Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

SP 10 KONFLIKTUS

No description
by

Csaba Szummer

on 5 September 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of SP 10 KONFLIKTUS

A KONFLIKTUS KELETKEZÉSE
gazdasági okok
presztizs okok
A KONFLIKTUS ELMÉRGESEDÉSE
kommunikáció és interakció
kirekesztés
A
MEGOLDÁS
ESZKÖZEI
tárgyalás
együttműködés
KONFLIKTUS ÉS
KONFLIKTUSMEGOLDÁS
ROBBER'S
CAVE PARK
A CSERKÉSZTÁBOR-KÍSÉRLET
1954 nyara
11 éves fiúk
a tábor személyzetét a kutatók adják
teljes ökológiai validitás
A KONFLIKTUS MŰVI LÉTREHOZÁSA
két csapat, saját szimbólumokkal
szűkös erőforrások (játéktér)
a harc ritualizált formája: versenyek
a konfliktus elfajulása
A LEGYEK
URA
"MINDENT ÚGY CSINÁLUNK,
AHOGYAN A FELNŐTTEK CSINÁLNÁK"
A HÁBORÚK OKAI
szűkös erőforrás
dicsőség, hírnév
nemzeti büszkeség
véletlen félreértés
vallási ellentét
kulturális különbségek
futball
melyik végén törjük fel a keménytojást?
AZ ELŐADÁS MENETE
MUZAFER
SHERIF
JÜRGEN HABERMAS
(szül. 1932)
KOMMUNIKATÍV CSELEKVÉS
az emberiség fejlődése két dimenzióban
instrumentális ész
kommunikatív ész
AZ IDEÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ
"nem torz"
uralommentes
a pszichoanalitikus diádhelyzet
LAWRENCE
KOHLBERG
"Európában ma már
nem lehetséges a háború."
MILAN KUNDERA
A KIS NAGY EMBER
Író: "Az lesz a szép, ha majd a bárány és az oroszlán együtt legelésznek, békességben."
Kis Nagy Ember: "ez teljesen OK. Csak elegendő bárányt kell biztosítani."
NIETZSCHE
A HATALOM AKARÁSA
a nemes harcos, "a szőke bestia"
az úgynevezett humanista erkölcs csupán a gyengék alattomossága
torz, természetellenes, képmutató
"Németország Európa szellemi lapálya."
I. rész: A CSOPORTOK KÖZÖTTI
KONFLIKTUSOK KELETKEZÉSE
VERSENGÉS
az egyik fél nyeresége a másik fél veszteségének az eredménye
zéróösszegű játszma
agresszió, harc
az eredmény lehet anyagi veszteség
a győztes részére is
KONFLIKTUS
a két fél céljai keresztezik egymást
EGYÜTTMŰKÖDÉS
win-win megoldások keresése
nonzéró
kompromisszum keresése
altruizmus, béke, nagyvonalúság
az elért összeredmény jóval meghaladja a zéróösszegű játék összeredményét
A VERSENGÉS OKAI
anyagi természetű
erkölcsi vagy szimbolikus természetű
ANYAGI OKOK
ingóság (arany, ezüst, ékszerek)
rabszolgák
földterület
ásványi kincs
természetes határ (stratégiai ok)
EURÓPA 900 KÖRÜL
arabok
vikingek
magyarok
A REÁLIS KONFLIKTUS ELMÉLETE
az ellenségeskedésnek az anyagi javakért folyó versengés az alapvető oka
LABORATÓRIUM
két csoport
időkorlátos feladat
a) helyzet: a megoldási javaslatokat kombinálni fogják
b) helyzet: a győztes mindent visz
eredmény: a versengő helyzetben az ingroup/outgroup bias felerősödik
ESZKALÁCIÓ
az ellenszenv hamar ellenségeskedéssé fajul
a Nyugatrómai Birodalom bukása ritka kivétel
oka:
a hódítók csekély számaránya
a kereszténység vonzó volta
akkulturáció
EURÓPA 100 ÉS 600 KÖZÖTT
germánok
gótok
hunok
A MEGOSZTÓ KATEGÓRIAJEGYEK SZUPERPONÁLÓDNAK
anyagi érdek (földterület)
rassz (bőrszín)
eltérő kultúra
eltérő vallás
eltérő nyelv
REÁLIS KONFLIKTUS A GAZDASÁGI ÉLETBEN
apadó erőforrások, munkalehetőségek
egymást követő etnikai hullámok Amerikában
angolszász
ír
kínai
latino
NYUGAT-EURÓPA MA
arabok (Franciao.)
törökök (Németo.)
pakisztániak, indiaiak (Egyesült Királyság)
A VÁLSÁGOK HATÁSA
a munkahelyekért folytatott verseny élesebbé válik
TRIANON ÉS A MAGYARORSZÁGI ANTISZEMITIZMUS
19. század: 1 millió galíciai zsidó befogadása
a zsidóság jogi emancipációja
"ERKÖLCSI" OKOK A KONFLIKTUSOKRA
a dominancia mint szűkös erőforrás
tisztelet, megbecsülés, presztizs
Kulturkampf, nyelvhasználat, történelemhamisítás
LABORATÓRIUM
vállalatvezeték tréningje
két csoport
szakértők fogják értékelni a teljesítményt
Eredmények:
outgroup/ingroup bias
növekvő ellenségesség
MINIMÁLIS CSOPORTKÖZI HELYZET
mesterséges csoportképzés, Henri Tajfel és Michael Billig, 1973
(a) 15 pontos skálán kell megítélni a teljesítményt
in-group: 8 pont; Out-group: 7 pont
(b) "A"-helyzet: 11 és 7 pont; "B"-helyzet: 17/17 pont
Következtetés:
a saját csoport preferálása, relatív helyzete annyira fontos számomra, hogy még azon az áron is végbeviszem, hogy az
abszolút helyzetem
romlik.
A fenyegetettség érzése
a társadalmi státusszal fordítottan
arányos
az alsó és felső középosztály szimpátiái

