Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

L'Extinció de l'ós Bru

Presentació del meu treball de recerca
by

Maria Aunión Alías

on 25 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of L'Extinció de l'ós Bru

L'Extinció i els efectes de la captivitat en l'ós Bru
Localització mundial
Conclusions
Gràfiques i extracció de dades
Després de realitzar les hores d'estudi que consistien en un total de 30h (matí, migdia i tarda), els registres em van permetre fer un buidatge del contingut anotat.
Resultat per individu:
Gràfica de les activitats diàries tot el dia.
Gràfica de les activitats segons cada part del dia.
Gràfica de les conductes socials vers les individuals i viceversa.
Mapa segons la freqüència d'activitat i punts amb major estereotípia.
DESCRIPCIÓ DE L'ESPÈCIE
ÓS BRU ATACANT UN PANELL D'ABELLES
Nom científic:
Ursus Arctus

Hi ha moltes subespècies com l'ós Grizzly, l'ós Blau del Tíbet, l'espècie Europea (oriental i occiedental).

Mida i pes: Gran i orelles i cua petites.
Mascle 100-315 Kg
Femella 60-200 Kg
Pelatge: crema-bru fosc. Mudes entre abril i juny.

Característiques interessants:
Potes petites i curtes, però amb moltíssima forta.
Facilitat de detectar objectes en moviment i les formes a llargues distàncies.
Veuen en color durant la nit.
Període estacional regit per la hibernació.


Activitat NOCTURNA i SOLITÀRIA


No hibernen
Hibernació
1.Període hiperfàgia: capa de greix.
2.Mengen herbes i terra + saliva per formar un bol alimentari que obstrueix l'orifici excretor.
3.Estat letàrgic: estat funcional.
Temperatura 4-5 graus.
Ritme cardíac: 40-50 pm

Retorn a la primavera
Els primers en sortir de les osseres: subadults i mascles adults, mares i cries i ósses prenyades.
Període estacional
1. Ósses amb cries.
2. Femelles lactants i joves en creixement.
Tenen poques reserves greixoses.
Actives amb abundant menjar és energèticament més rentable.
Hiberns suaus.

S'agrupen
Únicament
Època de zel
A principis d'estiu.
Lluita de mascles per les femelles.
Aparellaments entre maig i juny.
Reproducció cada 2-4 anys (segons femella)
Ovulació induïda
Fonts d'alimentació
Omnívora amb predominància VEGETARIANA (més d'un 75%), seguida de carronyes o ungulats i invertebrats o humus.
La mel és l'aliment preferit
Alterat pel període d'hiperfàgia
ECHEA
(zoo de Barcelona)
INSTAL·LACIÓ DE LES ÓSSES
ORMA
(zoo de Barcelona)
Desenvolupament de l'activitat
1. Prèvia observació per la preparació de l'estudi:
Informar-me
sobre el comportament i estil de vida salvatge (teoria).
Ad libitum:

mostreig on s'anota tot el que s'oberva i sembla rellevant del comportament de l'animal. (7 hores). Dels 4 exemplars del zoo.
Classificació i identificació
de les macro i microconductes.

ZOO de Barcelona
PART PRÀCTICA
PERQUÈ ?


Participació en un indret que vetlla per la conservació de l'ós Bru i és un centre de recerca científica (estudi).

Determinar l'objectiu: Com influeixen les condicions de captivitat en la conducta dels animals.Individu 3:
És l’individu més actiu i el seu pelatge és d’un color bru clar amb tonalitats més fosques. És una mica més petita que la 4, però és la més peluda.

Fitxa:

NOM:
Echea
ARRIBADA:
6 de novembre de 2003
NEIXAMENT:
1 de març de 1994
PROCEDÈNCIA:
Parc Cabárceno (Astúries)

ORMA I ECHEA
(zoo de Barcelona)
Individu 4:
És l’individu més inactiu i el seu pelatge és d’un bru bastant més fosc i amb tonalitats bastant obscures. És una mica més gran que la 3, però és bastant menys peluda

Fitxa:

NOM:
Orma
ARRIBADA:
6 de novembre de 2003
NEIXAMENT: -
PROCEDÈNCIA:
Parc Cabárceno (Astúries)

FRAGMENT D'EXEMPLE D'ETOGRAMA
Estereotípies i programes d'enriquiment
Els animals captius són molt vulnerables a patir l'estereotípia.
És una conducta indicadora del reduït benestar de l'animal. Es dóna en situacions aversives i estressants com a conseqüència d'un baix nivell d'estímuls, restriccions físiques por o frustracions.
L'he vista manifestada de manera:
- Avorriment
- Letàrgia

Per evitar-la, es realitzen programes d'enriquiment per crear un ambient físic i social que estimuli l'animal de manera perllongada.

Ex: alimentària, sensorial...FONAMENTS TEÒRICS
Punts amb presència d'ós Bru (2009)
INDIVIDU 3
INDIVIDU 4
Individu 3: ECHEA
Matí: tranquil·litat aparent
Tarda: increment d'activitat (locomotora i varietat) acompanyat d'un augment de la realització de l'estereotípia (en tots els punts concrets).
Estereotípia i demanda d'aliment als observadors (CiA).
Seguiment del cuidador en observar-lo o sentir-lo.
Poca relació entre ósses
Individu 4: ORMA
Resultats similars en totes les gràfiques: inactivitat massa significativa tot i ser un animal seminocturn.
Cap mena d'interès pel medi
Estacionament i dormir majoritàris.
Desplaçament proper a la zona on s'havia estacionat.
No presència d'estereotípia antiga
Determinació d'estereotípia actual.
Poca relació entre ósses
FINALMENT...
1. ADAPTACIÓ A HÀBITATS NO NATURALS
Formació de vincles

Comportament alterat per la presència d'altres espècies.

Estereotípies. Dues maneres de respondre: molta inactivitat (4) i molta activitat (3)

No hibernen

Activitat diürna

Desplaçament límitat d'espai (augment d'estereotípia)

2. EVOLUCIÓ DE L'ESPÈCIE:
Futur compromès (Catalunya i el món)

Reducció hàbitat

Caça furtiva


* Estudi de l'extinció a Catalunya i les mesures correctores.
2. Realització de l'estudi:
Etograma:
inventari o registre detallat i ordenat de les pautes de comportament pròpies d'una espècie amb les respectives definicions. Permet diferenciar les conductes individuals de les socials i les macro de les microcategories
Tria
dels individus d'estudi. (2 ósses).
Mapa
i segmentació de l'hàbitat en zones.
Realització del
registre
de conductes.
Buidatge
d'informació
i
realització de
gràfiques.
Conclusions dels apartats
Conclusions finals
INDIVIDU 3
INDIVIDU 3
INDIVIDU 4
INDIVIDU 4
Tria dels individus
Ósses velles i que havien conviscut juntes (formació vincles i estaven en constant contacte visual amb altres éssers.
Estudi del comportament: esterotípia.
Exposició diürna (ós normalment nocturn)
Óssos realitzen intensos desplaçaments (hàbitat del zoo limitat ).
(Comparar amb naturalesa)
Full transcript