Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Өрсөлдөөний стратеги

үнэ бүрдүүлэлт
by

Naranbaatar naba

on 19 September 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Өрсөлдөөний стратеги

Хмс рийн бизнесдээ хрнг оруулж улмаар ил их хрнг орлуулсанаар тэдний баялаг сдг. Мнгр маш олон хрнг оруулах арга байдаг.
ний нэг нь: Өрсөлдөөний давуу тал ба
үнэ бүрдүүлэлт Өрсөлдөөний давуу тал Хүмүүс өөрийн бизнесдээ хөрөнгө оруулж улмаар илүү их хөрөнгө орлуулсанаар тэдний баялаг өсдөг. Мөнгөөр маш олон хөрөнгө оруулах арга байдаг. Үүний нэг нь: Бизнесийн хөрөнгө оруулалтын гол түлхүүр нь санхүүнийн санхүүгийн үр ашигтай үйл ажиллагаа боловсруулхад оршидог.
Хөрөнгө эзэмшигчидийн гол зорилго нь санхүүгийн үр ашигтай байдал Хэрвээ туайн бизнес хамгийн бага зардал гаргаж байвал зах зээлд эзлэх хувь хамгийн их байна. Өндөр ашиг өндөр зах зээлийн багтаамж нь ажилттай түүхийг бий болгодог. Компани өндөр зах зээлийн багтаамжтай байхын тулд
1. Ашигтай үйл ажиллагаа
2. бодит мөнгөн урсгалтай байх
3. хүчтэй хөрөнгө оруулагчтай байх
4. бусад амжилттай хэмжигдэхүүн хэвийн тайлан тооцоо
Компани амжилттай ажиллахын тулд хэрэглэгчидэд компанийн бүтээгдэхүүнд төлөх тохирсон үнэтэй байх ёстой. Зарим компани ихэнхдээ шинэ компани богино хугцааны ашигтай байдлаас болж зах зээлд эзлэх хувь хэмжээгээ алддаг.
Компанийн стратегийг хөгжүүлэхийн тулд компанийн санхүүгийн гүйцэтгэлийг хардаг. Michael Porter санхүүгийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл санхүүгийн амжилтыг тодорхойлдог гэж хэлсэн байдаг. Өрсөлдөөний давуу тал бол ямарч компанийн хувьд хүлээн зөвшөөрөгдсөн санхүүгийн хэмжигдэхүүнээс хамаардаг Корпорацийн стратеги стратеги гэдэг нь stratos буюу цэрэг айрми agein буюу удирдах гэсэн утгатай стратеги бол: тулалдааны өмнө бүлэг хүмүүс хэлэлцэж өөрсдийн үйл ажиллагааг баримжаалах, тухайлбал тактикуудаа ялгах үйл ажиллагааг хэлнэ тактик гэдэг нь тулалдаан эхэлсэний дараах авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээг хэлнэ стратегийн гол ажил бол компанийн хязгаарлагдмал нөөцөөр хэрэглэгчидэд үйлчилж санхүүгийн ашигтай байдалд хүрэх явдал юм. Хөгжилийн стратеги нь стратеги төлөвлөлтөнд тулгуурлаж хөгжидөг. Уналтад орох 2 гол шалтгаан байдаг.
1. стратеги төлөвлөлт нь бодит таамаглал дээр төлөвлөгдөөгүй хураангуй ажилын програмаас болж
2. стратеги төлөвлөлт нь тактикт суурилаагүй Тактик стратеги хоёрын улдаа холбоо
Стратеги төлөвлөлтийг тактикруу шилжүүлж өгсөнөөр компанид учирах саад бэрхшээлүүдийг салгаж өгдөг. Бэршээлтэй асуудлыг нарийн учрыг тодорхойлж хангаж өгсөнөөр компанид өрсөлдөх давуу талыг бүрдүүлж өгдөг. Өрсөлдөөний давуу талын эх үүсвэр lean enterprises Collide, robin cooper нар өрсөлдөөний нэр томъёог гурван хүчин зүйлээс бүрэлддэг хэмээн тодорхойлсон байдаг.