és antipátiái a két háború közötti M.o.-on; vagonokban lakni
a "white trash" hírhedt és bigott előítéletessége
A POZITÍV TÁRSAS IDENTITÁSRA VALÓ TÖREKVÉS A CSOPORTKÖZI KONFLIKTUS TÁPTALAJÁVÁ VÁLTOZHAT ÁT
RELATÍV DEPRIVÁCIÓ
(VISZONYLAGOS MEGFOSZTOTTSÁG)
egy adott csoporthoz képest érzem magamat rossz helyzetben
oka: a biológiai szükségletek kielégítése után kevés objektív mércénk marad annak megállapítására, hogy milyen szintű anyagi fogyasztás a kielégítő a számunkra.
A NÉMET EGYESÍTÉS PÉLDÁJA
a keleti tartományok elégedetlensége
THORSTEIN
VEBLEN
A HIVALKODÓ FOGYASZTÁS ELMÉLETE
RELATÍV
FRATERNALISZTIKUS
DEPRIVÁCIÓ
nem egyéni, hanem közösségi szinten végezzük el a viszonyítást
A CSOPORTOK VERSENGÉSI
HAJLAMA
LABORATÓRIUM
két kézilapbda csapat
egyik csoport: narancssárga mez
másik csoport: utcai ruha
Eredmény: a mez fokozza az agresszivitást
Magyarázat: a mez erősítette a csoportidentitást
KATAN
a játékosok eleinte csak a saját helyzetükkel törődnek
hamarosan megjelenik azonban a versengés
a stratégia megváltozik: egyre fontosabb lesz a relatív helyzet
végül bekövetkezhet az öndestruktív stratégia is
"DÖGÖLJÖN MEG
A SZOMSZÉD TEHENE IS!"
szomszédok
üzleti élet
nemzetek
"HÁBORÚS HELYZET"
a sorok összezárnak
a fraternalizálást büntetik
keresik az "árulókat" (akik gyakran csak józanok)
mindkét párt szélsőségesei szóhoz juthatnak
felzárkóznak a vezér mögé
ŐSZÖDI BESZÉD
ORBÁNT ÉRT
UNIÓS TÁMADÁSOK
LABORATÓRIUM
szimulált konfliktushelyzet munkások és az igazgatóság között
biztos és bizonytalanhelyzetű szakszervezeti vezetők
NEMZETKÖZI POLITIKA: gyakran belpolitikai játszmák függvénye
Észak-Korea
román választások
szlovák nyelvtörvény
Falkland-szigetek
AGRESSZÍV ELVÁRÁS A CSOPORTTAL SZEMBEN
laboratórium1: képzeljék el két egyén, illetve két csoport interakcióját
eredmény: a csoportok interakcióját feszültebbnek képzelték el, mint az egyénekét
laboratórium2: két személy lépjen egymással interakcióba
A. helyzet: azt mondták nekik, hogy a másik egy csoport tagja
B.helyzet: azt mondták nekik, hogy a másik egyénként nyilvánul meg
EREDMÉNY: az első esetben élesebb konfrontációra számítunk
MAGYARÁZAT
tudjuk, hogy a csoportidentitás általában fokozza a konfrontációra való hajlamot
ennek megfelelő elvárásokat támasztunk mind magunkkal, mind pedig az interakciós partnerrel szemben
az elvárás önbeteljesítő jóslatként funkcionál
TÉZIS: A CSOPORTOK MORÁLIS TÁMOGATÁST BIZTOSÍTANAK A VERSENGÉSHEZ
INGROUP PREFERÁLÁSA
"nem magamnak, hanem a pártomnak gyűjtök"
az amorális (korrupt, becstelen, erőszakos) viselkedés racionalizálása
az egyéni önzés a csoporthoz való hűség köntösében jelenik meg
A FENYEGETETTSÉG HATÁSAI
a jugoszláv példa
szerb és horvát háborús bűntettek
a háborús bűnösök mint nemzeti hősök
MAGYAR SZUPREMÁCIA
FADRUSZ FIVÉREK:
MÁTYÁS KIRÁLY,
