Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Mogućnosti financiranja u sektoru zaštite okoliša

ESI fondovi u perspektivi 2014. - 2020.: Novi izazovi i perspektiva hrvatskih korisnika
by

Andreja Neral Lamza

on 8 September 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Mogućnosti financiranja u sektoru zaštite okoliša

Osnovan koncem 2003. godine Zakonom o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Izvanproračunska pravna osoba s javnim ovlastima
Cilj osnivanja: osiguranje dodatnih sredstava radi financiranja programa, projekata i drugih aktivnosti u područjima:
zaštite okoliša,
energetske učinkovitosti (EU) i
obnovljivih izvora energije (OIE)

Područje rada prošireno:
2006. Zakonom o otpadu
2008. Zakonom o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (ZUKE)
2011. Zakonom o zaštiti zraka
O Fondu
novi operativni program i zaštita okoliša
mogućnosti eu financiranja
mogućnosti financiranja sredstvima fonda
Dosadašnja ulaganja Fonda

MOGUĆNOSTI FINANCIRANJA U SEKTORU ZAŠTITE OKOLIŠA
REPUBLIKA HRVATSKA
FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

SADRŽAJ PREZENTACIJE
"ESI fondovi u perspektivi 2014. - 2020.: Novi izazovi i perspektiva hrvatskih korisnika"
lipanj, 2014.
OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA
(u pripremi)

PODRUČJE ZAŠTITE OKOLIŠA, EU I OIE
Kako do EU
sufinanciranja?
Zaključak Vlade RH od 08.05.2014.
16 pojedinačnih investicijskih projekata i 13 shema dodjele bespovratnih sredstava
Vodoopskrba i odvodnja - 7 projekata
CGO - 2 projekta
Centar za razvoj poduzetničkih kompetencija
Željeznička infrastruktura
Zračna luka Dubrovnik
Most Otok Čiovo
Lučka uprava Osijek
Arheološki park Vučedol
Centar kompetencije u translacijskoj medicini Srebrnjak
Priprema zalihe projekata (vodoopskrba i odvodnja)
Razvoj ljudskih potencijala - 5 shema
Ulaganje u modernizaciju postojećih tehnologija i razvoj novih proizvoda, procesa i/ili usluga
Podrška poduzećima u ispunjavanju standarda i certificiranju proizvoda
Kulturna baština...
Programi energetske obnove (javni sektor, više stambene zgrade, obiteljske kuće, komercijalni sektor) - 4 sheme
www.strukturnifondovi.hr
www.mzoip.hr
www.fzoeu.hr
Poziv za prijavu projekata
OCJENA PROJEKTNIH PRIJEDLOGA
ODLUKA O FINANCIRANJU
UGOVOR O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA
KORACI U POSTUPKU ODOBRAVANJA PROJEKTNIH PRIJAVA
Sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava… Fond pripremu projekata za prijavu na sufinanciranje iz fondova EU financira
do 100%
.
FOND -
Posredničko tijelo razine 2
MOGUĆNOSTI SUFINANCIRANJA FONDA
Sanacije odlagališta otpada
Projekti zaštite okoliša, EU i OIE
Dodjela sredstava Fonda
- iznosi -
Vrste sredstava
Fonda
REPUBLIKA HRVATSKA
FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST
Hvala na pažnji!
E-mail: kontakt@fzoeu.hr
Tel: 53 91 800
ULAGANJA FONDA
2.475 mil HRK
Full transcript