Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Motivimi i nxënësve në mësim

No description
by

Merita Zejneli

on 6 December 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Motivimi i nxënësve në mësim

Motivimi i nxënësve! 
“Nga psikologjia është e njohur se me nocionin motivim i nxënësve nënkuptohet sistemi i nxitjeve, shtytjeve apo i cytjeve të aktiviteteve intelektuale, emocionale, sociale, motorike e kështu me radhë.” Motivimi është faktori kryesor i mësimdhënies dhe nxitësi i cili e shton aktivitetin e nxënësve, interesimin dhe vullnetin e tyre

Në metodologjinë e mësimdhënies thuhet se komponentët kryesore të motivimit të nxënësve janë:

- motivimi i brendshëm,

- motivimi i jashtëm,
dhe

- shpresa për sukses
.
MOTIVIMI DHE  RENDESIA E TIJ
Secili prej nesh kujton kohën e fëmijërisë,kur ka qenë në shkollën fillore. Kemi në memorie pamjen e dy lloj mësuesve që:

Na kanë penguar mendimet individualiste
Na kanë turpëruar para shokëve të klases.
Na kanë titulluar me emra fyes ose kanëshprehur  parashikime  negative per suksesin tonë të ardhshëm
Kanë zbatuar rregulla të forta,pa i përfillur ndjenjat apo potencialet tona.

Ose që:Na kanë inspiruar te jemi kureshtarë e kreativë
Na kane stimuluarnë  përpjekjet për të nxënë
Kanë mare ne konsiderat idete tona.

Sjelljet e Mesuesit
qe rrisin motivimin tek nxenesit
KOMUNIKIMI DHE KLIMA MOTIVUESE NE KLASE.
Me termin “komunikim” kuptojmë; bashkëbisedim, ndërveprim,marëdhënie.Të komunikosh do të thotë të përcjellësh informacionin që keni në mëndje, atë që mendoni e shprehni me fjalë. Komunikimi është i rëndësishëm për njerëzit, sepse ai na shërben për qëllime të ndryshme të rëndësishme. Sensi ynë për veten realizohet përmes tij. Komunikimi që ne përdorim na bën të mundur plotësimin e nevojave tona.
Shkurta Sfarqa
Valmira Bojaxhiu
Merita Zejneli
Motivimi i brendshem


Motivimi i brendshëm ka të bëjë me
shkallën në të cilën nxënësit merren me një veprimtari, me qëllim që të plotësojnë ose kënaqin kuriozitetin dhe interesin e tyre për një temë të caktuar në kuadër të një lënde.
P.sh. ka disa nxënës të cilëve u pëlqen Historia apo Gjeografia, dhe ata punojnë shumë në atë lëndë. Ky është motiv i brendshëm.

Motivimi i jashtëm

Ndërkaq, motivi i jashtëm ka të bëjë me tërheqjen në një veprimtari me qëllim që të arrihen disa synime, të cilat shpërblehen, p.sh. lëvdata nga prindërit dhe mësuesit mund të jenë si lloje të stimulimit të jashtëm. Shembull: nëse një nxënës e do dhe interesohet për lëndën e Biologjisë (motiv i brendshëm) për të kjo lëndë është shumë e rëndësishme që të arrijë qëllimin në realizimin e dëshirës për profesionin e ardhshëm (motiv i jashtëm).

Shpresa per sukses

Shpresa për sukses ka të bëjë me atë se çdo detyrë që i ngarkohet nxënësit duhet të jetë në përputhje me shkathtësitë psiko-fizike të tij, dhe ngarkesa në rangun e mbimesatares së mundësive të nxënësit është e lehtë dhe e mundshme për të. 
Çfar mendoni, sa ndikon motivimi në formimin e personalitetit të nxënësit ?
Entuziazmi-
Mendohet se entuziazmi shpreh rrezatim, dritë, shpresë, gëzim, motivim të cilat i duhen nxënësit për të ecur përpara në jetën shkollore, por jo vetëm shkollore, por edhe në jetë. Si fëmijët ashtu edhe të rriturit janë të frymëzuar nga entuziazmi i të tjerëve.