Kolozsvár, Főtér
NEMES
PATRIOTIZMUS
HÁBORÚS BŰNÖK
BOROTVAÉLEN TÁNCOLUNK
pozitív példa:
Klebersberg tevékenysége
56-os forradalom
patriotizmus - jó
nacionalizmus - rossz
negatív példa: Hiroshima, My Lai, Abu Graib
MECHANIZMUSOK
a saját csoport és az idegen csoport eltorzult észlelése
szándéktulajdonítás (attribúció)
racionalizáció
alantas agresszív ösztönök "proszociális" formában való kiélése
HITLER
KÉSZSÉGES HÓHÉRAI
HÉTKÖZNAPI NÉMETEK
ÉS A HOLOKAUSZT
ÁTLAGEMBEREK
A 101. TARTALÉKOS ZÁSZLÓALJ ÉS A VÉGSŐ MEGOLDÁS
NÉMETORSZÁGBAN
II. RÉS
Z
A KONFLIKTUS
ELMÉRGESEDÉSE
Trianon
az elcsatolt területekről ideáramló értelmiség foglalkoztatása
a Nyugat erkölcsi megsemmisülése
bűnbakkeresés
MECHANIZMUS
konfliktus nő
csoportpolarizáció
agresszív, fenyegető üzenetek
koalíciók
egyre mélyülő ellentét
CSOPORTPOLARIZÁCIÓ
mindkét oldal szélsőségesei tematizálják a közbeszédet
egyre szélsőségesebb irányba tolódnak a csoportok
kiemelik a másik csoport erőszakosságát és amoralitását
a saját csoportot idealizálják
A KÉT CSOPORT KÖZÖTTI KOMMUNIKÁCIÓ
kényszerítés és fenyegetés
kardcsörtetés és blöff
"ezek csak az erő nyelvét értik"
a fenyegetés viszontlépéseket vált ki
LABORATÓRIUM
A és B cég
áruszállítás
egysávos útszakasz vagy hosszú kerülő út
lezárható kapu
A FENYEGETÉS
NÉHA
HASZNOS
"Ha békét akarsz, készülj a háborúra!"
Gandhi furcsa javaslata a német zsidóknak
"Kölcsön kenyér visszajár"
a megtorlás általában aránytalanul nagy
a tétet egyre emelik
végül kirobbanhat a háborús konfliktus
KATONAI SZÖVETSÉGEK
a konfliktus eszkalálódása polarizálja az országokat
nehéz kimaradni egy világháborúból
a NATO mint hatékony megoldás
az USA speciális szerepe
RONALD REAGAN TÖRTÉNELMI SZEREPE
a két ország GDP-je
Teller Ede szerepe: "csillagok háborúja"
a III. v.h. békés megnyerése
Az ingroup és az outgroup észlelése
eltorzult
polarizált
a média öncenzúrája és központi cenzúrája
"BRIT PATRIÓTA VAGYOK"
A SAJÁT CSOPORT PERCEPCIÓJA
a mi hadseregünk erkölcsileg nemes. Nem követhet el háborús bűntetteket
a saját családomat népemet, vallásomat, kultúrámat védi
Isten a mi oldalunkon áll
Lincoln: "A Mindenhatónak megvannak a saját céljai."
AZ IDEGEN CSOPORT GONOSZ ÉS KEGYETLEN
csecsemőkkel étetett oroszlánok
lefejezett és megcsonkított katonák
nemi erőszak
NEMI ERŐSZAK A HÁBORÚBAN
a hódító hatalmát szimbolizálja: "bármit megtehetünk veletek"
a saját katonáim "megjutalmazása"
felsőbbrendűségük megerősítése
az ellenség dehumanizálása, jogainak teljes elvétele
eltávolítás az ellenséges néptől
POLCZ ALAINE
ANONYMA
KRAUSZ TAMÁS
A SAJÁT CSOPORT ERŐS
az igazság mellett az erő is velünk van
erőfitogtatás
a saját csapdánkba eshetünk (Saddam Hussein, Milosevics, Kim Dzsong Un)
AZ USA ÉS VIETNÁM
"hátrakötözött kézzel harcoltunk"
