Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

1. DÜNYA SAVAŞI

No description
by

elif yaman

on 4 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 1. DÜNYA SAVAŞI

Savaşın Genel ve Özel Nedenleri
Birinci Dünya Savaşı’nın Genel Sebepleri:
*Fransız İhtilalı’nın Etkisi
*Hammadde Ve Pazar Arayışı Sonucunda Ortaya Çıkan Sömürgecilik Yarışı
* Devletlerin Bloklara Ayrılması Ve Silahlanma Yarışı
1. DÜNYA SAVAŞI
Bloklar:
1870'li yıllarda siyasi birliğini tamamlayan Almanya ve İtalya, güçlenmek için sömürgecilik faaliyetlerine girişti. Almanya kendisine İngiltere, Fransa gibi devletlerin sömürgelerini seçti. Bu durum güçlü devletlerin birbirleriyle mücadelesine sebep oldu. Bu mücadele sonunda devletler kendi aralarında bloklaşmaya başladı. Üçlü ittifak ve üçlü itilaf blokları ortaya çıktı. Bloklaşmalar da 1. Dünya Savaşı'nın çıkmasına sebep oldu.
Kafkas Cephesi:
Almanya'nın isteği üzerine Osmanlı Devleti tarafından açılmıştır.
Nedenleri:
Kars, Ardahan ve Batum'u geri almak
Orta Asya'daki Türklerle bağlantı kurmak
Sonuçları:
Sarıkamış Harekatı'nda başarısız olan Osmanlı Ordusu çok sayıda kayıp vermiştir.
Ruslar Doğu Anadolu'da bazı yerleri işgal etmişlerdir.
1916'da Diyarbakır'daki 16. Kolorduya komutan olarak atanan Mustafa Kemal, Muş ve Bitlis'in geri alınmasını sağlamıştır.
Kanal Cephesi:
Almanya'nın isteği üzerine Osmanlı Devleti tarafından açılmıştır.
Nedenleri:
Mısır'ı İngilizlerden geri almak
İngilizlerin Uzak Doğu'daki bağlantısını kesmek
Sonuçları:
1915'te Osmanlı Devleti Süveyş Kanalı'na iki saldırı düzenlemiş, ancak başarısız olmuştur.
Irak Cephesi:
İngiltere tarafından Osmanlı Devleti'ne karşı açılmıştır.
Nedenleri:
İngilizlerin, Irak'taki petrol bölgelerini ele geçirmek
Rusya'ya yardım götürmek
Sonuçları:
Osmanlı Devleti başarısız olmuştur.
İngilizler Musul'a kadar olan Irak topraklarını işgal etmişlerdir.
Hicaz-Yemen Cephesi:
Nedenleri:
Osmanlı Devleti'nin kutsal yerleri İngilizler'den korumak istemesi.
2. İngilizler Araplar'ı Osmanlı aleyhine kışkırtmıştır.
Sonuçları:
Osmanlı Devleti bu bölgeden çekilmek zorunda kalmıştır.
Suriye-Filistin Cephesi:
Nedenleri:
Osmanlı Devleti'nin Kanal Cephesi'nde yenilmesi üzerine İngiliz ilerleyişinin sonucu olarak açılmıştır.
Sonuçları:
Osmanlı Devleti geri çekilmek zorunda kalmıştır.
Ancak Mustafa Kemal komutasındaki 7. ordu İngilizleri Halep önünde durdurmayı başarmıştır.
Özel Sebepler:
İngiltere: Almanların güçlenmesini engellemeye çalışmıştır. Amacı sömürgelerini korumaktır. Ortadoğu’daki zengin petrol yataklarına göz dikmiştir.
Almanya: Siyası birliğini geç kurduğundan sömürgecilik yarışına geç katılmıştır. Sömürgecilik yarışında İngiltere’ye karşı rekabete girmiştir. Amacı sömürge elde etmektir.
İtalya: Balkanlarda üstünlük Kurmaya çalışmaktadır. Henüz yeni gelişmektedir. Büyük devletlerin desteğine ihtiyaç duymaktadır.
Avusturya – Macaristan: Rusya’nın Balkanlardaki faaliyetlerinden rahatsızdır. Balkanlardaki konumunu korumak amacındadır. Osmanlı Devleti gibi nüfusu farklı millet ve mezheplerden oluşmaktadır.
Fransa:1789’da gerçekleşen ihtilal sadece bu ülkeyi değil tüm dünyayı derinden etkilemiştir. Avrupa’da 1815 Viyana Kongresi ile sınırlar yeniden çizilmeye başlamıştır.
Almanya’ya kaptırdığı kömür yatakları bakımından zengin olan Alsas-Loren bölgesini geri almak istemektedir.
Rusya: Panslavizm politikası izleyerek Balkanlardaki etkinliğini artırmak ve sıcak denizlere inmek istemektedir. Boğazları almak en büyük arzusudur. Balkanlarda Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ile ters düşmektedir.
Üçlü İttifak Devletleri(1883)
1- Almanya
2- Avusturya - Macaristan Devleti
3- İtalya
----------------------------------
4- Osmanlı Devleti
5- Bulgaristan
Üçlü İtilaf Devletleri(1907)
1- İngiltere
2- Fransa
3- Rusya
----------------------------------
4- Sırbistan
5- İtalya
6- Yunanistan
7- ABD
8- Japonya
9- Romanya
10- Brezilya
11- Portekiz


