Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Literatuur presentatie

Paragraaf 29 tot 33
by

Fenne Bastiaansen

on 24 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Literatuur presentatie

paragraaf 29 - 33 Literatuurpresentatie door Bart van den Bersselaar en Fenne Bastiaansen Inhoud: paragraaf 29: Historische achtergrond
paragraaf 30: De Romantiek
paragraaf 31: Beeldende kunst en muziek
paragraaf 32: Literatuur
paragraaf 33: Het Realisme
opdrachten
vragen? Paragraaf 29: Historische achtergrond 1800 - 1875 bladzijde 77 Het doorwerken van de Verlichting Nederland 18e eeuw: Liberalisme wordt heersende ideologie
onafhankelijkheid van kolonies
afschaffing slavernij einde 18e eeuw: industriële revolutie belangrijke technische vernieuwingen
economische groei door heel Europa Maar dit was niet voor iedereen een vooruitgang... industrieproletariaat: arbeiders, die onder ellendige omstandigheden moesten werken en wonen. Pas in eind 19e eeuw kwam hiervoor een sociale wetgeving! 1795: 1810: 1815: 1830: 'patriotten' komen in opstand, met hulp van Franse revolutionisten --> Bataafse Republiek Napoleon maakt Nederland tot Franse kolonie Napoleon wordt verslagen, noord en zuid Nederland worden weer verenigd Zuid Nederland komt in opstand --> koninkrijk België drang naar politieke vernieuwing in het noorden
Liberalen o.l.v. Thorbecke
1848: meer bevoegdheden Tweede Kamer (o.a. vrijheid van godsdienst en onderwijs) Cultuur Men was hier veel verder: eind 18e eeuw: opkomst van de Romantiek
midden 19e eeuw: opkomst van het Realisme
1875: kracht van beide stromingen is zo uitgewerkt, dat een nieuwe periode begint: het Fin de siècle. Paragraaf 30: De Romantiek bladzijde 78 18e eeuw: alles wat niet in overeenstemming was met de Verlichting kreeg de stempel 'romantisch'
Dit had een negatieve lading! --> eind 18e eeuw: 'romantisch' krijgt een positievere betekenis
--> nieuwe cultuurstroming die tegengesteld is aan de Verlichting De kunstenaars De wetenschappen Kenmerken romantische kunst: gevoeligheid, verbeeldingskracht en individualisme i.p.v. rationalisme en classicisme
originaliteit
persoonlijke gevoelens van de kunstenaar De kunst van de Romantiek kan dus lyrisch genoemd worden:
de nadruk ligt op het gevoelsmatige.
"Himmelhoch jauchzend un zum Tode betrübt" – Goethe
Centraal staat de natuur als symbool voor het ongerepte De kunstenaars De kenmerken van de kunst zijn ook terug te vinden bij de kunstenaars zelf. Zij leidden een 'onmaatschappelijk' leven: rusteloos zwerven, drankmisbruik, liefdesaffaires, armoede, experimenten met drugs. Dit type kunstenaars noemt men bohèmiens Velen waren ook revolutionairen: ze waren actief in de strijd tegen de gevestigde orde De wetenschappen Etnologie en volkenkunde: bestudering van de cultuur van niet-westerse beschavingen.
Volkskunde: bestudering van de folklore van westerse bevolkingsgroepen. Om dit goed te kunnen bestuderen, was kennis van taal en dialecten nodig --> vergelijkende taalwetenschap ontstond 1804: eerste officiële Nederlandse spelling Literatuurwetenschap komt op gang: interesse voor het verleden en het exotische men ging niet-westerse literaturen vertalen, middeleeuwse handschriften uitgeven en verhalen en gedichten opschrijven, die voorheen mondeling werden doorverteld. Muziek: uitgave en heropvoering van het werk en vroegere componisten Paragraaf 31: Beeldende kunst en muziek bladzijde 80 - 81 Bouwkunst Bouwkunst 18e eeuw: klassiek symmetrie
koepels, zuilen in de Romantiek: Neogotisch herleving van de Gotische stijl
Notre Dame, Dom van Keulen, Rijksmuseum, CS Amsterdam
belangrijkste architect: Viollet-le-Duc schilderkunst Schilderkunst 18e eeuw: statisch, evenwichtig, 'dicht' Romantiek: warme kleuren, 'open' Schilders:
Friedrich, Turner, Géricault Schilderkunst Neoclassicisme = herleving van het classicisme dit was de 'officiële' kunst in de 19e eeuw Belangrijkste schilder:
Ingres Muziek Muziek belangrijke veranderingen: componisten niet langer in loondienst
bloei van pianomuziek & kamermuziek
nieuwe vormen zonder vaste structuur ontstaan symfonisch gedicht (invloed literatuur!)
étude
impromptu (= letterlijk: 'onvoorbereid') Muziek buitenlandse elementen: abstracte muziek --> programmamuziek Symphonie Phantastique van Berlioz Muziek Belangrijkste romantici: Tsjaikovski
Brahms
Mendelssohn Paragraaf 32: literatuur Verschillen met
Verlichting Nieuwe romangenres Verlichting: Romantiek: rationalisme Weltschmerz & Sehnsucht Escapisme: het willen ontsnappen aan de alledaagse realiteit historische roman:
griezelroman:
science fiction:
detective verhaal:
sprookjes: Scott - Ivanhoe Shelley - Frankenstein Verne - Voyage au centre de la terre Poe - Geslotenkamermysterie broerders Grimm - Kinder- und Hausmärchen Andersen: cultuursprookjes Nieuwe romangenres Paragraaf 33: het Realisme Het Realisme Nederland midden 19e eeuw Men beeldde af wat in het echte leven te zien was,
geen fantasie of mythologie. schilders:
Courbet
Millet
Israëls impressionisme: onderwerpen worden geheel ondergeschikt aan de weergave van licht en kleur Literatuur: klassieke roman
naturalisme: onderwerpen zijn ondergeschikt aan de politieke en sociale mening van de schrijver Muziek Pas eind 19e eeuw Veristische opera
Reactie op melodramatische librettie van veel opera’s
Cavalleria rusticana - Mascagni
Carmen - Bizet Blijft mengeling van
Romantiek & Realisme nuchtere cultuur
Beets, Gezelle romantici in Nederland: Haverschmidt
Multatuli Opdracht: Maak de vragen op het stencil. Als je iets niet snapt, vraag het aan één van ons! Als iedereen klaar is, kijken we de vragen na. De vragen & antwoorden mailen we ook naar jullie zodat jullie daarmee kunnen oefenen voor de toets! Bladzijde 82-83 Bladzijde 84
Full transcript