a valóság: egyre nagyobb budget, egyre nagyobb katonai kongtingensek, napalm, háborús bűntettek
pozitív hatás: a sorkötelezettség eltörlése
A VISELKEDÉS OKAINAK ELFOGULT ATTRIBÚCIÓJA
"ha ketten teszik ugyanazt, az nem ugyanaz"
laboratórium: idegen felségvizeken hajózni
"MI CSAK BELEKÉNYSZERÜLÜNK A DOLGOKBA, DE ŐK AKTÍVAN GONOSZAK, KERESIK MAGUKNAK A BAJT"
alapvető attribúciós hiba:
az okok elfogult tulajdonítása, attribúciója
saját viselkedésünk racionális, mindenkor megfelel a helyzet által diktált követelményeknek
"ők" viszont szeszélyesek, irracionálisak, veszélyesek, ÉRTHETETLENEK, felelőtlenek
hová tessszük ki a pontot az interakciók láncolatában?
"ki kezdte?"
"A GONOSZ VEZÉR ÉS AZ Ő JÓSÁGOS NÉPE" MÍTOSZA
az ellenséges népet a vezérei kényszerítik
a vezérek illegitimek, a népük csak arra vár, hogy mi megszabadítsuk őket a zsarnoktól (Kuba, Irak, Németország)
TÜKÖRKÉP-GONDOLKODÁS
a "másik" katonai fölényre tör
ezért nekem védekeznem kell
de a "másik" ugyanezt gondolja
a másikat meg kell ijeszteni
de a másik is ijeszteni akar
"mi": rendíthetetlenek, bátrak, bölcsek, méltányosak vagyunk
"ők": gyáva, sunyi, kiszámíthatatlan, izgága népség
A PROPAGANDA SZEREPE
Dánia propagandája a II. v.h. alatt
az ellenség lejáratása a hírek szűrésével, és az események eltorzított, elfogult magyarázatával
a veszélyek felnagyítása, az ellenség erejének lebecsülése: "mire lehullanak a levelek, vége lesz a háborúnak"
A SÉRELMEK ASZIMMETRIKUS PERCEPCIÓJA
labor: a nekem okozott fájdalmat nagyobbnak vélem, mint az általam okozottat
labor: a mi csoportunk általi fenyegetés hatásosabb, mint a békülékenység
NEMZETKÖZI
KONFLIKTUSOK
Nietzsche:
A nem morálisan felfogott igazságról és hazugságról
Az igazság is csupán „Metaforák, metonímiák, antropomorfizmusok át- meg átrendeződő serege, azaz röviden: emberi viszonylatok összessége"
A RELATIVIZMUS ÁSÍTÓ SZAKADÉKA
„Metaforák, metonímiák, antropomorfizmusok át- meg átrendeződő serege, azaz röviden: emberi viszonylatok összessége, melyeket valaha poétikusan és retorikusan felfokoztak, felékesítettek és átvitt értelemmel ruháztak föl, s amelyek utóbb a hosszú használat folytán szilárdnak, kanonikusnak és kötelezőnek tűntek föl egy-egy nép előtt.
az igazságok illúziók, amelyekről elfelejtettük, hogy illúziók, metaforák, amelyek megkopván elveszítették érzéki erejüket, képüket veszített pénzérmék, amelyek immár egyszerű fémek csupán, s nem csengő pénzdarabok.”
ARAB-IZRAELI HÁBORÚK
arab vélemény: Izrael ok nélkül támad minket
izraeliek: nekünk meg kell védeni magunkat
történelmi okok: cionizmus, Holocaust, palesztin "nemzet"
NAGY SÁNDOR LEVELE ARISZTOTELÉSZHEZ
"összes hódításom magyarázata, hogy védekeznem kellett"
SZERB-HORVÁT HÁBORÚK
horvát usztasák és szerb csetnyikek
Tito horvát, de csetnik
többszázezer horvát lemészárlása
TELEKI NEMZETISÉGI
TÉRKÉPE

