Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kildekritikk

No description
by

Sarah Evans

on 15 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kildekritikk

Om bruk av kilde
Å utvikle ny kunnskap og ny innsikt ved å bygge på andres arbeid er en viktig del av akademisk arbeid.
Publiserte teorier, forskningsresultater, statistikk, innsamlede data og annen dokumentert kunnskap
er viktig for å underbygge egne resonnementer.
Det er imidlertid et ufravikelig krav at når en bruker stoff fra andre, skal kilden oppgis og vises til på en korrekt måte.

Handelshøyskolen Bi Biblioteket:
Kildebruk og referanseteknikk.
Kildekritikk
Hvor finner man ressurser?
På biblioteket har du tilgang til det meste... og beste.
MEN...
Det kan være nødvendig å lete andre plasser, f.eks: på nettet, Google o.s.v
5 kjøreregler for kildekritikk
1. Aktualitet/relevans
2. Reliabilitet
3. Autoritet
4. Validitet
5. Nøyaktighet

Utfordre deg selv!
Hva slags ressurser bruker du?
Hvorfor bruker du de ressursene?
Universitetsbiblioteket i Nordland
Hvilke ressurser kan man bruke?
Rapporter,
nettsider
Artikler, avhandlinger
Intervjuer, aviser, avhandlinger
Bøker, mm?
BIBSYS
- Bibliotekets katalog
BLIX
- Åpen institusjonsarkiv ved UiN (student oppgaver og forskning)
DATABASER
- Over 18,000 vitenskapelige tidsskrifter og 50,000 e-bøker tilgjengelig på nett
FAGRESSURSER
- Utvalgte databaser og andre nyttige ressurser som er særlig relevante for ditt fagområde.
Vitenskapelige
artikler
Ikke alt som finnes på biblioteket er vitenskapelig
Det gjelder å være kritisk!
Aktualitet/relevans
NÅR BLE ARTIKKLEN SKREVET?
Sett deg inn i emnet. Se på
etablerte ’sannheter’
, aktuell debatt og
relevante begreper
.
Bedøm konteksten
du skal bruke artikkelen i.
Hvis artikkelen er gammel, spør deg; er den relevant i dag?
Reliabilitet
Er det vitenskapelig (
peer-reviewed
)?
Hvem
publiserte det?
Hvor
var det publisert?
Hva er
hensikten
?
Forfatters autoritet
Hvem
er forfatteren?
Er forfatteren
kvalifisert
til å skrive om emnet?
Er forfatterens
bakgrunn
nevnt?
Google/"Scope" vedkommende!
Hva annet har vedkommende publisert?
Infomasjonens validitet
ER ARTIKKLEN EVIDENSEBASERT?

Inneholder den en bibliografi/referanseliste?
Kryssjekk referanser til teorier/funn som danner bakteppe for din oppgave.
Gir den deg oversikt over metodologien?

Artikler basert på grunnforskning bør inneholde informasjon om forskningsmetode og datainnsamlingen.
Informasjonens nøyaktighet
Er informasjonen
korrekt
?
Brukes informasjonen i
riktig kontekst
?
HUSK: God litteraturliste = god karakter
F.eks kaffe VS te
Statistikk om klimaendring
Statistikk om sivile dødsfall
i Afghanistan
Alkohol i svangerskap
Hvem stoler du mest på?
Vitenskapelig artikkel publisert i kjent medisinsk database (2006)
Artikkel fra VG (2008)
Bok fra 2006 - fant i Bibsys
Eurostat nettsiden fra 2012
Eller?
Full transcript