Үүнд: үнэ, чанар, үйл ажиллагаа үүнийг тэр алиаваа үйл ажиллагаа оршин тогтнох гурван хүчин зүйл хэмээн хэлсэн. Энэхүү загврыг хэрэглэхийн тулд компаниуд үнэ, чанар, үйл ажиллагааны өөр хослолыг шинжилж үзсэн байх хэрэгтэй. Гурван хүчин зүйл нь x,y,z гэсэн хэмжигдэхүүнээс хамаардаг. үйл ажиллагаа
хүмүүс аливаа зүйлийг өөрөөр бодож хүлээж авдаг. Авто машиныг магадгүй зарим хүмүүс тээврийн хэрэгсэл зарим нь аялалын хэрэглсэл зарим нь магадгүй маш өөр зүйлийг бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх үйл ажиллагаанас хүлээж түүнийгээ худалдан авдаг. Аливаа зүйл оршин тогтнох гурван тэнхлэгийн үйл ажиллагаа тэнхлэг нь өргөн цар хүрээтэй алсыг харсан ойлголт юм. Өрсөлдөөний давуу талыг зөвхөн хоёр эх үүсвэрээс үүдэлтэй үүнд: бага зардал мөн ялгаа гэж Michael Porter үзсэн. Porter нотолгоо гаргасан хэрвээ өрсөлдөний давуу тал зөвхөн хоёр хүчин зүйлээс хамаарч байгаа гэж үзвэл зардлаар удирдах мөн ялгааг гаргаж ирэх хэрэгтэй хэмээн үзсэн. Компани үүнийг мөрдөхийн тулд зах зээлрүү бүхэлд нь эсвэл гол хэсэгрүү хандсан стратегийн аль нэгийг нь сонгох ёстой. Ерөнхий стратеги Зардал ба тоо хэмжээний хоорондын хамаарал Компани бусад компаниудаасаа хэрхэн бага зардалтай байх вэ? Үүний нэг ерөнхий арга нь бүтээгдэхүүнийг хамгийн их тоо хэмжээгээр үйлдвэрлэх юм. Үнэндээ бүтээгдэхүүн үйлчилгээ нь үйлдвэрлэлийн зардалтай холбоотой байдаг. иймээс бүтээгдэхүүнийг их хэмжээгээр үйлдвэрлэх нь давуу тал болж өгдөг. Учир нь ихээр үйлдвэрлэх нь бүтээгдэхүүний зардлыг байнга нөхөж байдаг. зардлаар удирдах стратеги баримталж байгаа компани ихэнхдээ зах зээлд бүтээгдэхүүнээ их хэмжээгээр үйлдвэрлэж зах зээлд эзлэх хувь хэмжээгээ нэмэгдүүлэхийг зорьдог. Ford Т загвараар зах зээлийг хангасан жишээ нь зардлаар удирдаж байгаа жишээ юм. зардлаар удирдах стратеги Өрсөлдөөний давуу талын эхний эх үүсвэр бол зардлаар удирдах юм. Учир нь эрэл нийлүүлэлтийн хуулийн нөлөөгөөр худалдан авагч бага үнэтэй бүтээгдэхүүнийг илүүд үздэг. Зардлаар удирдах нь өрсөлдөөний давуу талын чухал эх үүсвэр юм. Учир нь борлуулагч бага бүтээгдэхүүнийг, худалдан авагч үнэ хямд бүтээгдэхүүнийг хүлээн авдаг. Зах зээл хэвийн тэнцвэртэй байгаа тохиолдолд үнэ мөн адил бат бөх тэнцвэртэй байдаг. зардлаар удирдахыг хүлээн зөвшөөрч байгаа тохиолдолд бүтээгдэхүүний үнэ өрсөлдөгчидөөс доогуур, ашиг бага байх болно. Хамгийн бага зардал дээр суурилсан бага үнээр өрсөлдөх нь компанид тийм ч ашигтай зүйл биш юм. Учир нь зардлаар удирдах нь бүтээгдэхүүний үнийн түвшинг харуулж чаддаггүй. Энэ нь ашигтай ч компанид өрсөлдөөнд ялагдалыг бий болгодог. Хэрвээ үнийн дайн эхэлвэл, эцсийн эцэст эдгээр компанийн нэг нь ч санхүүгийн эх үүсвэрт хүрч чадахгүй Өрсөлдөөний хоёр дахь давуу тал бол ялгаатай байдал юм. Ялгаварлал бол өрсөлдөгчөөс ялгаатай шинэ бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх үед худалдан авагчид илүү үнэлэх үндэс болдог.