KORLÁTOZOTT RACIONALITÁS LÉP FEL
labor
versengő játékosok a stressz jeleit mutatják
beszűkült gondolkodás, korlátozott racionalitás
hozzáférhetőségi heurisztikák
háborús propaganda
hamis erkölcsi fölény

A MAI MAGYAR POLITIKAI ÉLET

3 FŐBŰNE
1.
érzéketlenség
a másik tábor szorongására, fóbiáira, érzékenységeire
2. hamis erkölcsi fölény
, morális közöny a másik tábor sérelmeivel szemben
3. nárcizmus:
a saját értékrend, világkép, ízlés naiv imádata, reflektálatlan dicsőítése, "szent együgyűség"

NEMZETKÖZI KONFLIKTUSOK
düh, gyűlölet, félelem
az erkölcsi és kulturális fölény illúziója
a média felhasználása
a belpolitikának alárendelt külpolitika

MÉDIA
A SZÖVEGEK KOMPLEXITÁSA A KONFLIKTUS ERŐSSÉGÉVEL FORDÍTOTTAN ARÁNYOS
MINÉL ÉLESEBB A KONFLIKTUS, ANNÁL EGYSZERŰBBÉ, PRIMITÍVEBBÉ, LEEGYSZERŰSÍTŐBBÉ VÁLNAK A VEZÉRCIKKEK ÉS SZÓNOKLATOK
ELTŰNIK AZ ÁRNYALTSÁG ÉS AZ OBJEKTIVITÁS
VÉGÜL ITT MARADUNK MI, AZ ANGYALOK, ÉS ŐK, AZ ÖRDÖGÖK

A KÜLSŐ CSOPORT PERCEPCIÓJA
"alapból" negatív
az érzelmi stressz ezt a hajlamunkat felerősíti
korlátozott racionalitás, hozzáférhetőségi heurisztikák
a média valóságot konstruál
végeredmény: "ők" őrültek, önzők, veszélyesek

KIREKESZTENI, MAJD GYILKOLNI
harc az értékes anyagi erőforrásokért
sebek szerzése és sebek okozása
cél az ellenség teljes megsemmisítése

MORÁLIS KÖZÖNY
hozzászoktatnak bennünket, hogy az idegen csoport más, mint mi
nem szenved, nem fázik, nem éhezik
esetleg bohém módon szereti azokat az életkörülményeket, amelyek közepette nélkülöz (hazai cigányság, amerikai négerek)
ERKÖLCSI KIREKESZTÉS
a közöny csak passzív
de előkészíti a terepet az aktív gonoszságnak
diszkriminatív lépések, majd gyilkosságok

"CSAK A SZÉL"
1. rendőr: gyerekként még aranyosak, felnőttként már veszélyesek.
2. rendőr: értelek én, azt akarod mondani, hogy lőjük fejbe őket már gyerekként.

