Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kozma Ferenc Központ

No description
by

Zsombor Tóth

on 14 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kozma Ferenc Központ

Kozma Ferenc Központ
Ló-és Lovassport Igazgatóság
Hatásköre:
NÉBIH Állattenyésztési Igazgatóságától , a lóverseny szereplőitől + Lovassport Szövetség feladataból
Kulturális, Szakképzési és Lovasturisztikai Igazgatóság
Szakképzési és Kulturális feladatok
a ló-és lovasképzés, a szűk értelemben vett szakképzések irányítása;
közreműködés az edzőképzés modelljének kidolgozásában;
egységes tanulmányi és vizsga követelmények meghatározása;
iskolai lovagoltatás módszereinek kidolgozása, megvalósítása ->KLIK;
tömegsport kialakítása -> együttműködés a lovassportért fel. egységgel
a lovas kulturális örökség és a hozzákapcsolódó műemlékek fenntartása és kezelére (Nagcenk, Örkénytábor, Parád, Budavári Királyi Lovarda, stb.);
lovas díszegységek lóállományának kialakítása -> hagyományos magyar fajtákból (gidrán, nóniusz, lipicai stb.);
hagyományörző lovasszervezetekkel való kapcsolattartás;
lovasterápiás lovagoltatás -> együttműködés az EMMI-vel.
Lovasturisztikai feladatok
lovastúra útvonalak kijelölése, fejlesztése
szolgáltatók minősítése, ellenőrzése (lovasoktatók, túravezetők, objektumok)
országos és nemzetközi marketing
együttműködés kialakítása a határontúli magyar lovas szolgáltatókkal
Lóverseny-felügyeleti feladatok
Kódex (ügető és galopp versenyszabályzat) elfogadása
LFB és VI kinevezése vagy ajánlás a személyekre
Fogadási rendszer felügyelete (Szerencsjáték Zrt. jogköreivel összevetendő)
Nemzeti Lóverseny és Lovas Stratégiai Kft. -> adminisztratív feladatok
Együttműködés a szakági civil szervezetekkel (Lovaregylet)
Lovassport feladatok

valamennyi lovassport szakág működésének összehangolása/ felügyelete;
edzőképzés irányítása;
részvétel a versenynaptár kialakításáaban;
A sportigazgatás jelenleg az EMMI hatásköre, de a lovassport a lovak teljesítményviszsgálatának része, ezért bizonyos feladatokat ide kell telepíteni;
Együttműködés a MOB-bal, Öttusa Szövetséggel, stb.
Ménesfelügyeleti feladatok
valamennyi állami tulajdonú ménes lótenyésztési tevkenyéségének felügyelete
felügyelet: szakmai, pénzügyi, jogi és személyi
a ménesek egymástól elkülönült szervezeti egységet alkotnak, külön intézmények
szükséges a Bábolnai Ménes és a Mezőhyegyesi Ménes költségvetési szervvé nyilvánítása -> oka: az EU versenyfelyügyeleti rendelekzései
részvétel az apaállat gazdálkodás összehangolásában-> állami tulajdonú mének kihelyezése, fedeztetési állomások meghatározása
génmegőrzés
Szükséges lehet a többi őshonos lófajta állami ménesének is kialakítása, hosszútávú stratégiai gémegőrzési céllal
Közfeladatok
lótenyésztő szervezetek hatósági ellenőrzése
bejelentett külföldi tenyésztő szervezetek magyarországi megjelenéséből adódó nyilvántartások vezetése és felügyelete;
tenyésztési adatok gyűjtése;
közhasznú lóállomány nyilvántartása;
lófélék egyedeinek azonosításal;
lóútlevél kiállítása valamennyi egyed számára (a jelenlegi Lóútlevél Iroda feladatai);
LOINFORM működtetése és további informatikai feldatok végzése (OLIR);
genetikai laboratórium működtetése;
őshonos lófajtákkal összefüggő hatósági feladatok;
teljesítményvizsgálatokkal kapcsolatos feledatok ->
ménvizsgák előkészítése, szervezésében való részvétel;
közreműködés kancaszemlék, tenyészállat kiállítások szervezésében;
lószaporító-anyagok (sperma, embrió, stb.), valamint lovak behozatalának és kivitelének szervezése;
stb.
Lótenyésztési Igazgatóság
Hatásköre:
NÉBIH, megyei kormányhivatalaok hatáskörei + MLOSZ feladatai
INFORMATIKA
NÉBIH
Lótenyésztési felügyelők
Akhal-Teke Lótenyésztők Magyarországi Egyesülete
Appaloosa Tenyésztők Egyesülete Magyarország
Bardigiano Lótenyésztő Országos Egyesület
Fríz Lótenyésztők Magyarországi Egyesülete
Furioso-North Star Lótenyésztő Országos Egyesület
Kisbéri és Gidrán Lótenyésztő Országos Egyesület
Magyar Févér Lótenyésztő Országos Egyesület
Magyar Hidegvérű Lótenyésztő Országos Egyesület
Magyar Lipicai Lótenyésztők Országos Egyesülete
Magyar Sportlótenyésztők Országos Egyesülete
Magyarországi Andalúz Lótenyésztők Egyesülete
Magyarországi Arablótenyésztők Egyesülete
Magyarországi Galopp Versenyló Tenyésztők Egyesülete
Magyarországi Quarter Horse Tenyésztők Egyesülete
Nónius Lótenyésztő Országos Egyesület
Ősi Lófajtákat Tenyésztők Egyesülete
Póni és Kislótenyésztők Országos Egyesülete
Ügetőtenyésztők Országos Egyesülete


Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad

Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft.

