Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

P-møde

No description
by

Nynne Thorup Horn

on 12 August 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of P-møde

Hvorfor?
Data
Sprogvejledere og dagplejepædagoger:
3-5 dages kompetenceudvikling
4 omgange sprogtest af alle børn i alderen 16-36 måneder (alle konditioner)
Lokal understøttelse af indsats
Coaching af personale i vuggestue og dagpleje
Vejledning og feedback til forældre (kun kondition 3 og 4)

Pædagoger og dagplejere i de deltagende dagtilbud:
2-4 dages kompetenceudvikling
Ugentlig gennemførelse af indsats i 2x20 uger
Dokumentation og evalueringer af børnenes læring (før, undervejs, efter hver periode)

Deltagende dagtilbudsledere
2-3 dages kompetenceudvikling
Implementering af indsats
Dokumentation

Forældre
1,5 dags kompetenceudvikling
Gennemførelse af indsats i hjemmet via vejledning og feedback

TEfL
5 dages kompetenceudvikling (kun udvalgte konsulenter)
Projektledelsen
Understøttelse af implementering i praksis


Kommunes roller og opgaver de næste to år
Projektets design
Et forskningsprojekt ejet af
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling
Forankret i
Trygfondens Børneforskningscenter
Understøttet af
Rambøll
13 kommuner deltager: Horsens, Randers, Skive, Vesthimmerland, Ikast-Brande, Aabenraa, Sorø, Gladsaxe, Gentofte, Egedal, Tårnby, Halsnæs, Morsø. Ca. 5000 børn
Hver deltagende kommune skal mindst bidrage med 12 vuggestuer eller legestuegrupper. Horsens bidrager med knapt 2000 børn
Tidsperioden: 2016-2018 fordelt på 2 x 20 uger
Professor: Børnesprogsforsker Dorthe Bleses

Hvad?
Fire konditioner (afgjort ved lodtrækning)
Kontrol:
Basis-indsats men først i 2017
Basis:
Aktiv og systematisk brug af faste læringsmål og evidensbaseret sprogunderstøttelse
Faglig ledelse og organisatorisk kapacitet som drivkraft for varig implementering
Basis + forældre:
Basismodel
Direkte vejledning af forældre
Basis + forældre plus
Basismodel
Direkte vejledning af forældre
Systematisk feedback til forældre
Vores udbytte af projektet
Indsatsens indhold
Indhold
Hvad er det for et projekt?
Hvorfor har Horsens Kommune valgt at deltage?
Projektets design
Hvad indeholder projektet?
Selve indsatsen
Kompetenceudvikling af nøglepersoner
Forældreinddragelsen
Horsens Kommunes udbytte af projektet
Drøftelse af TEfL's understøttelse af projektet

Tematisk sprogarbejde med 5 gennemgående temaer

Fordybelsesbånd: Struktureret sprogunderstøttende aktivitet med fokus på temaets målord eller børnenes ihærdighed

Fokus på én-til-én-situationer med de understøttende sprogstrategier

Udforskning: vi følger barnets spor, mens barnet udforsker dele af materialet

En container fuld af materialer til børn, personale og forældre


Indsatsens indhold
To læringsmålsområder:
Sprog (ordforråd, sprogbrug, matematisk opmærksomhed)
Ihærdighed = Personlig mestring
(hukommelse, opmærksomhed, behovsudsættelse og følelsesregulering)
Tre rammer: Fordybelse, Fokus, Udforskning

Ugedosis: 2 x samling, 2 x smågrupper, 1 x individuel
Dokumentationen
Udfaldet af lodtrækningen
Kontrol:
Bankager
Brædstrup
Langmark
Nim
Basis:
Hatting
Midtby
Stensballe
Torsted
Basis + forældre:
Dagnæs
Gedved
Højvang
Vestbyen
Basis + forældre plus
Egebjerg
Hovedgård
Lund
Søvind
Søndermark
Deltagelse i ét af de mest ambitiøse projekt indenfor dansk og internationalt børnesprogsforskning

Konkrete praksismetoder

Konkrete praksismaterialer

Højtkvalificeret kompetenceudvikling af alle nøglepersoner

Aktiv forældreinvolvering

Netværksmøde for sprogvejledere
Vi lærer sprog - i vuggestuen og i dagplejen
- Et forskningsprojekt, der skal styrke de 0-2åriges sprog og ihærdighed
Fordi projektets formål stemmer overens med data fra kvalitetsrapporten 2015
Projektets formål er at styrke de
0-2åriges sproglige udvikling
ved at udvikle pædagogiske metoder, der systematisk understøtter de 0-2-åriges sprog i dagtilbud og hjemmet
Målet med projektet er at skabe vedvarende praksisforandringer via faglig ledelse og
kapacitetsopbygning

Fordi projektets mål og indhold stemmer overens med de mål og indsatser, som vi i forvejen har fokus på i Horsens Kommune
Indsatsen styrker børnenes
sprog
,
matematiske opmærksomhed
og
personlige mestring
Projektets indhold er baseret på
målstyret og differentieret læring
Via projektet kan vi udvikle
forældreinvolveringen
og forældrerollen yderligere, idet projektet indeholder en målrettet indsats for forældrene
Videoeksempel fra projektet
I klippet her ser vi eksempler på:
understøttelsen af sprog: målordene for følelser
understøttelsen af ihærdighed: at genkende og reagere følelser på følelser
Den tidlige udvikling af både sprog og ihærdighed er vigtige forudsætninger for barnets læring - her og nu samt senere i livet
Hvis jeg ikke har brugt al min taletid...
... brug da gerne et par minutter på at drøfte følgende med dine kolleger:

Hvordan kan jeg bidrage til TEfL's praksisunderstøttelse af dette projekt?
På hvilke måder kan jeg være med til at italesætte de to målområder sprog og ihærdighed i mit samarbejde med dagtilbud?
Er der elementer af denne indsats, der med fordel kan integreres med andre indsatser eller målgrupper? I så fald, hvordan?
Full transcript