Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Gospodarka w Sudetach a ich budowa geologiczna i rzeźba tere

No description
by

Martyna Kiełtyka

on 6 June 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Gospodarka w Sudetach a ich budowa geologiczna i rzeźba tere

Gospodarka w Sudetach a ich budowa geologiczna i rzeźba terenu

CZY UKSZTAŁTOWANIE TERENU SUDETÓW MA WPŁYW NA GOSPODARKĘ?

Gdzie właściwie leżą Sudety?
Podział regionalny Sudet
Wykonały
Gepfert Emilia
Gromada Anna
Kiełtyka Martyna
Moulds Nicole
Przytocka Natalia

Bibliografia
Wodospad Szklarki
Wodospad Kamieńczyka
Ośrodek leczniczy - Duszniki Zdrój
Kamieniołomy
Kamieniołom granitów na Przedgórzu Sudeckim
Sudety znajdują się w południowo - zachodniej Polsce;
rozciągają się na terenie trzech państw: Polski, Czech oraz Niemiec
Sudety dzielą się na:
Sudety Zachodnie
Sudety Środkowe
Sudety Wschodnie
U ich podnóża leży Przedgórze Sudeckie
Geologia oraz rzeźba
fałdowanie kaledońskie i hercyńskie - skały uległy sfałdowaniu oraz wypiętrzeniu;
orogeneza alpejska - obszar został pocięty uskokami, a następnie uległ wziesieniu (odmłodzenie Sudetów), wskutek czego powstały góry zrębowe, składające się ze zrębów, rowów tektonicznych i zapadlisk;
Kotlina Kłodzka - przykład zapadliska, znajdujące się tam skały wylewne (bazalty) świadczą o działalności wulkanicznej, w czasie ruchów górotwórczych.
niezwykle żłożona budowa geologiczna - mozaika skał różnego wieku i genezy;
występują skały zarówno najstarsze - prekambryjskie, jak i najmłodsze -neogeńskie;
Na ukształtowanie Sudet wpłynęły 3 fałdowania:
Skały
Klimat
cechy klimatu górskiego;
w wyniku wysunięcia obszaru na zachód klimat jest dość wilgotny i chłodny;
na pogórzu wsytępuje klimat ciepły i wilgotny;
w wyższych partiach gór występują wyraźne piętra klimatyczno-roślinne;
wraz ze wzrostem wyskości spada temperatura powietrza i wzrasta ilość opadów atmosferycznych
Zwierzęta
Muflon
Salamandra Plamiasta
Krajobraz
Sudety zaliczają się do gór średnich;
przeważają wierzchołki gór w kształcie kopuł;
występują płaskie powierzchnie szczytowe ograniczone stromymi, urwistymi stokami;
charakterystyczne są także kotliny otoczone pasmami górskimi, np. Kotlina Jeleniogórska i Kotlina Kłodzka
Pasma górskie
Najwyższym sudeckim pasmem są KARKONOSZE ze szczytem Śnieżka (1602 m n.p.m.);
Inne znane pasma sudeckie to między innymi:
Góry Wałbrzyskie
Góry Stołowe,
Masyw Śnieżnika,
Góry Izerskie,
Masyw Ślęzy,
Góry Opawskie,
Góry Złote,
Góry Kaczawskie,
Rudawy Janowickie
Śnieżka (1602 m n.p.m.)
Pasma górskie Sudet
Wody
W Sudetach swoje dorzecze mają takie rzeki jak: Łaba, Odra oraz Dunaj
Sudety cieszą się także obecnością wielu pięknych wodospadów na swoim terenie, którymi są między innymi: Wodospad Kamieńczyka, Wodospad Szklarki, Wodospad Podgórnej i Wodospad Łomniczki w Karkonoszach
na terenie Karkonoszy znajdują się zbiorki naturalne, które są bardzo nieliczne w stosunku do sztucznych, które zostały wybudowane w celu produkcji energii elektrycznej. Najbardziej rozpoznawalnymi z nich są: Jezioro Pilchowickie, Zbiornik Sosnówka, Jezioro Złotnickie i Jezioro Modre
Przemysł górniczy
Sudety są jednym z najbardziej uprzemysłowionych regionów w Polsce, które swoim zasięgiem obejmują działania takie jak: górnictwo, koksownie, przemysł włókienniczy, odzieżowy, mineralny, drzewno - papierniczy
wydobywanie węgla kamiennego - głównie na terenach Wałbrzycha i Nowej Rudy
wydobywanie węgla brunatnego - Zagłębie Turoszowskie
w Sudetach odbywa się górnictwo surowców chemicznych takich jak: baryt, fluoryt, gips - głównie w Boguszowej Gorce, Stanisławowowie koło Jaworna, Lwówku Śląskim.
wydobywanie surowców skalnych takich jak: granity, piaskowce, bazalty, melafiry, porfiry, wapienie czy marmury w miejscach: Strzegom i Strzelin, Góry Stołowe, Góry Wałbrzyskie oraz Kamienne.