Mezőhegyesi Állami Ménes Lótenyésztő és -értékesítő Kft.

Hortobágyi Nonprfit Kft.

Aggteleki Nemzeti Park
Intézményvezetés
központi költségvetési szerv;
létrhozása: kormányrendelettel -> Alaptv. 15. cikk (2)-(3). bek.;
az agrárpoitikáért felelős miniszter irányítja;
vezetőjét a miniszter nevezi ki;
Hatásköre: az egyes részlehgeknél kifejtve;
Illetékessége: országos,
Személyi állomány: kb 40 fő
Költségvetés: kb. évi 400 millió Ft -> melyet a bevételek csökkenthetnek
bérköltség->200 millió Ft, dologi kiadás ->200 millió Ft
szervezeti és személyi döntések
gyakorolja a munkáltatói jogokat a vezetők vonatkozásában
felelős a KFK részére jogszabályban, stb.-ben meghatározott feladatok ellátásáért
elkészíti és jóváhagyásra a miniszter elé terjeszti a KFK éves munkatervét, szervezeti és működési szabályzatát
javaslatot tesz a KFK költségvetésére
stb
Illetékesség:
országos illetékességgel jár el -> kivéve a regionális/megyei/területi lótenyésztési felügyelőket
Ket. szerinti döntéseket hoz (elnök nevében)
a minisztérium II. fokú hatóságként jár el a magtámadott határozatok esetében
A nemzeti vagyon részét képező ménesek több lófajtát tenyésztenek:
őshonost, és a lóversenyzés alapját képező angol telivért és ügető fajtát;
tagjai a tenyésztőszervzeteknek, de nem rendelkeznek döntő befolyással benne;
ennek oka a Civiltv. -> egy tag = egy szavazat =>de ez a tény esetenként gátolja az állam által finanszírozott lótenyésztés érdekeinek érvényesülését
A Galopp Tenyésztő Egyesület és az Ügető Tenyésztő Egyesület meghatározó feladatokkal rendelkezik a lóverseny működtetésében.
Ezeket a hatásköröket a KFK kialakításakor tisztázni kell.
LOINFORM 2 létrehozása
az adatgyűjtés és az adatkezelés a NÉBIH-hel együttműködve történik, feladatok megosztása jsz. szerint
a LOINFORM-ba adatokat szolgáltató tenyésztő-szervezetek és - később - a sportszervezetek a KFK-n keresztül tudnának adatokat szolgáltatni a lovak eredményeiről a rendszerbe
feladatmegosztás a tenyésztőszerevzetekkel, ill. adathozzáférés szabályozása jsz+ szerződés szerint
az adatbázisból információ szolgáltatás az ágazat szereplői számára (tenyésztők, sportolók, lótartók, egyéb piaci szerplők)

MVH
Kozma Ferenc Kft.
Megfontolandó egy, a KFK 100 %-os tulajdonában lévő Kft. létrehozása annak érdekében, hogy bizonyos vállalkozási, üzemeltetési feladatokat a költségvetési szervként működő KFK hatékonyabban tudjon ellátni.
Mivel a KFK költségvetési szerv előfordulhat, hogy az esetleges idénymunka könnyebben megoldható egy társaság keretében.
Ennek feltétele, hogy a Kft. nem működhet veszteségesen 3 évre visszamenőleg.
Illetékésségük: regionális vagy megyei szinten, de igazodva az országban lévő lóállomány eloszlásához
egyedazonosítás
lójelölés (microchip behelyezés, bélyegzés stb.)
helyszíni ellenőrzések

Nemzeti Lóverseny és Lovas Stratégiai Kft.
Jelenleg ez a Kft. üzemelteti a lóversenyzést (galopp, ügető)
Kincsempark
Alagi pálya
A Kft. 100 %-os állami tulajdonban van-> a tulajdonosi joggyakorló a KFK vagy a miniszter lehetne

Állami ménesek
Fejlesztés pénzügyi igénye: 50 millió Ft
Gazdasági és jogi részleg
könyvelés, bérszámfejtés, egyéb pénzügyi feladatok;
belső szabályzatok kidolgozása;
szerződéskötésekkel kapcsolatos teendők;
perképviselet;
humánpolitika.
Kb: 20 főállású alkalmazott
Kb. 10 főállású alkalmazott
Kb. 10 főállású alkalmazott
A nyilak a ménesek által fenntartott lófajtákat mutatják
18 lótenyésztőszervezet
Az informatikai adatbázisnak összeköttetésben kell állnia a NÉBIH és az MVH rendszerével.
Full transcript