Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of KABANATA XX- Ang Nagpapalagay

Ongchan, Erynne Richelle T. Pimentel, Patricia Nicole P.
by

Erynne Ongchan

on 24 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of KABANATA XX- Ang Nagpapalagay

Ongchan, Erynne Richelle T.
Pimentel, Patricia Nicole P.
KABANATA XX
Ang Nagpapalagay Don Custodio de Salazar y Sanchez de Monteredondo

kilalang tanyag sabahagi ng lipunan sa Maynila at tinaguriang “Buena Tinta”.
isang batambatang Kastila na dumating sa Pilipinas
nakapag-asawa ng isang mayamang mestisa
ginamit niya ang pera ng kanyang asawa at nanilbihan siya sa lipunan at tumanggap ng gawain sa pamahalaan ayuntamiento.
Mga naging trabaho:
-naging kagawad siya sa Sociedad Economica de Amigos del Paris
-pangulo ng lupong nangangasiwa sa Obras Pias
-conciliaro ng Banco Espanol Filipino
-direktor ng Banco Espanol Filipino
-naging pangalawang pangulo ng Junta de Sanidad ( Board of Health)
-kagawad ng Junta Central
-naging kapatid siya sa confradia at archicofradia Don Custodio Don Custodio 3 Don Custodio Ang palaisip na si Don Custodio ay nagtanong kay Ginoong Pasta at saka kay Pepay. Ang una'y nagpayo ng maliligoy at magkasalungat na mga hakbang; samantalang ang babae naman ay kumekendeng-kendeng at nanghihingi ng pera sa kanya.
Padre Irene: kapag ang problema ay pinaghihirapan ay magkakaroon ng tagumpay
Ben Zayb: tunay na masipag daw si Don Custodio at nagsasabing si Don Custodio ay nagsisikap at nagpaparaan ng maraming araw sa pagbabasa ng kasulatan para magkaroon ng pagbabago sa kinabukasan
Pagkatapos sa Perya sa Quiapo ay patuloyna pag-aralan ang kasulatan para makahanap nh panlutas pero walang nangyari
Lumagay siya parang amo’t tagapagtanggol, ngunit siyay naniniwalang may ipinanganak upang mag-utos at ang iba’y upang sumunod. Ang Pilipino’y ipinanganak upang maging utusan, kaya’t kailangang pagsabihang lagi na ang mga ito’y sa gayon lamang ukol.
Si Don Custodio, sa dami ng tungkulin sa pamhalaan, ay siyang patibay na kapos ang mga kastila noon na mapagkakatiwalaan ng mga tungkulin Bakit nahirapan si Don Custodio sa pagpasya sa paaralang panukala ng mga estudyante?

- Nais niyang pagbigyan ang mga estudyante; nais rin niyang bigyang-kasiyahan ang mg Dominiko ng UST. ( Si Rizal din ang may sabi na "Kung nais mong bigyang-kasiyahan ang lahat, ni isa'y wala kang mabibigyang tuwa.)

Ano ang pasya ni Don Custodio ukol sa balak na paaralan ng kabataan?
-Mababasa ito sa susunod na kabanta. Pero ang masasabing tiyak dito ay isang pagbigo ang kanyang naisip para roon dahil sa mula't mula pa'y laban na siya rito. Di siya naniniwalang dapat mangagsigundo at matuto ang mga Indio. Don Custodio Paano nabigyan ng bansag na “Buena Tinta” si Don Custodio?

-"Buena Tinta" o mahusay na tagasulat ng mga papeles ang taguri sakanya dahil siya ay naging laman ng mga pamahayagan sa loob ng ilang linggo at sakanyang walanghabas na pakikipagtalo kung kani-kanino.
-Hindi naman totoong siya'y magaling sa papeles ngunit ang reputasyon niya ay pinatibay ng pagkakataon at pangyayari
-una-isa siyang kastila na napapalapit sa mga ninuno
-ikalawa-ang nakakatalo niya na tulad nina Ben Zayb ngunit isang mamahayag o napagalaw sa mataas na lipunan
-ikatlo-Sa tulong ng salapi ng kanyang mayamang asawa, siya ay nangalakal at tumanggap ng mga paggawa ng pamahalaan.
-ikaapat- katutubo ang sipag sa gawain at lalo sa pakikipagtalo Nang nauwi siya sa Espanya upang magpagamot sa sakit sa atay, itinabi lamang siya roong basang sisiw
Pinagtatawanan at inuto lamang siya sa Espanya kaya di nahustong isang taon ay nagbalik siya sa Pilipinas ( bayang halos dumidiyos siya) .
Pagdating niya ng Maynila ay nagmagaling siya sa mga Pilipino sa kanyang kunwaring magandang karanasan sa Madrid at tungkol sa conservador (isang samahan ng katandaan sa Madrid).

Mga Tanong
Full transcript