Angazhimi
  i mësuesit në punë është një nga mënyrat për të arritur motivimin.
Shqetësimi për fëmijët se si gjenden ata në klasë do të demostrojë angazhimin
e mësuesit në punë. Ai duhet të gjejë kohë për të folur për interesat personale të nxënësit,
për problemet e tij që ka brenda apo jashtë klasës, duke u bërë deri diku edhe një faktor i rëndësishëm për zgjidhjen e tyre.

Reagimi i mësuesit kur jep vërejtje ka një ndikim të madh në motivimin e tyre, ndaj, nëse mësuesi do që nxënësi të përmirësohet, duhet të identifikojë pikat e tij të forta në mënyrë që të dijë si ta këshillojë, të jetë i qartë dhe konstruktiv në lidhje me ndonjë dobësi të nxënësit, të ofrojë mundësi se si nxënësi mund të përmirësohet me punën e tijë gjithmonë duke vlerësuar përpjekjet që ai bën

MOTIVIMI NGA MESUESI

Motivimi nga ana e mesuesve nxit vetëvlerësimin e nxënësve

Nxënësit e motivuar

Nxënësit e pa motivuar

NXËNËSIT E MOTIVUAR

Nëse nxënësit gjykojnë veten në mënyrë pozitive, nëse u pëlqen ajo që shikojnë tek vetja e tyre themi se këta nxënëws janë të motivuar dhe kanë një vetëvlerësim të
lart për veten e tyre. Vetëvlersimi pozitiv I nxënësve është I lidhur direkt me rezultatet më të mira në shkollë. Keta nxenes nuk kane frike nga deshtimi, keta u atribuojne suksesin perpjekjeve te veta, mesojne shpejte, kane energji, jane me te gjalle dhe krenare ne krahasime me te tjeret.

NXËNËSIT E PA MOTIVUAR

Nxenesit e pamotivuar kane vetevlersim te ulet, keta nxenes krijojne nje ide per veten ne baze te notes qe marrin. Ata reagojne ndaj deshtimit duke u fokusuar edhe me shume ne paaftesine e tyre.
Qendrimet ndaj mesimeve mund te perkeqesohen,besojne ne ate se askush nuk mund tu ofroje ndihme keshtu qe I fshehin nevojat per ndihme. Keshtu qe nxenesit pa motivim ose me motivim te dobte behen akoma edhe me te dobte. Keshtu qe mesuesu duhet te kete kujdes qe te perdore metoda te ndryshme per tia rikthyer motivimin dhe vetevleresimin e ketyre nxenesve.

METODAT E MOTIVIMIT NGA MËSUESI

Në dhënien e një detyre në klasë ose ne shtepi nga mësuesi, dhe nxenesi ka deshtuar ne kryerjen e asaj detyre.mesuesi duhet te reagoje me dashamiresi dhe ta shmang menyren e ndeshkimit.

Duke pare veshtiresit qe nxenesit kane ne mesim, mesuesi duhet te ul kerkesat ne lidhje me mesimin ne menyre qe nxenesit te kene sukses

Inkurajimi nga ana e mesuesit eshte nje menyre shume efikase per te rritur vetevleresimin e nxenesve.

Mund te jap shembuj nga jeta e tij si nxenes,se edhe ai ka pasur deshtime, por qe i ka kaluar duke perdorur metoda te ndryshme te te mesuarit

Mësuesi mund t'i theksoj nxënësit se mos aftësit e ti për të mësuar mund ti përmirësoj me pak punë
Se kurre nuk duhet te fshihemi apo te shmangemi ateher kur nuk kuptojme diqka, por te bejne pyetje qe te sqarohen dhe te kuptojne ate qe e kane te paqarte

Mesuesi duhet t'iu shpreh nxënësve vlerësimin për përmirësim duke i lavdëruar për këtë
T'u krijojë besimin në vepra dhe me fjalë nxënësve, se është aty për t'i ndihmuar dhe jo për t'i ndeshkuar pbr të arritur suksese sa më të larta, në mënyrë që të gjithë të kenë një vizion për të ardhen e tyre
TË MËSOSH DMTH TË JETOSH, DMTH T'I JAPËSH JETËS TËRË KUPTIMIN DHE EFIKASITETIN E SAJ
(Arnaould Clausse)
KOMUNIKIMI DHE
KLIMA MOTIVUESE NE KLASE
Me termin "komunikim" kuptojmë
bashkëbisedim, ndërveprimin, marëdhënie.