Çanakkale cephesi:
Nedenleri:
Ekonomisi çöken Rusya’nın zor durumda kalması nedeniyle, İngiltere ve Fransa’nın Boğazlar yoluyla Rusya’ya yardım götürmek istemesi.
İstanbul’u işgal ederek Osmanlı Devleti’ni savaş dışına itmek istemeleri.
Rus ticaretini canlandırmak ve Rus buğdayını Avrupa’ya taşımak istemeleri.
Tarafsız kalmış Balkan Devletlerinin Almanya’nın yanında savaşa girmesini engellemek ve kendi yanlarına çekmek istemeleri.
Savaşı kısa sürede bitirmek istemeleri.
Sonuç:
Müttefik kuvvetleri kara harekatında da başarılı olamadılar. Müttefiklerden yardım alamayan Rusya’da Bolşevik ihtilali oldu ve Çarlık Rusya’sı yıkılarak Sovyetler kuruldu.
Savaşın Sonuçları:
1-Avrupa’daki mevcut dengeler değişti
2-Rakiplerini etkisiz hale getiren İngiltere ve Fransa en kazançlı devletler olurken; galipler safında yer alan İtalya ve Rusya hedefledikleri amaçlarına ula-şamamışlardır.
3-Osmanlı ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu parçalanmış; Çarlık Rusya’sı yıkılmıştır.
4-Türkiye, Macaristan, Polonya, Çekoslovakya, Yugoslavya, Letonya, Litvanya ve Ukrayna gibi yeni devletler kurulmuştur.

İmzalanan Antlaşmalar:
Brest-Litowsk Antlaşması
Versay Antlaşması
Sen Jerman Antlaşması
Triyanan Antlaşması
Nöyyi Antlaşması
Sevr Antlaşması
Kaynaklar:
http://www.ataturkinkilaplari.com/avea/57/birinci-dunya-savasi-sonunda-imzalanan-antlasmalar.html
http://www.ataturkdevrimleri.com/yazi-634-osmanli-devleti-nin-birinci-dunya-savasi-nda-savastigi-cepheler.html
Yorumum:

1. Dünya Savaşı'nın sonucunda bir sürü yenilikler olmuştur bazı ülkeler için iyi ve bazı ülkeler için de kötü sonuçlar ortaya çıkmıştır.Tabi ki savaşın çıkması kötü bir şeydir.Birçok insan hayatını kaybetmiştir fakat yeni ülkelerin oluşması iyi bir sonuçtur.Milliyetçiliğin oluşmasıda bence her insan için önemli bir sonuç olmuştur.Umarım bir daha bütün Dünya'yı etkileyen savaşlar çıkmaz insalar huzur ve mutluluk içinde yaşamlarına devam eder.
ELİF YAMAN 7/B 925
Full transcript