Чанарыг эрхэмлэдэг хэрэглэгчдэд илүү үнээр худалдаалсан ч худалдан авдаг болохоор ялгаварлал амжилттай болдог. Ялгаатай байдлыг бүтээгдэхүүн өөрөө эсвэл бүтээгдэхүүн үйлчилгээнд хамтад нь хэрэглэж болно. Ялгаварлах стратеги Ялгаварлагчид онцгой ялгаандаа зориулж бусдаас илүү үнийг тогтоодог ч, энэ нь өрсөлдөгчидтэйгээ шууд дайн зарлаж байгаагаас ялгаагүй шиидвэр юм. Ямар үед, яаж? Эрсдэл юу вэ? Жишээлбэл 4.89$ 3.57$ 13inch 1199$ 13 inch 1009$ Яагаад гэвэл дайнд шууд өрсөлдөх нь зардар өндөр, компаниуд ялгаварлах стратегиар шууд өрсөлдөхөөс ихэвчлэн зайлсхийдэг. Үүний гол утга нь ‘Хэрэв чи миний зах зээлийн сегментрүү хошуугаа дүрэхгүй бол, би ч гэсэн чиний зах зээлийн сегментрүү хошуугаа дүрэхгүй’ гэдгийг үг дүүгүй хүлээн зөвшөөрдөг. Гэсэн хэдий ч зарим компаниуд зах зээлийн сегментээ тэлэхийн тулд дээрх зүйлийн эсрэг байдаг ч шууд өрсөлдөний аль ч хэсэгт дээрх үгийг хүлээн зөвшөөрдөг. Зах зээлийн тодорхой хэсэгт өрсөлдөхөөр шийдсэн компаниийг төвлөрсөн стратегитай гэнэ. Зах зээлийн дэд ангилал бүрт нэг нь нөгөөгөөсөө ялгарах дадал бий. Зах зээлийн нэг салбарт борлуулагддаг бүтээгдэхүүн зах зээлийн нөгөө салбарын худалдан авагчид тохиромжгүй байж болно. Зарим худалдан авагчийн хэрэглээнд хувцас гэх мэт томоохон зах зээлийн багахан хэсэг буюу хэдхэн компанийн бүтээгдэхүүн нийцдэг. Зах зээлийн тодорхой хэсэгт, компани үнэд төвлөрсөн стратеги баримтлах болон өөр олон компани ялгарах стратегитай байх боломжтой. Төвлөрсөн стратеги Үнэд төвлөрсөн стратеги нь компани зах зээлийн нэг салбарт, бусад компаниудаас илүү бодит үнэтэй бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх чадвартай үед боломжтой. Компани зах зээл дээрхи бүх бүтээгдэхүүнийг бусад компаниас илүү бодит үнээр үйлдвэрлэхийг оролдохоос илүү тодорхой зах зээл дээр бодит үнээр манлайлагч үнэд төвлөрсөн стратеги баримталсан нь дээр. Үнэд төвлөрсөн стратеги Үнэд төвлөрсөн стратеги нь компани зах зээлийн нэг салбарт, бусад компаниудаас илүү бодит үнэтэй бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх чадвартай үед боломжтой. Компани зах зээл дээрхи бүх бүтээгдэхүүнийг бусад компаниас илүү бодит үнээр үйлдвэрлэхийг оролдохоос илүү тодорхой зах зээл дээр бодит үнээр манлайлагч үнэд төвлөрсөн стратеги баримталсан нь дээр. Үнэд төвлөрсөн стратеги Амьдрах Сонирхолтой Өрсөлдөөний давуу тал
Full transcript