Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Demokratické režimy mezi utopií a dystopií - příspěvek k tranzici

Disertační projekt
by

Petr Hušek

on 15 June 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Demokratické režimy mezi utopií a dystopií - příspěvek k tranzici

Demokracie mezi utopií a dystopií
Typologie demokratických režimů
Stav poznání
Problémy, otázky
Data
Nezdařená utopie
Proměnlivá utopie
Managerialistická utopie
Absolutistická utopie
Cíle
Metody
Rámec
Cíle, rámec, metody...
sekundární: identifikace "před-tranzitivního" momentu; abstrahování momentů/pozic ("vytrácení ideologie")
utopie x dystopie (archetyp lidské sociální imaginace)
otevřený model, reflexe, pojetí vědy
ústřední dobro nadřazeno všem ostatním
nestálý a neomezený diskurz
"utopie" mnoha dober, jejich vzájemná tenze a vyvažování, porovnávání nákladů a zisků (převrácení na "meta-dobra")
ukotvení v materiální přítomnosti
soubor 5 (/6) kritérií ke každému z typu demokratických utopií (?)
nekonečná otevřenost vs. disciplinace konkretizace
a) sekundární zdroje (sociálně teoretické práce reflektující tranzici, režimy)
Děkuji za pozornost.
tinkering
managerialism
mobile utopia
absolutism
aplikace typologie a osy utopie/dystopie
Rámec pro tvorbu teorií:
Michel Foucault
1. Pravidlo imanence
2. Pravidlo spojitých variací
3. Pravidlo zdvojené podmíněnosti
4. Pravidlo taktické polyvalence
Petr Hušek
primární cíl: příspěvek k tranzici z demokratických na nedemokratické režimy
další?: propojení existující typologie nedemokratických režimů s typologií demokratických režimů a provázání z tranzitivní teorií
vzájemná podmíněnost formovaných a "starých utopií"
vnitřní tranzice (demokratický režim X - demokratický režim Y + demokratický režim - demokraticko (nedemokratický) režim)
sociální teorie mezi utopií a dystopií
John Law, Annemarie Mol
hledání dobra, "místa" mimo reálný svět (odstup od pozemských věcí), lokalizuje samo sebe do ("plynoucího"/neuchopitelného) místa.
Louis Marin
protěžování hlavního tématu nemožnost zapojení do diskurzivních arén (nutnost použití "zvýšené síly")
příklad: Allendeho Chile
vzdálenost mezi nastoleným urgentním závazkem a jeho realizací
"horlivý tlak" k jeho absolutní realizaci
antipatie vůči "nerealizaci dobra" základem pro jeho zavržení a konstituci dobra nového
střídání apolitičnosti a apatie s aktivismem a radikalitou
příklad: Výmarská republika
k překonání "ústřední ideje" nutné zapojit obdobné mechanismy jejího ustanovení
mechanismus balancování, kalkulace, procedury dotazování inscenují hru zodpovědnosti
reflexivní sebeospravedlňující diskurz = "skrytá utopie"
předpoklad o nedokonalém světě a nemožnosti dosažení "objektivní pravdy".
Příklad: Spojené státy americké
rezignace, apatie
dobro pouze jednolivé, selhává je-li zasazeno do jiných konceptů
udržení statusu quo, (dočasně) překonány všechny utopie
"Problémy se řeší nikoliv získáváním nových zkušeností, nýbrž dobrým sestavením toho, co je již dlouho známo."
Ludwig Wittgenstein
Možnosti praktického řešení
teoretické rozpracování vztahu utopie a dystopie
historické ukotvení termínů utopie a dystopie (dvě dystopické vlny)
- tranzice pouze mezi demokratickými režimy?
- vliv sociální věd?
b) primární zdroje - genealogická metoda (?)
Příklad: Sierra Leone 1996-1998
teoretická část:
a) fenomén utopie/dystopie obecně
b) diskurzy utopie/dystopie v nedemokratických režimech
c) ke konstrukci typologií
Praktická část:
husek@mail.muni.cz
terciální: typologie demokratických režimů
- navázání typologie demokratických režimů na "klasickou typologii nedemokratických režimů?
- nová typologie nedemokratických režimů na ose utopie/dystopie?
theory building, vytvoření typologie
Full transcript