TÖRTÉNELMI PÉLDÁK
örmény holocaust
ukrán parasztok halálra éheztetése
a Soá
Pol Pot és a vörös khmerek

DIE "ENDLÖSUNG"
megalázott és kifosztott Németország
bűnbak a zsidóság
az állítólagos megkülönböztető jegyek: die Gegentypus (Jaensch)
hatalmi helyzet: a diszkrimináció lehetségessé válik
a segélykiáltásokat a többi nemzet nem akarja meghallani
6 millió ember (gyerek, öreg, nő) hidegvérrel való meggyilkolása

A SAJÁT CSOPORT
SZERETETE
empátia
bátorság
önfeláldozás
nemes érzések
AZ IDEGEN CSOPORT
GYŰLÖLETE
cigányok
indiánok
Újpest-drukkerek
"osztályellenség"
baloldal-jobboldal
DANEEKA DOKI
"szörnyű dolog a faji előítélet, Yossarian, szörnyű, hogy bennünket, tisztes indiánokat egy napon emlegetnek holmi büdös zsidókkal és koszos négerekkel"

III. RÉSZ: AZ ELLENTÉTEK
FELOLDÁSA

ROBBER'S CAVE
EXPERIMENT

A KONFLIKTUS KIÉLEZŐDIK
becsmérlő jelzők
kardcsörtetés
"halál az árulókra"
saját szubkultúra
"Isten velünk van"

A VEZÉRT-mítosz funkciója:
a vezér mint bűnbak
a mi ügyünk univerzális elvek szerint jó és helyes
A VEZÉR TÉNYLEGES FUNKCIÓJA
szeretjük
tiszteljük
védelmezőnek tekintjük
azonosulunk vele mint jobbik énünkkel
félünk tőle
EGY JÓ MÍTOSZ: A DÁN MÍTOSZ
harc helyett méltányos és rugalmas kompromisszum
kölcsönösen előnyös lépések keresése és meglépése
a kommunikáció javítása, árnyalása
barátkozó helyzetek és barátságos gesztusok
együttes akciók
közvetítők igénybe vétele és jótékony csillapító hatása
A FOLYAMAT
MEGFORDÍTHATÓ

BEINDULNAK A JÓ KÖRÖK
kommunikáció
bizalom
még jobb kommunikáció
win-win megoldások megtalálása

