Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Bilinggwalismo

No description
by

Frejane Marie Casal

on 14 July 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Bilinggwalismo

Kasaysayan ng Edukasyong Bilinggwal
Bilinggwalismo
Batayan sa Pagtuturo ng Edukasyong Bilinggwal
"Ang bilinggwalismo ay ang pagkakaroon ng magkasintulad na gamit at kontrol ng dalawang magkaibang wika na ginagamit ng isang indibidwal."
- Leonard Bloomfield
"Ang bilinggwalismo ay ang pangunahing mga yugto ng pagkakaroon ng kontak ng dalawang wika."
- Diebold
common denominator: ang pagkakaroon ng kontak ng dalawang wika na may tiyak na layunin kung bakit ito nangyayari.
Nangyayari
ang bilinggwalismo dahil sa kakayahan
ng tao na makipag-interak partikular na
ang makipag-usap. Maaari ring maging dahilan nito ay ang tiyak na
pangangailangan ng isang indibidwal na gamitin ang pangalawang wika
para makaangkop sa panibagong
lipunang kanyang ginagalawan
Batay pa sa mga naisagawang pag-aaral, ang paulit-ulit na gamit ng isang wika at minimum na eksposyur ay nagsisilbing malaking tulong para mapaunlad ang kakayahan ng isang tao para matuto ng isang wika.
Dahilan ng Bilinggwalismo
• Geographical Proximity – ang pagkakaroon ng dalawang magkalapit na komunidad na may magkaibang wika ay maaaring magdulot ng isang bilinggwal na lipunan. Ito ay dahil sa paglipat-lipat ng mga taong naninirahan dito, kung magkagayon, bitbit din nila ang kani-kanilang wikang sinasalita.
• Historical Factors – ito naman ay tumutukoy sa mga pangangailangan ng tao partikular na sa gamit ng impormasyon o mga gawaing pampananaliksik. Ito ay dahil sa kagustuhan ng tao na makakuha ng mga impormasyon, napipilitan silang pag-aralan ang ibang wika.
• Migration – ang paglipat-lipat na tirahan ay nagbubunsod din ng pagkatuto ng ibang wika.
• Relihiyon – ang relihiyon ay nagtataglay rin ng malaking salik tungo sa pagkatuto ng ibang wika. May mga relihiyon kasi gaya ng Islam na mahigpit na pinananatili ang gamit ng wikang kung saan nasusulat ang kanilang iskriptyur.
• Public/International Relations – ito naman ay tumutukoy sa mga ugnayang-panlabas ng isang bansa tungo sa ekonomikong pag-unlad nito. Dahil dito, nagkakaroon ng tiyak na pangangailangan ang isang bansa na malaman ang iba’t ibang konsepto ng ibang bansa na nasusulat sa wikang banyaga.
• Sa UP pinagtibay ng dating Presidente Salvador P. Lopez ang tinaguriang malayang bilingguwalismo. (Paggamit ng Filipino bilang midyum ng pagtuturo at ang sinumang estudyante sa UP ay makagagamit ng Ingles at/o Filipino sa anumang asignatura/aralin)

• Noong 1969 pinagtibay ni Pangulong Ferdinand E. Marcos ang Executive Order No.202 na bubuo sa Presidential Commission to Survey Philippine Education (PCSPE) upang gumawa ng masusing pag-aaral sa pagpapabuti ng sistema ng edukasyon tulad ng inaasahan. . .ang wika ng pagtuturo ang siyang nakita ng komisyon na nangangailangan ng atensyon.

Pinagtibay ng PCSPE na:
(1) ang Filipino ang pangunahing midyum sa elementary, at ang bernakular ay pantulong na wika sa unang dalawang taon sa mga lugar na di-Tagalog
(2) ang Filipino at Ingles ang mga midyum sa sekundarya at tersiyarya

• Noong 1971 sa bisa ng E.O. 318 s. 1971, binuo ng Pangulo ng Pilipinas ang Educational Development Projects Implementing Task Force (EDPITAF) sa ilalim ng pamumuno ng Kagawaran ng Edukasyon upang bumuo ng programa para sa implementasyon ng mga rekomendasyon sa Komisyon.

• Kasunod nito pinagtibay noong 1973 ang palisi sa edukasyon sa pamamagitan ng bagong Konstitusyon na nagsasaad sa Sek. 3, Artikulo XIV, na:

1. Ang Pambansang Asamblea
ay gagawa ng mga hakbang tungo
sa pagpapaunlad at pormal na adopsiyon ng isang panlahat na wikang pambansa na makikilalang Filipino.
2. Hangga’t walang ibang itinadhana ang batas, ang Ingles at Filipino
ang dapat na mga wikang
opisyal.

• Pebrero 27, 1973, batay sa probisyon ng bagong Konstitusyon sinunod ng Lupon ng Pambansang Edukasyon ang Bilingguwal na Patakaran sa Edukasyon. Sa Resolusyon Blg. 73-7 ng Lupon noong Agosto 7, 1973, pinagtibay ang mga sumusunod (Bernabe 1987-159):
Na ang Ingles at Filipino
ay magsisilbing midyum ng pagtuturo at ituturo bilang
mga asignatura sa kurikulum
mula Baitang I hanggang
sa unibersidad sa lahat ng
mga paaralang publiko at
pribado.
Implementasyon ng Edukasyong
Bilinggwal
• Hunyo 19, 1974 ang Kagawaran ng Edukasyon at Kultura ay naglagda sa pamamagitan ng Kautusang Pangkagawaran Blg. 25 s. 1974 ng mga panuntunan sa pagpapatupad ng Patakarang Edukasyong Bilingguwal. Ayon sa panuntunang ito:
Ang edukasyong bilingguwal
ay binibigyan ng katuturang magkahiwalay na paggamit
ng Fiilipino at Ingles bilang mga panturo sa mga tiyak na
asignatura, sa pasubaling
gagamitin ang Arabic sa mga lugar
na ito’y kinakailangan.
• Ang implementasyon ng Edukasyong Bilingguwal ay binubuo ng apat na taong transisyon (1974-1978) na uumpisahan ang paggamit ng Filipino bilang midyum sa mga asignaturang tulad ng A.P (Social Studies), Agham Panlipunan (Social Science), Edukasyong Panggawain (Work Education), Edukasyon sa Wastong Pag-uugali (Character Education), Edukasyong Pangkalusugan (Health Education).
• Simula 1978 hanggang 1982 magiging sapilitan na ang paggamit ng Filipino sa mga paaralan sa mga Tagalog na lugar at sa mga lugar na nagsisimulang gumamit nito noong 1974-1975.
• Sa Kautusang Pangkagawaran Blg. 50 s. 1975 ipinag-utos ang sumusunod: Courses in English and Filipino shall be offered in tertiary institution as part of appropriate curricula pursuant to the policy of bilingual education; furthermore, by school year 1984, all graduates of tertiary institutions should be able to pass examinations in English and/or Filipino for the practice of their profession.
• Nagtakda ng tiyak na programa ng pagtuturo ng Filipino sa antas tersiyarya (MEC Order No. 22, s. 1978).
Simula sa taong panuruan 1979-1980, magsasama sa kurikulum ang lahat ng mga institusyong tersiyarya ng anim (6) nay unit ng Filipino.

Full transcript