Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an

No description
by

Hiền Phạm

on 23 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ BẢO VỆ AN NINH QUỐC GIA VÀ TRẬT TỰ, AN TOÀN
XÃ HỘI

Nhiệm vụ bảo vệ an ninh
quốc gia

Bảo vệ chế độ chính trị và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
• Bảo vệ an ninh về tư tưởng và văn hóa, khối đại đoàn kết dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
• Bảo vệ an ninh trong lĩnh vực kinh tế, quốc phòng, đối ngoại và các lợi ích khác của quốc gia.
• Bảo vệ bí mật nhà nước và các mục tiêu quan trọng về an ninh quốc gia.
• Phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh, làm thất bại và loại trừ các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia.

Trật tự an toàn xã hội
• Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, bảo đảm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
• Đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lí thống nhất của Nhà nước; huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính rị và toàn dân tộc, lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia làm nòng cốt.
• Kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia với nhiệm vụ xây dựng, phát triển, phát triển kinh tế-văn hóa, xã hội; phối hợp có hiệu quả an ninh, quốc phòng với hoạt động đối ngoại.
• Chủ động phòng ngừa,đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia.

Những khái niệm cơ bản
Hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia là những hành vi xâm phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hóa, an ninh, quốc phòng, đối ngoại, độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Những khái niệm cơ bản
"An ninh quốc gia là sự ổn định, phát triển bền
vững của chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sự bất khả
xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn
vẹn lãnh thổ của Tổ quốc" -
Luật an ninh quốc
gia, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2005, tr.8
Bảo vệ an ninh quốc gia: là phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh, làm thất bại các hoạt động xâm hại an ninh quốc gia.
Nguyên tắc bảo vệ an ninh quốc gia
Cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia
Cơ quan chỉ đạo, chỉ huy và các đơn vị an ninh, tình báo, cảnh sát, cảnh vệ công an nhân dân
Cơ quan chỉ đạo, chỉ huy và các đơn vị bảo vệ an ninh quân đội, tình báo quân đội nhân dân
Bộ đội Biên phòng, cảnh sát biển là cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia ở khu vực biên giới trên đất liền và trên biển
Biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia
Vận động quần chúng, pháp luật,
ngoại giao, kinh tế, khoa học kĩ thuật
nghiệp vụ, vũ trang
Khái niệm
: Trạng thái xã hội bình yên trong đó
mọi người được sống yên ổn trên cơ sở các quy
phạm pháp luật, các quy tắc và chuẩn mực đạo
đức
Đấu tranh giữ gìn trật tự an toàn xã hội bao gồm:
chống tội phạm
giữ gìn trật tự nơi công cộng
bảo đảm trật tự an toàn giao thông
phòng ngừa tai nạn
bài trừ tệ nạn xã hội
bảo vệ môi trường
KẾT LUẬN
Bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ hết sức quan trọng, góp phần giữ vững độc lập chủ quyền, hống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và chế độ XHCN, bảo đảm sự ổn định chính trị, xã hội, môi trường hòa bình, hợp tác, tạo thế và lực cho sự phát triển của đất nước
Nhóm 10

Phạm Ngọc Hiền (nhóm trưởng)
Nguyễn Thị Dân
Trần Thị Ngọc Mai
Phạm Thu Xuyên
Nguyễn Minh Tiến
Danh sách nhóm
Thanks for your watching!
Full transcript