A KONFLIKTUS
A HÁROMFÉLE MEGOLDÁSI
LEHETŐSÉG

A MÁSIK LERADÍROZÁSA
kikényszerített megoldás
"jaj a legyőzöttnek"
általában visszaüt (Versailles, Trianon)
NULLAÖSSZEGŰ JÁTSZMA
("DISZTRIBUTÍV" MEGOLDÁS)
az értelmes önzésen alapul
mindkét fél enged
belátom, hogy a konfliktus költségei nagyok
legfeljebb a relatív helyzetem javulhat, az abszolút helyzetem azonban mindenképp romlani fog
WIN-WIN MEGOLDÁSOK
kreativitás és empátia
mindketten jól jövünk ki a helyzetből
a skandináv modell
a Golán-fennsík nemzetközi ellenőrzés alá helyezése
a New Deal
A GERMÁN KIRÁLYSÁGOK
határőrök
letelepedés a Római Birodalom határain belül
zsoldosok, új uralkodó osztály
akkulturáció (vallás és vegyes házasságok)
a germán és a római jog összeolvasztása
TÁRGYALÁSTECHNIKA
TÁRGYALÁS
az érdekek egy része azonos, a többi pedig ellentétes
cél a kölcsönösen kialkudott megegyezés
terepe: diplomácia, üzleti élet, család etc.
A SZÜKSÉGES KÉSZSÉGEK
(SKILLEK)
empátia
rugalmasság
képzelőerő
retorika
AKADÁLYOZÓ TÉNYEZŐK
gyanakvás: "ha ez nekik jó, akkor számunkra biztosan hátrányokkal jár"; tehát "csípőből elutasítom"
"izomból" akarom megoldani a helyzetet
pazarló stratégia, felesleges ellenállásokat gerjeszt
A STANFORD PÉLDÁJA
az egyetemi hallgatók és az egyetemi vezetés konfliktusa
FORDÍTÁSI HIBÁK
"adminisztrátorok" (valójában "egyetemi vezetés")
"szcientista keresztényszekta" (valójában
Christian Science
szekta)
A BIZALOM KIÉPÍTÉSE
a gyanakvás negatív attribúciókat szül
előkészítő, puhatolózó tárgyalások
közvetítők felkérése
apró gesztusok megtétele
A HELYES HOZZÁÁLLÁS
"Én bármit elfogadok, ami Önnek előnyös, és nekem nem hátrányos"
negatív példa: a 2004. dec. 9 népszavazás
STRATÉGIÁK
FIDESZ: legitimitás-próba
MSZP: xenofóbia felszítása
IDEÁLIS MEGOLDÁS: pártpolitika felé emelni
4 VONALLAL
ÖSSZEKÖTNI
LEHETETLEN
KI KELL LÉPNI
A KERETBŐL
LEHETETLEN
KI KELL LÉPNI
A KERETBŐL
4 db HÁROMSZÖGET
A TÁRGYALÁS FOLYAMATA
verbális interakció
célja a megállapodás
feltétele: az érdekek egy része azonos
NEMZETKÖZI TÁRGYALÁSOK
haderőcsökkentés
területszerzés-megtartás-visszaadás
kereskedelmi előnyök
segélyek szerzése
SZEMÉLYES SZFÉRA
hol együnk?
milyen filmet nézzünk?
hol nyaraljunk?
mikor feküdjön le a gyerek?
MEGÉRTÉSI PROBLÉMÁK
85 % nem vette észre, hogy az egyik vitapontban egyetértés van
gyanakvás: biztosan azért ajánlja fel, mert az csak neki jó, de nekem rossz (ez a "relatív leértékelés")
A BIZALOM FELÉPÍTÉSE
célja: a negatív attribúciók megszüntetése
negatív attribúció: "biztosan csapda"; "hol itt a csapda?"
megoldás: kiszámítható, fair, együttműködő viselkedés
ellenpélda: Nabucco-vezeték (Gyurcsány és Szekeres, Washington és Moszkva)
ELŐZETES TÁRGYALÁSOK
nem jár semmiféle kötelezettséggel
megismerteti velünk a másik érdekeit és szempontjait
megalapozzák az integratív (win-win) megoldások felismerését
A VISZONOSSÁG NORMÁJA
1963 június: Kennedy egyoldalúan szünetelteti a légköri atomrobbantásokat (amíg az oroszok el nem kezdik)
63 augusztus: Hruscsov leállítja a stratégiai bombázó repülők gyártását + "forró drót"-javaslat elfogadása+ a nukleáris kísérletek korlátozása
GLASZNOSZTY ÉS PERESZTROJKA
közepes hatótávolságú nukleáris fegyverek megsemmisítése
kivonulás Afganisztánból
a berlini fal leomlása
KEZDEMÉNYEZNI
aki kezdeményez, előnyhöz jut
a kelet-német menekültek befogadása, majd kiengedése
a drótkerítés átvágása az osztrák határon
a Varsói Szerződés feloszlatása
MEGEGYEZÉSI ESZKÖZÖK
célszerű konkrét témákra koncentrálni
kisebb a félreértés esélye
sikerélményt biztosítanak
STRATÉGIAI JELLEMZŐK
aki többet követel, általában többet is kap
a szívós alkudozás eredményeket hoz
a túlzott rámenősség azonban visszaüthet
A BAZÁR
JELLEMZŐK
nincsenek feltüntetett árak (információhiány) - javasolt arány= 1:100
az anyagi érdek és az interperszonális kapcsolat összemosása
barátság, rokonszenv, hízelgés, részvét
gúny, lenézés, megbántottság
blöff: kilépés az interakcióból

A KÉPVISELŐ ELŐNYEI
ismeri a konfliktuskezelő technikákat
tisztában van a konfliktus lényegével és hátterével
nem ragadják el az indulatai
egységesíti a csoport igényeit
időt biztosít a felkínált alternatívák mérlegelésére
A KÉPVISELŐ VESZÉLYEI
nincsen teljeskörű felhatalmazása
nem megfelelően jeleníti meg a csoport szempontjait
túlságosan makacs, rugalmatlan
megoldás lehet a "zárt ajtó", a sajtó kizárása
lehetőséget ad a "szürke" megoldások kitapogatására
lerázza magáról a csoport túl szoros kontrollját
ELTÉRŐ NEMZETI SZOKÁSOK, 1990-es évek
amerikaik: apróbb engedmények, kompromisszumok útján haladni előre
oroszok: extrém pozícióból indítani, az engedmény a gyengeség jele
kínaiak: offenzívával indítani