K.ndermjet njerëzëve

K.me nxënës

K.me të posalindurin
Kur mësuesit
janë të ashpër dhe tepër
autoritarë me nxënësit ata nuk e
kuptojnë se fjalët e tyre kanë një efekt më
afatgjatë se sa ata mendojnë. Shpesh herë 
mesazhet negative që përçohen përmes një
komunikimi jo të mirë , janë domethënëse për
nxënësit aq sa mbeten të ngulitura për vite me radhë.
Ato mbijetojnë më tepër se sa njohuritë e marra në mësim
Zimerman,BJ,1989,f.337.
Mësuesit duhet të kenë parasysh
që përmes komunikimit të shprehin
Kënaqësi - përmes demonstrimit

Afeksion - përkujdesje dhe mbështetje

Përfshirje - bashkëpunëtor në mësim
Rëndësia e motivimit për
nxënësit që kanë vështirësi në të nxënë
dhe komunikimi
Për të mbajtur motivimin në nivele më të larta,
mësuesi efektiv i ndryshon herë pas here  strategjitë
dhe teknikat e shpjegimit në mësimdhënie për të patur
një mësimnxënie sa më efektive.Këto teknika mund të
gjallërojnë orën e mësimit, por duhet bërë kujdes që të mos teprohet duke dale nga kuadri mësimor për të mos humbur kontrollin e klasës apo interesin e nxënësve.

"Motivimi plotëson nevojat e arritshmërisë dhe krijon nevojën e një suksesi të lartë"(Kocel,2001,fq.513
Marrja e rezultateve të ulëta tek
nxënësi bën që ai të humbë shpresat,
nuk bën përpjekje për marrjen e notave të larta,
kjo quhet pafuqi nga ana e nxënësit.
Por mësuesi duke i motivuar nxënësit,
duke i qëndruar pranë, bën që nxënësi të arrijë objektivat e tij. Për të shmangur këtë gjendje
mësuesi duhet që:
Të njohë anët e dobëta të nxënësit, mos ia bërë atij të dukshme
Disa nxënës mund të kenë vështirësi në fitimin e koncepteve të përdorura shpesh
Ankthi
Klima në klasë nxitë motivimin e nxënësve

Krijimi i një klime pozitive në klasë  është
domosdoshmëri dhe duhet të jetë ashtu gjatë
gjithë vitit.
Kur bëhet fjalë për klimën në klasë vlen të theksohet se ajo është një veti karakteristike që dallohet ose vërehet tek mësuesi, të cilën e krijon ai gjatë punës mësimore.

Mjedisi i klasës i krijuar nga mësuesi ka një ndikim të madh në marëdhëniet mësues - nxënës në motivimin e nxënësve që reflektohet në qëndrimin e tyre
aktiv ndaj të nxënit. 

Që të arrihen këto, mësuesi
duhet të ketë parasyshë disa strategji:
Bashkëveprimi
Rregullat e nxënësvet

Disa rregulla:
-Respektoni dhe silluni me edukatë me
të gjithë nxënësit
-Të jeni të gatshëm dhe të përgatitur
-Dëgjoni me qetësi kur flasin të tjerët
-Bindjuni të gjitha rregullave të shkollës.
-Parandaloni problemetStrategji që motivojnë të nxënit

* Të treguarit e historive
* Mikpritja e pyetjeve të nxënësve
* Vendosja e dialogut pyetje-përgjigje
rreth historive të treguara

Disiplina negative dhe pozitiveKjo do të thotë se sa vinë e kalojnë vitet, brezat e fëmijëve bëhen më të zhvilluar dhe më të vështirë për tu kontrolluar nga ana e mësuesve. Me 1915 psikologu Cubberleg shkruante: Për sa kohë djemt janë djem e vajzat janë të padëgjueshëm, për sa kohë mësuesit sjanë perfekt në profesionin e tyre disiplina do të mbetet problem në administratën e shkollave.

J u f a l e m i n d e r i t !
Motivimi i nxënësve në mësim
Full transcript