Ze względu na budowę Sudety stanowiły dogodne miejsce na zakładanie kamieniołomów, czyli kopalń wydobywających kamień użytkowy. Obecnie na tych terenach znajduje się ich dość dużo, między innymi kamieniołom granitu w regionie Strzegomia
Przemysł włókienniczy
Długie tradycje w regionie sudeckim ma przemysł włókienniczy (zakłady zlokalizowane są prawie we wszystkich większych miastach), najważniejsze zakłady zlokalizowane są w: Kamiennej Górze i Świdnicy (przemysł wełniany), Lubawce (p. dziewiarski), Kowarach (dywany), Lubaniu Śląskim, Bielawie, Dzierżoniowie, Pieszycach (p. bawełniany), Walimie, Głuszycy (p. lniarski).


Wody termalne
W Sudetach znajduje bardzo dużo uzdrowisk leczniczych. Ich wody mineralne znajdują się w większości na niewielkiej głębokości. Z tego też powodu na tych terenach powstały liczne ośrodki lecznicze.

Wody mineralne:
szczawy (zaw. dw. węgla)
wody radoczynne (zaw. pewne ilości pierwiastków promieniotwórczych)
cieplice (ich temperatura jest wyższa niż śr. roczna temp. pow. danego obszaru)

Ośrodek leczniczy - Polanica Zdrój
Turystyka
Turystyka w Sudetach jest bardzo dobrze rozwinięta, co ma związek z rzeźbą terenu tych gór. Znajdują się tam liczne schroniska górskie, pensjonaty, wyciągi narciarskie, liczne skały oraz ich formy np. skałki ostańcowe (Pielgrzymi i Słoneczniki w Karkonoszach), urwiska i ściany skalne(Śnieżne Kotły w Karkonoszach), malownicze przełomy rzeczne(przełom Nysy Kłodzkiej przez G. Bardzkie, przełom Bobru k. Jeleniej Góry), dużych rozmiarów obrywy skalne, wodospady (np. Wilczki w Międzygórzu, Szklarki czy Kamieńczyk w Szklarskiej Porębie), labirynty skalne (np. Szczeliniec Wielki, Błędne Skały).
Słonecznik w Karkonoszach
Śnieżne Kotły w Karkonoszach
Wodospad Wilczki w Międzygórzu
Błędne skały
Rolnictwo
Na terenie Sudetów oraz Przedgórza Sudeckiego występują bardzo dobre gleby: płowe, brunatne oraz czarnoziemy. Również warunki wodne oraz podłoże gleby - skała macierzysta są bardzo dobrze rozwinięte. Koleją zaletą rolnictwa na terenie Sudetów jest okres wegetacyjny, gdyż jest on jednym z najdłuższych w całym naszym kraju i wynosi około 210 dni. Uprawiane są z tego powodu rośliny bardzo wymagające: pszenica, buraki cukrowe, uprawiane jest również warzywnictwo i sadownictwo. Warto wspomnieć o tym, że na stokach górskich okres wegetacyjny jest już krótszy, natomiast warunki glebowe są znacznie gorsze. Hodowane są: trzoda chlewna oraz bydło mleczne
http://diananoclegi.pl/wp-content/uploads/2014/12/mapa-sudet%C3%B3w.gif
http://kpnmab.pl/public/phpthumb/phpThumb.php?src=/home2/kpnmab/public_html/public/files/176.jpg&w=800&h=600&q=80
https://pl-static.z-dn.net/files/dbf/6cabd027575f0f3c639187c17748ff7f.jpg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sudety#/media/File:%C5%9Anie%C5%BCka_z_zachodu.jpg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sudety#/media/File:Kralicky-Sneznik-04.jpg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sudety#/media/File:Mufflon-01.jpg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sudety#/media/File:Salamandra_salamandra_BM3.jpg
http://www.granit-wiatrak.com.pl/images/kamieniolom-01.jpg
http://www.tapeciarnia.pl/152234_gory_stolowe_szczeliniec_wielki_skaly
http://www.travelin.pl/galeria/640x/skala-wielblad.jpg
http://marekowczarz.pl/wp-content/uploads/2013/01/wodospady-Karkonoszy-43.jpg
http://www.karkonosze.pl/wp-content/uploads/2013/08/wodospad_kamienczyka_karkonosze.jpg
http://www.e-kurort.pl/images/prezentacje/zuk_duszniki/Duszniki_pijalnia.jpg
http://apartamentykudowa.pl/wp-content/uploads/2015/08/bledne2.jpg
http://fotopitex.blox.pl/resource/DSC_75991.jpg
http://www.globtroter.pl/zdjecia/polska/132003_polska_karkonosze_sniezne_kotly.jpg
http://www.globtroter.pl/zdjecia/polska/132003_polska_karkonosze_sniezne_kotly.jpg
http://www.bursztynowebuki.pl/wp-content/uploads/2015/05/polanica.jpg

Wnioski
Odpowiadając na naszą tezę - tak, na gospodarowanie w Sudetach i Przedgórzu Sudeckim wpłynęła budowa geologiczna i rzeźba terenu.
W zależności od rodzaju gospodarki wpływają na nią odmienne czynniki. Można jednak stwierdzić, że takimi podstawowymi czynnikami, które mają wpływ na to czy dany region rozwija się czy też nie są: możliwość rozwijania rolnictwa, możliwość rozwijania się gałęzi przemysłu, które są pożądane w kraju oraz rozwój turystyki. Naszą tezą, którą będziemy potwierdzać jest:
"
Na gospodarowanie w Sudetach i Przedgórzu Sudeckim wpłynęła budowa geologiczna i rzeźba terenu"
.
Full transcript