MEDIÁCIÓ
ha megfeneklik a tárgyalás
érzelmi okok, düh
kognitív okok, már minden ötletből kifogytak
közvetítők: az ENSZ BT, házassági mediátor, szülő, közös barát etc.
döntőbíró: a felek előre kötelezik magukat, hogy elfogadják a döntését
A MEDIÁTOR ELŐNYEI
idő, helyszín, módszerek kijelölése
a csoportközi kapcsolatok javítása
új ötletek, win-win megoldások
arcvesztés nélküli visszavonulást tesz lehetővé

A MEDIÁTOR KÉNYES HELYZETE
bizalom, elfogulatlanság feltételezése
a tárgyilagosság méltánytalanságnak tűnhet a vitás felek szempontjából

A KIRÁLYI ÚT:
AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS

AZ ELLENSÉGESSÉG
FELSZÁMOLÁSA
harc a szűkös erőforrásokért
mélyülő ellenségeskedés
közös étkezés, közös mozi - kevésnek bizonyul

EGYMÁSRAUTALTSÁG
pl. vízgazdálkodás, környezetvédelem
jelen esetben:
vízvezeték áttelepítése
mozi közös kibérlése
teherautó kihúzása a sárból
latencia: 6 nap
EGYMÁSRAUTALTSÁG AZ ISKOLÁBAN
Aronson Mozaik-módszere
a tananyag részekre bontása
minden csoporttag csupán egy részt ismer
ő adja át az ismeretet az egész csoportnak
EREDMÉNYEK
a versengő attitűd háttérbe szorul
empátia javul
előítéletesség csökken
A KOOPERÁCIÓ HATÓTÉNYEZŐI
a közös cél elérése háttérbe szorítja a versengést
a közös tevékenység csökkenti az idegen csoportra vonatkozó felszínes sztereotípiákat
a közös siker a saját csoport önértékelését növeli
a feleknek azonos szinten kell lenniük a feladat szempontjából
a társadalmi normáknak támogatniuk kell az együttműködést
PÉLDA
fegyveres harc szimulálása
a) erős versengés
b) a feleket figyelmeztetik arra, hogy több közös jellemvonásuk is van
EREDMÉNY: a versengés csökken
MULTIKULTURALIZMUS
a kulturális különbségek ideális esetben nem vezetnek versengéshez
az amerikai példa
a nyugat-európai példa
VÉGKÖVETKEZTETÉSEK
a társas konfliktus magából a társas identitásból következik
a saját csoport preferálása az idegen csoporttal szemben ellenséges attitűddel járhat együtt
az interakciók a konfliktus fokozhatják vagy csökkenthetik
ESZKALÁLÓDÁS
sztereotípiák
morális közöny
morális kirekesztés, dehumanizálás
A KONFLIKTUS LEBONTÁSA
közös cél
sikeres kooperáció
a negatív sztereotípiák megszűnése
kölcsönös engedmények normája
palesztin és zsidó gyerekek
Holocaust
baloldali terror
1990: a "népi-urbánus" ellentét
ergo elkezdjük a másokéhoz mérni a helyzetünket
vagyis magas életszínvonal mellett is tökéletesen elégedetlenek lehetünk
A HATVANAS ÉVEK GAZDASÁGI ROBBANÁSA AMERIKÁBAN
a feketék erőszakhulláma
ÖNROMBOLÓ STRATÉGIÁK
EREDMÉNY: a bizonytalan helyzetűek radikálisabbak voltak
MAGYARÁZAT: úgy érezték, ezzel megerősíthetik pozíciójukat a csoportban
AMERIKAIAK IRAKBAN
AMERIKAIAK IRAKBAN
AMERIKAIAK IRAKBAN
AMERIKAIAK IRAKBAN
CSAK A SZÉL
AZ 56-OS MAGYAR
FORRADALOM ÉS
SZABADSÁGHARC

MELBOURNI
'VISSZAVÁGÓ'
még nagyobb bizalom
normalizálódó bel-és külföldi légkör
a másik szempontjainak méltányos mérlegelése

szerepcsere:
megkönnyíti a másik szempontrendszerének a megértését és a másikkal való érzelmi azonosulást
a másik visszejelzi, ha tévesen percipiáltam a szempontjait
Full transcript