiego,
religii prawosławnej,
ujednolicenie aparatu administracyjno-państwowego z rosyjskim
Ostre represje dotknęły również Kościół katolicki i unicki.
Dokonano kasacji wszystkich klasztorów w Królestwie, a miastom, które podczas powstania styczniowego czynnie pomagały powstańcom, odebrano prawa miejskie.

Zlikwidowano polską procedurę sądową (1875 r.)
, zaś Bank Polski włączono do rosyjskiego Banku Państwa. 

Pozytywizm
W warunkach panujących w Polsce rodził się w polskiej kulturze XIXw. nowy nurt-
pozytywizm
. Charakteryzowały go wiara w postęp naukowy, w możliwości techniki oraz realizm w literaturze i sztuce, a także rezygnacja z działań politycznych.

Zrywał on zdecydowanie z dotychczasową tradycją powstań narodowych i podejmował próby znalezienia nowego sposobu na ocalenie polskości. Celem polskich pozytywistów stała się wszechstronna edukacja społeczeństwa, walka z ciemnotą i zabobonem.
Życie w zaborze rosyjskim


Upadek i klęska powstania styczniowego (1863-64) zapoczątkowały nowy rozdział w dziejach ziem polskich znajdujących się pod zaborami.

Następstwem powstania styczniowego była też likwidacja odrębności i autonomii Królestwa Polskiego. 

Prowadzono w latach 1864-1876 bezwzględną rusyfikację.
Następstwa rusyfikacji
Zmieniono nazwę kraju na Przywiślański Kraj
Podzielono kraj na 10 guberni
Zlikwidowany został odrębny budżet Królestwa (1866)


Zamknięto Szkołę Główną w Warszawie (1869)
w miejsce, którego utworzono uniwersytet rosyjski.

W 1868 r.
generał-gubernator wileński wydał obwieszczenie o zakazie prowadzenia rozmów w języku polskim we wszystkich miejscach publicznych.

Propagatorami tych idei byli :
Bolesław Prus
Eliza Orzeszkowa
Maria Konopnicka
Henryk Sienkiewicz
Aleksander Świętochowski
Full transcript