Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Elektricitet

No description
by

Sofia Sauhke

on 21 March 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Elektricitet

Elektricitet
Atomens uppbyggnad
Begrepp: elektroner, kärna, laddning, minusladdning, plusladdning
Batteriet
Begrepp: elektroner, pluspol, minuspol
Spänning och elektrisk ström
Begrepp: spänning, elektrisk ström, volt, ampere
På grund av kemiska reaktioner inne i batteriet uppstår en laddningsfördelning mellan polerna.

Elektroner förflyttar sig genom ledningen för att försöka "jämna ut" skillnaden.
Den kraft som "skjuter på" elektronerna genom ledningen kallas
spänning
.
Begrepp: seriekoppling, parallellkoppling
Spänning
mäts i
volt

(V)
.
Ström
mäts i
ampere (A)
.
Den mängd laddningar (elektroner) som förflyttas genom kretsen under en viss tid kallas
elektrisk ström
.
Koppling av batterier
Batterier kopplade på rad, pluspol mot minuspol, kallas
seriekoppling
.
Denna koppling används för att
förstärka
batteriet.
Tre identiska, seriekopplade batterier ger
tre gånger så hög spänning
som ett enskilt batteri.
Batterier kopplade samman vid pluspolerna för sig och minuspolerna för sig kallas
parallellkoppling
.
Parallellkopplade batterier ger
inte
högre spänning, men de slits mindre och får därför en
längre livslängd
.
Begrepp: statisk elektricitet, minusladdning, plusladdning
Statisk elektricitet
Vissa material (som t ex ull och plast) har lätt för att ta upp eller avge elektroner (minusladdade).
Om en ballong (plast) gnids mot en ulltröja "stjäl" balongen elektroner från tröjan.
Ballongen blir då minusladdad, medan tröjan blir plusladdad.
Den minusladdade ballongen fäster på väggen för att den "stöter bort" elektronerna från de plusladdade kärnorna.
Lika laddningar stöter bort varandra.

Olika laddningar attraherar varandra.
Ledare och isolatorer
Begrepp: ledare, isolator, elektroner
Likström och växelström
Begrepp: likström, växelström, pluspol, minuspol
Resistans
Begrepp: motstånd, resistans, ohm
Koppling av lampor
Kopplingsscheman
Ett material som är bra på att leda elektrisk ström kallas för
ledare
.
Ledare är alltså ämnen som det är
lätt för elektroner att förflytta sig
i.
Metaller
(t ex koppar och silver) är exempel på ledare.
Ett material som saknar förmåga att leda elektrisk ström kallas för
isolator
.
Isolatorer är alltså ämnen som det är väldigt
svårt för elektroner att förflytta sig
i.
Glas
,
trä
och
plast
är exempel på isolatorer.
I vägguttaget
byter plus- och minuspolen plats
100 gånger i sekunden.
Detta kallas
växelström
.
I ett batteri färdas strömmen i
samma riktning
hela tiden.
Detta kallas
likström
.
Olika ledare har olika ledningsförmåga.
Olika ledare gör olika motstånd (resistans) mot strömmen (förflyttning av elektroner).
En lång ledning har högre resistans än en kort.
En tunn ledning har högre resistans än en tjock.
Resistans
mäts i
ohm ( )
.
Lampan lyser inte när kretsen inte är sluten.
Lampan lyser när kretsen är sluten.
Lampa 2 är kortsluten och lyser därför inte. Strömmen går den "lättaste" vägen.
Strömriktningen markeras med pilar, från pluspol till minuspol.
(OBS! I verkligheten går strömmen (elektronerna) från minus till plus!)
Träna på kopplingsscheman i TitaNO fysik s. 27.
Repetitionsfrågor på kapitlet s. 28.
Lampor som kopplas bredvid varandra kallas seriekopplade.
Om en seriekopplad lampa skruvas ur slocknar
alla lampor
.
Kretsen är inte längre sluten.
Lampor som kopplas parallellt med varandra kallas parallellkopplade.
Om en parallellkopplad lampa skruvas ur slocknar
bara den utskruvade lampan
. Den andra kretsen är fortfarande sluten.
Full transcript